Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Visio är ett diagramverktyg som gör det enkelt och intuitivt att skapa flödesscheman, diagram, organisationsscheman, planritningar, teknisk design med mera, med hjälp av moderna mallar med den välbekanta Office-upplevelsen. På den här sidan kan du komma åt några av de mallar och exempeldiagram som är tillgängliga iVisio eller begära sådana som du vill använda.

Om du vill se de hundratals mallar och exempeldiagram som finns tillgängliga kan du öppna en mall i Visio-appen eller i Visio på webben.

Korsfunktionellt flödesschema som visar en process för kreditgodkännande.

Process för kreditgodkännande

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett korsfunktionellt flödesschema för kreditgodkännandeprocess.

Flödesschema som visar en köpprocess för en egenskap.

Köpflöde för egenskap

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett flödesschema med information om stegen för att köpa en egenskap.

Mallen Marknadsföringsstrategier.

Marknadsföringsmix

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

En diagrammall som kan användas för att skapa marknadsföringsstrategier som påverkar kunder att köpa ett företags produkter.

Detaljerad mall för nätverksdiagram för ett stjärnnätverksdiagram.

Stjärnnätverksdiagram

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

En detaljerad nätverkstopologi för ett stjärnnätverksdiagram.

Grundläggande nätverksmall som visar ett litet kontor eller en grupps nätverk.

Office-nätverksplan

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

En grundläggande nätverksmall för ett litet kontor eller en grupps nätverksdiagram.

Mall för processdiagram för en SDLC-vattenfallsprocess.

SDLC-vattenfallsprocess

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett processdiagram för en vattenfallsprocessmodell av en livscykel för programvaruutveckling.

Blockdiagram.

Datorblocksdiagram

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

En blockdiagrammall för ett blockdiagram på en dator.

En SDL-diagrammall för en SDL-spelprocess.

SDL-spelprocess

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

En specifikations- och beskrivningsspråksmall för en SDL-spelprocess.

Flödesschema som visar inköpsprocess för biljetter för teaterkunder.

Theater booking process

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

I den här flödesschemamallen visas stegen för att köpa biljetter till biljetter från en onlinetjänst och hur olika åtgärder påverkar användarens webbupplevelse.

Skapa flödesscheman, uppifrån och ned-diagram, diagram för informationsspårning, processplanering och strukturförutsägelser.

Enkelt flödesschema

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett lodrätt flödesschema som passar bäst för processer eller system med uppifrån och ned som innehåller hierarkier eller har många komponentprocesser.

Ett korsfunktionellt flödesschema som bäst används för en process som innehåller uppgifter som delas mellan roller eller funktioner.

Korsfunktionellt flödesschema

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett korsfunktionellt flödesschema som bäst används för en process som innehåller uppgifter som delas mellan roller eller funktioner.

Organisationsschema som bäst används för att visa hierarkinivåer och rapporteringsrelationer i ett snyggt och modernt format.

Organisationsschema

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Organisationsschema som bäst används för att visa hierarkinivåer och rapporteringsrelationer i ett snyggt och modernt format.

Skapa granskningsdiagram för redovisning, ekonomisk hantering, spårning av räkenskapsinformation, ekonomihantering, beslutsflödesdiagram och finansiella inventeringar.

Grundläggande granskning

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett grundläggande granskningsdiagram som bäst används för en enkel process som måste uppfylla ett beslutspunkt för att slutföra.

En enkel diagrammall för ett hemnätverk.

Grundläggande hemnätverk

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Används bäst för att utforma ett hemnätverk med kabelanslutna och trådlösa enheter i olika rum.

Kråkfotsdiagram över ett personalhanteringssystem.

HR-hanteringssystem

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Kråkfotsdiagram över ett personalhanteringssystem.

Kråkfotsdiagram över ett lagerhanteringssystem.

Lagerhantering

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Kråkfotsdiagram över ett lagerhanteringssystem.

Chens diagram över en organisation för bygghantering.

Bygghantering

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Chens diagram över en organisation för bygghantering.

Ett detaljerat nätverksdiagram som bäst används för att visa ett företagsnätverk för ett medelstort företag.

Detaljerat nätverk

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett detaljerat nätverksdiagram som bäst används för att visa ett företagsnätverk för ett medelstort företag.

Chens databasdiagram över ett bankkonto.

Bankkontodatabas

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Chens databasdiagram över ett bankkonto

Skapa schematiska diagram, enlinjes och ledningar diagram och ritningar. Innehåller former för växlar, reläer, överföringsvägar, kretsar, rör och rör.

Grundläggande elektriska

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett grundläggande tekniska elektriska diagram som bäst används för att rita en elektronisk krets som kan omfatta utrustningsenheter.

Används bäst för att visa ett system där en klass har sammansättnings- och sammansättningsrelationer

UML-klass med gränssnitt

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

UML-klassdiagram som bäst används för att visa ett system där en klass har sammansättnings- och sammansättningsrelationer

Det bästa sättet att visa hur delar av ett enkelt system interagerar med varandra

Enkel UML-sekvens

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett enkelt UML-sekvensdiagram som bäst används för att visa hur delar av ett enkelt system interagerar med varandra

Används bäst för att visa en användares interaktion med händelser och processer.

Grundläggande UML-användningsfall

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Ett grundläggande UML-användningsfallsdiagram som bäst används för att visa en användares interaktion med händelser och processer.

UML-diagram för att visa inloggningsregisteraktivitet.

Registeraktivitet vid inloggning

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Använd det här UML-diagrammet för att visa inloggningsregisteraktivitet.

UML-kommunikationsdiagram som visar interaktionen mellan livslinjer som använder sekvensmeddelanden.

Grundläggande UML-kommunikation

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

UML-kommunikationsdiagram som visar interaktionen mellan livslinjer som använder sekvensmeddelanden.

UML-komponentdiagram.

Grundläggande UML-komponent

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

UML-komponentdiagram som visar komponenter, portar, gränssnitt och relationerna mellan dem

UML-komponentdiagram för en anställds databas.

UML-databas för anställda

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Använd det här diagrammet för att utforma en databas för anställda i en organisation.

UML-arkitekturdiagram över programvarudistribution.

Grundläggande UML-distribution

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Använd det här diagrammet för att visa arkitekturen för en programdistribution.

UML-tillståndsdiagram som visar hur en automatiserad berättardator svarar en användare.

UML-tillstånd: ATM

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Använd det här diagrammet för att utforma ett tillståndsdiagram som visar hur en automatiserad berättardator svarar en användare.

Ladda ned korsfunktionell arbetsflödesmall i BPMN

Korsfunktionellt BPMN-diagram

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Visa förhållandet mellan en process och organisationens eller funktionella enheter i ett HR-processflöde. Det här är ett BPMN-arbetsflöde på Nivå 2.

Ladda ned hierarkiskt organisationsschemaTemplate

Hierarkiskt organisationsschema

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Skapa ett organisationsschema med en hierarki med flera nivåer. Prova olika layouter som passar diagrammet i ett utskrivbart utrymme.

Ladda ned mallen ETHERNET LAN-diagram

Ethernet LAN-diagram

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Skapa detaljerade fysiska, logiska och nätverksarkitekturdiagram med en omfattande uppsättning nätverks- och datorutrustningsformer.

Jen jen jens Server i Azure.

Jen jen jen jens server i Azure

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Jen jen jen jens server i Azure

Lokala Active Directory-domäner med Azure AD.

On-prem AD-domäner med Azure AD

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Integrera lokala Active Directory-domäner med Azure AD

Dev-Test för en PaaS-lösning.

Dev-Test distribution för PaaS

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

En dev-test-distribution för testning av PaaS-lösningar

Ladda ned planritningsmall

Planritning

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Använd den här mallen för att skapa detaljerade och exakta planritningar och byggnadsplaner.

En diagrammall för en utökad tidslinje med block

Expanderad blocktidslinje

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Det bästa sättet att föra in milstolpar, händelser, uppgifter och faser över en tidsperiod. Används även för att skapa produktöversikter.

Visio-mall för en planritning med sociala medier.

Social planritning, amerikansk.

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Planritning med sociala borttagande funktioner (USA)

Visio-mall för en planritning med sociala medier.

Planritning för avnämnad, metrisk

Begär den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Planritning med funktioner för sociala borttagande (metrisk)

Mall för AWS: Automate-arkitekturen för chef

Chef Automate Architecture på AWS

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

Chef Automate Architecture på AWS

Mall för AWS: Git till S3 Webhooks

Git till S3 Webhooks

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

AWS-mall: Git till S3 Webhooks

Mall för AWS: SAP med SIOS

SAP med SIOS

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill ladda ned mallen för Visio-skrivbordsprogrammet.

AWS-mall: SAP med SIOS

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×