Word-alternativ (visning)

Du kan använda Backstage-vyn i Word till att enkelt ändra alternativ i Word.

I den här artikeln

Visningsalternativ för sida

Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen

Utskriftsalternativ

Visningsalternativ för sida

Visa tomt utrymme mellan sidor i Utskriftslayoutvy     Välj det här alternativet om du vill att sidans topp- och bottenmarginaler ska visas, inklusive innehållet i sidhuvud och sidfot.

Visa markeringar med överstrykningspenna     Välj det här alternativet om du vill att markerad text ska visas på skärmen och vid utskrift.

Visa dokumentets verktygsbeskrivningar vid hovring     Välj det här alternativet för att visa information, till exempel URL:er och kommentarer i gula popup-rutor. Beskrivningarna, även kallade skärmtips, visas när du pekar på en hyperlänk, ett kommentarreferenstecken eller liknande innehåll.

Överst på sidan

Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen

Tabbtecken     Om du väljer det här alternativet visas tabbtecken som pilar.

Blanksteg     Om du väljer det här alternativet visas blanksteg mellan ord som punkter.

Stycketecken     Markera det här alternativet om du vill visa stycketecken i slutet av styckena.

Dold text     Om du väljer det här alternativet visas en prickad linje under text som är formaterad som dold.

Mjukt bindestreck     Välj det här alternativet om du vill visa de bindestreck som markerar var ett ord kan delas av vid radslut. Mjuka bindestreck skrivs inte ut om ett ord inte råkar ligga i slutet av en rad. När ett ord bryts vid ett radslut skrivs det mjuka bindestrecket ut som ett vanligt bindestreck.

Fästpunkter     Markera det här alternativet om du vill visa fästpunkter, som indikerar att ett objekt har kopplats till ett visst stycke.

Valfria avsnittsbrytningar    Välj det här alternativet för att styra var ett ord eller en fras ska avstavas i slutet av en rad. Om du använder Microsoft Office Word med ett östasiatiskt språk förhindrar det här alternativet att texten bryts på fel plats.

Obs!: Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Visa alla formateringsmarkeringar     Markera det här alternativet om du vill visa alla formateringstecken som listas i avsnittet Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen, oavsett om kryssrutan för vart och ett av alternativen är markerad. Om du inaktiverar det här alternativet visas endast formateringstecken med markerade kryssrutor i avsnittet Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen.

Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera alternativet genom att klicka på Visa/dölj ¶ i gruppen Stycke på fliken Start.

Bild av menyfliksområdet i Word

Överst på sidan

Utskriftsalternativ

Skriv ut ritobjekt skapade i Word     Välj det här alternativet om du vill att alla ritobjekt, till exempel figurer och textrutor, ska skrivas ut. Om du avmarkerar kryssrutan kan utskriften gå snabbare eftersom endast en tom ruta skrivs ut i stället för ritobjektet.

Skriv ut bakgrundsfärger och bilder     Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla bakgrundsfärger och -bilder. Om du avmarkerar kryssrutan går det snabbare att skriva ut.

Skriv ut dokumentegenskaper     Välj det här alternativet om du vill att dokumentets sammanfattningsinformation ska skrivas ut på en egen sida sedan dokumentet skrivits ut. Sammanfattningsinformationen sparas i Dokumentinformationspanelen.

Skriv ut dold text     Om du väljer det här alternativet skrivs all text som är formaterad som dold ut. Word skriver inte ut den prickade linjen som visas under den dolda texten på skärmen.

Uppdatera fält före utskrift     Välj det här alternativet om du vill att alla fält i dokumentet ska uppdateras innan det skrivs ut.

Uppdatera länkade data före utskrift     Välj det här alternativet om du vill att all länkad information i dokumentet ska uppdateras före utskrift.

Överst på sidan

Fler Läs alternativ

Läsa dokument i Word

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×