Du är inbjuden att prova Microsoft 365 kostnadsfritt

Var ett steg före med Microsoft 365. Prenumerera nu >

Delete cookies in Microsoft Edge

Delete all cookies. Open Microsoft Edge and select Settings and more > Settings > Privacy, search, and services. Under Clear browsing data, select Choose what to clear. Under Time range, choose a time range. Select Cookies and other site data, and then select Clear now.

Ta bort cookies i Microsoft Edge

Ta bort alla cookies. I Edge väljer du Inställningar med mera i det övre högra hörnet i webbläsarfönstret. Välj Inställningar > Sekretess, sökning och tjänster. Markera Välj vad du vill radera under Radera webbdata > Rensa webbdata nu . Välj ett tidsintervall under Tidsintervall.

Delete cookies in Microsoft Edge

Delete all cookies. In Edge, select Settings and more in the upper right corner of your browser window. Select Settings > Privacy, search, and services. Select Choose what to clear under Clear browsing data > Clear browsing data now . Under Time range, choose a time range from the list.

Delete and manage cookies

To delete cookies. In Internet Explorer, select the Tools button, point to Safety, and then select Delete browsing history. Select the Cookies and website data check box, and then select Delete.

Eliminare i cookie in Microsoft Edge

Elimina tutti i cookie. In Edge seleziona Impostazioni e altro nell'angolo in alto a destra della finestra del browser. Seleziona Impostazioni > Privacy, ricerca e servizi. Seleziona Scegli gli elementi da cancellare in Cancella dati delle esplorazioni > Cancella dati delle esplorazioni ora .

Temporarily allow cookies and site data in Microsoft Edge

You can remove these allowances at any time by going to Settings and more > Settings > Site permissions > Cookies and site data, or by selecting “Site permissions” when you clear browsing data. Any cookies and site data stored by sites with such allowances are stored locally on your device and can be removed by selecting “Cookies and other site data” when you clear browsing data.

View cookies in Microsoft Edge

View cookies. Open Microsoft Edge and then select Settings and more > Settings > Site permissions. Select Cookies and site data. Here you can set specific controls for cookies. Select See all cookies and site data. Select the arrow for See all cookies and site data to view all cookies saved on your device.

Tillåta tillfälliga cookies och webbplatsdata i Microsoft Edge

Du kan när som helst ta bort dessa tillåtelser genom att gå till Inställningar och mer > Inställningar > Webbplatsbehörigheter > Cookies och webbplatsdata eller genom att välja "Webbplatsbehörigheter" när du rensar webbdata.

Enable cookies

Here's how to enable cookies if your browser is blocking them: Edge (Windows 10) In the Edge window, select More (...) > Settings > View advanced settings. Scroll down to Cookies, and select Don't block cookies. Internet Explorer.
Gäller för: Lync Web App för Lync Online, Lync Web App, Lync Web App som drivs av 21Vianet

Eliminar las cookies en Microsoft Edge

En Edge, seleccione Configuración y más > Configuración > > Cookies y permisos de sitio. En Cookies y datos almacenados , seleccione Administrar y eliminar cookies y datos del sitio > Ver todas las cookies y los datos del sitio y buscar el sitio cuyas cookies desea eliminar.
1 - 10 av 5 880 000 000