Använd verktyget Surface BitLocker Protector Check för att se till att BitLocker konfigureras korrekt på din enhet.

Obs!: Verktyget Surface BitLocker Protector Check är endast tillgängligt på engelska, men kan köras på alla enheter.

Så här använder du verktyget Surface BitLocker Protector Check:

  1. Ladda ned och installera verktyget.

  2. Skriv Surface BitLocker Protector Check i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj det sedan i listan för att öppna verktyget.

  3. Vidta någon av åtgärderna nedan beroende på vilket meddelande som visas.

Meddelande

Åtgärd

"This device’s BitLocker settings do not require any changes." (Inga ändringar krävs för den här enhetens BitLocker-inställningar)

Inställningarna för BitLocker är bra, så du behöver inte göra något mer. Tryck på Retur för att avsluta verktyget.

"Please dock your Surface Book 2 into the base." (Anslut Surface Book 2 i basen)

På en Surface Book 2-enhet, koppla skärmen till tangent bordet. Om den redan är ansluten kan du ta bort den, rensa dess kopplingar och sedan återansluta den. Tryck på Retur för att avsluta verktyget och följ sedan steg 2 och 3 ovan igen.

"BitLocker has been temporarily suspended. (BitLocker har inaktiverats tillfälligt)

Reboot is now required. This tool will automatically resume from rebooting." (Omstart krävs. Verktyget återupptas automatiskt efter omstarten.)

Verktyget behöver ändra dina BitLocker-inställningar. Tryck på Retur för att starta om enheten och tillämpa ändringarna. Verktyget återupptas automatiskt när enheten har startats om.

"Din BitLocker-återställningsnyckel är: <numret för BitLocker-återställningsnyckeln>

Please record this in a safe location. (Din BitLocker-återställningsnyckel är <din BitLocker-återställningsnyckel> Spara den på en säker plats)

Reboot is now required. This tool will automatically resume from rebooting." (Omstart krävs. Verktyget återupptas automatiskt efter omstarten.)

Skriv ut eller anteckna BitLocker-återställningsnyckeln, om du behöver den senare. Tryck sedan på Retur för att starta om enheten och tillämpa ändringarna. Verktyget återupptas automatiskt när enheten har startats om.

"The BitLocker settings on this device have been successfully fixed." (BitLocker-inställningarna på den här enheten har åtgärdats)

Verktyget har åtgärdat dina BitLocker-inställningar, så du behöver inte göra något mer. Tryck på Retur för att avsluta verktyget.

Avancerade åtgärder

Om du inte kan köra Surface BitLocker Protector Check på en Surface Book 2-enhet med 13 tum kan du läsa BitLocker recovery key prompt on the 13-inch Surface Book 2 after the August 2018 UEFI update.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×