Vad är ett SAR-värde?

Alla mobilenhetsmodeller testas för radiovågar. Med en internationellt standardiserad metod som uppfyller myndighets- och regleringskrav görs ett mått för att avgöra hur mycket energi som finns i brödtexten. Detta ger SAR-värdet (specifik ränta). Myndigheter och myndigheter har fastställt SAR-begränsningar enligt vilka användning av mobila enheter har fastställt att de är säkra. Alla Microsoft-enheter är utformade för att följa relevant myndighets-SAR-nivå.

Viktig användarinformation

Microsoft har sålt sin funktionstelefonoperatör till FIH Mobile Ltd och HMD Global Oy från och med den 30 november 2016. SAR-värdena för funktionstelefonerna som är tillgängliga i det här verktyget gäller endast för funktionstelefoner som tillverkats av Microsoft Mobile.

Funktionerna i enhetsmodeller revideras eller förbättras ibland under produktionen. Det kan leda till en situation där samma enhetstyp verkar ha olika SAR-värden. I så fall kan du se SAR-värdet för din enhet i användarhandboken som levererades med enheten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×