Obs!: Vissa produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner.

När du uppdaterar till Windows RT 8.1 kan ett felmeddelande visas på din Surface RT.

Surface RT kan inte lägre starta Windows och följande felmeddelande visas på skärmen:

Återställning
Datorn måste repare
ras Filen Boot Configuration Data saknar viss nödvändig information
Fil: \BCD
Felkod: 0xc000000d

Skapa en USB-återställningsenhet från en annan Surface RT

Om du vill skapa en återställningsenhet behöver du:

 • En ytterligare Surface RT

 • En USB-enhet med mer än 4 GB lagringsutrymme.

  Varning!: När du skapar en återställningsenhet raderas allt som redan finns på USB-enheten. Se till att överföra viktiga data från din USB-enhet till en annan lagringsenhet innan du skapar en USB-återställningsenhet för Surface.


  Så här skapar du återställnings enheten:

 1. Anslut strömkällan till Surface och anslut till ett eluttag.

 2. Sätt i USB-enheten i USB-porten på Surface RT.

 3. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, flyttar mus pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 4. Skriv återställning i sökrutan, och i sökresultaten trycker eller klickar du på Återställning och trycker eller klickar sedan på Skapa en återställningsenhet.

 5. Tryck eller klicka på Ja i dialogrutan User Account Control.

 6. Tryck eller klicka för att markera Kopiera återställningspartitionen från datorn till återställningsenheten, och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 7. Tryck eller klicka på USB-enheten som du vill använda och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 8. Tryck eller klicka på Skapa..

 9. Återställningsavbildningen och den nödvändiga återställningsverktygen kopieras till USB-enheten. Kopieringen tar 10–15 minuter och din Surface måste vara aktiv under den tiden.

 10. Tryck eller klicka på Slutför när återställningsverktygen har kopierats.

Ladda ned och skapa en USB-återställningsenhet

Du behöver följande för att kunna ladda ned återställningsenheten:

 • En dator med Windows 7 eller senare.

 • En USB-enhet med mer än 4 GB lagringsutrymme.

  Varning!: När du skapar en återställningsenhet raderas allt som redan finns på USB-enheten. Se till att överföra viktiga data från din USB-enhet till en annan lagringsenhet innan du skapar en USB-återställningsenhet för Surface.


  Så här skapar du återställnings enheten:

 1. Tryck eller klicka för att Ladda ned en återställnings bild för din yta.

 2. Logga in med ditt Microsoft-konto, ange serienumret för din Surface och följ anvisningarna.

Använda en Surface RT-återställningsenhet för att åtgärda startfelet 0xc000000d

Med följande process kan du återuppta uppdateringen av Windows 8.1 utan att återställa Surface RT:

 1. Stäng av Surface RT genom att trycka på strömknappen.

 2. Starta Surface RT med hjälp av USB-återställningsenheten.

  1. Anslut USB-återställningsenheten till USB-porten.

  2. Tryck på och håll ned vippknappen för volymsänkning (–) .

  3. Tryck på strömknappen och släpp.

  4. När Surface-logotypen visas släpper du volymvippknappen.

  5. Surface startar återställningsprogrammet på USB-återställningsenheten.

 3. Välj språkalternativ och tangentbordslayout när du uppmanas till det.

 4. Tryck eller klicka på Felsök.

 5. Tryck eller klicka på Avancerade inställningar.

 6. Tryck eller klicka på Kommandotolken.

 7. Gå till BitLocker-skärmen, tryck på skärmen för att dölja pektangentbordet och tryck eller klicka på Hoppa över den här enheten längst ned på skärmen.

 8. Gå till Kommandotolken:

  1. Skriv bootrec /rebuildbcd och tryck på Retur.

  2. När du får frågan "Ska installationen läggas till i startlistan? Ja (J) Nej (N) Alla (A)" för c:\Windows skriver du bokstaven J och trycker på Retur.

  3. [Valfritt] När du får frågan "Ska installationen läggas till i startlistan? Ja (J) Nej (N) Alla (A)" för c:\Windows.old\Windows skriver du bokstaven N och trycker på Retur.

  4. Skriv exitoch tryck sedan på RETUR. Kommandotolkens fönster stängs.

 9. Tryck eller klicka på Fortsätt.

 10. Surface startas om och slutför uppdateringen av Windows RT 8.1.

 11. När Windows RT 8.1 har uppdaterats loggar du in i Windows.

 12. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Sök och skriv kommando. I sökresultatet trycker du och håller ned på Kommandotolken, släpper och trycker sedan på Kör som administratör.
  (Om du använder ett tangent bord, Använd Windows + X och tryck eller klicka sedan på kommando tolken (administratör).)

 13. I kommandotolken för administratörer:

  1. Skriv reagentc /enable och tryck på Retur.

  2. Skriv diskpart och tryck på Retur.

  3. Vid ledtexten DISKPART>:

   1. Skriv sel disk 0 och tryck på Retur.

   2. Skriv sel part 5 och tryck på Retur.

   3. Skriv Assign letter=R och tryck på Retur.

   4. Skriv Exit och tryck på Retur för att avsluta kommandot DISKPART.

  4. Skriv reagentc /setosimage /path R:\recoveryimage /index 4 och tryck på Retur.

  5. Skriv exitoch tryck sedan på RETUR. Kommandotolkens fönster stängs.

 14. Ta bort USB-återställningsenheten från Surface.

 15. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Inställningar. Tryck eller klicka på Av/på och sedan på Starta om.

 16. Surface startas om och uppdateringen av Windows RT 8.1 är klar.

Om Windows fortfarande inte startas på din Surface RT när du har använt USB-återställningen, kontakta oss.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×