Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Kalendervyn är som kalendern på kontoret. ingen är likadan. Du kan ordna om uppgifterna så som de visas i kalendervyn för att framhäva specifika uppgifter eller minska övrig e-post.

Obs!: I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar aktivitetsstaplarna i kalendervyn. I den beskrivs inte hur du ändrar resurs- eller aktivitetskalendrar som används för att schemalägga projektarbetet.

I den här artikeln

Ändra stapeltyp, mönster eller färg för alla staplar i kalendervyn

Om du vill uppmärksamma alla aktiviteter av en viss typ kan du ändra formatet på staplarna som representerar den typen av aktivitet i kalendervyn. Du kan också lägga till specifik projektinformation som aktivitetsnamn, resursnamn, slutförandeprocent och varaktighet i aktivitetsstaplarna.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. På fliken Format väljer du Stil på staplar.

 3. I listan Aktivitetstyp väljer du den aktivitetsfältstyp som du vill ändra formateringen för.

 4. Välj en stapeltyp, mönster, färg och delningsmönster för aktivitetstypen under Stapelform.

  • Om du vill lägga till en skuggeffekt bakom fältet markerar du kryssrutan Skugga .

  • Om du vill utöka (eller avrunda uppåt) aktivitetsfältet till närmaste heldagsdag markerar du kryssrutan Stapelrundning .

 5. I rutan Fält skriver eller markerar du det fält som du vill ska visas i fältet.

  Om du vill att mer än ett fält ska visas på en plats i Aktivitetsfältet skriver du ett kommatecken (,) efter ett fältnamn och skriver eller väljer ett annat fältnamn.

 6. I rutan Justera läser du upp den justering du vill använda för att placera texten.

 7. Om du vill att texten ska fortsätta på en annan rad markerar du kryssrutan Radbryt text i staplar .

Tips: Under Exempel kan du granska de ändringar du gör i stapeltyp, mönster, färg och skugga.

Visa specifika aktivitetsstaplar i kalendervyn

Endast ett begränsat antal aktivitetsstaplar kan visas eller skrivas ut på en enda dag i kalendervyn (antalet uppgifter som visas beror på radhöjden). Ett sätt att styra vilka uppgifter som visas är genom att filtrera efter specifika uppgifter.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Välj listan Filter i gruppen Data på fliken Visa och välj det filter du vill använda.

  Om du vill se en viss resurs arbete i kalendervyn väljer du Använda resurser och sedan den resurs vars aktiviteter du vill se i kalendervyn i listan Visa aktiviteter som använder .

Du kan också prioritera vilka typer av aktiviteter som visas genom att utesluta specifika aktivitetskategorier.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. På fliken Format väljer du Stil på staplar.

 3. I listan Aktivitetstyp väljer du den aktivitetskategori som du inte vill visa och väljer sedan Ingen i listan Typ av stapel.

  Upprepa det här steget för varje aktivitetskategori som du inte vill visa.

  Meddelanden: 

  • Du kan dölja enskilda aktivitetsstaplar genom att välja aktivitetsfältet som du vill dölja och välja Information på fliken Format .

  • Du kan visa fler kalenderrader (eller veckor) i ett mindre format om du vill se en översikt över projektet eller visa färre rader i ett större format genom att fokusera på en viss del av projektet. Dra den vågräta linjen mellan två rader uppåt eller nedåt för att minska eller öka radernas höjd. Om du vill justera höjden så att den passar det största antalet aktiviteter som schemalagts på en enda dag dubbelklickar du på den vågräta linjen som avgränsar en rad från en annan.

Ordna aktivitetsstaplar i kalendervyn

Du kan ändra den lodräta ordningen i vilken aktiviteter visas på en rad per vecka i kalendervyn.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Välj dialogruteikonen Dialogruteknappi gruppen Layout på fliken Format.

 3. Om du vill ordna uppgifter i den aktuella sorteringsordningen väljer du Använd aktuell sorteringsordning under Metod.

  Om du vill visa så många aktiviteter som möjligt på en rad utan att överlappa aktivitetsstaplar väljer du Försök att passa så många aktiviteter som möjligt under Metod.

 4. Om du vill visa delade aktiviteter i aktivitetsstaplarna markerar du kryssrutan Visa delning av stapel .

 5. Om du vill justera aktivitetslayouten automatiskt när du lägger till eller tar bort aktiviteter markerar du kryssrutan Automatisk layout .

  Om du inte har markerat kryssrutan Automatisk layout väljer du Layout nu på fliken Format för att ordna om aktivitetsstaplarna.

Obs!: Du kan ange vilka aktiviteter som ska visas längst upp och längst ned i varje vecka genom att sortera aktiviteterna. Välj Sortera i gruppen Data på fliken Visa och välj sedan ett sorteringskommando eller Sortera efter för fler alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×