Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics AX för norska (no)-region.

Den här snabbkorrigeringen kommer införa ändringarna för moms retursatsen för år 2017 finns i den norska versionen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Mer Information

Ändringar i snabbkorrigeringen aktiverar ändringarna för returnerade momsrapporten för år 2017 i den norska versionen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Viktigt! Rapporteringskoder som representerar rutorna momsrapporten ändrar tilldelningarna från år 2017, alltså innan du uppdaterar rapportering koder och inställningarna i momskoder enligt instruktion nedan, krävs för att slutföra alla aktiviteter som rapportering för år 2016.

Exempelvis rapportering kod 31:

Innan 2017 CY används för försäljning som är undantagna från skatt.

Från CY 2017 kommer att användas som Skattepliktig försäljning under 25%.

Följande rekommenderas för att flytta till den uppdaterade momsrapportering.

1) skapa alla nödvändiga Momskoder för att samla in momsbelopp i enlighet med din verksamhet och obligatoriska itemization\details i momsrapportering för år 2017. Detta bör göras innan den 1: a i januari 2017.

2) Generera momsrapport för den sista perioden i2016. Detta bör göras med hjälp av aktuella Momsrapportering funktionalitet och aktuella momsrapportering koder giltiga 2016.

3) starta daglig bokföring av transaktioner på den 1: a i januari 2017, med giltiga momskoder för 2017.

4) Create\update nya momsrapporteringskoder för 2017 och länka Sales tax codes till dessa nya Momsrapporteringskoder.

5) generera momsrapporten för den 1: a perioden av 2017.

Obs! Det rekommenderas att spara momsrapportering kod inställningar giltiga före 2017 om en korrigering för moms registreras av gamla perioder krävs – för information finns i avsnittet korrigering av perioder sedan tidigare 2017

Ställ in koder för rapportering
Gå till redovisningen -> Inställningar -> Moms -> externa -> momsrapporteringskoder, skapa följande rapporteringskoder inställning
Norsk rapportlayout för dem:

Rapporteringskod

Beskrivning

Inloggning

Beräkning

11

Total omsättning som inte omfattas av moms Act

-

21

Total omsättning och uttag som omfattas av moms Act och import, bas

+

31+41+51+61+71+81
+91+101+111+121

31

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 25%, bas

-

32

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 25%, beräkna skatt

-

41

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 15%, bas

-

42

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 15%, beräkna skatt

-

51

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 10%, bas

-

52

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 10% beräkna skatt

-

61

Noll nominella inhemsk omsättning och uttag, bas

-

71

Inhemsk omsättning ämne till omvänd (utsläpp handeln och guld), bas

+

72

Inhemsk omsättning omvänd moms (utsläpp handeln och guld), beräkna moms

+

81

Totalt noll beräknad omsättning förfallodatum för export av varor och tjänster, bas

-

91

Import av varor och beräknad moms 25%, bas

+

92

Import av varor och beräknad moms 25%, beräkna moms

+

93

Förskjutning för 92

+

101

Import av varor och beräknad moms 15%, bas

+

102

Import av varor och beräknad moms 15%, beräkna moms

+

103

Förskjutning för 102

+

111

Import av momsfria varor, bas

+

121

Förvärv av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25%, bas

+

122

Förvärv av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25%, beräkna moms

+

123

Förskjutning för 122

+

131

Inhemska inköp ämne att återföra laddning och beräknad moms 25%, bas

+

132

Inhemska inköp omvänd och beräknad moms 25%, beräkna skatt

+

133

Förskjutning för 132

+

142

Inhemska avdragsgill ingående moms, 25%, beräkna moms

+

+72

152

Inhemska avdragsgill ingående moms, 15%, beräkna moms

+

162

Inhemska avdragsgill ingående moms 10% beräkna moms

+

172

Importera avdragsgill moms, 25%, beräkna moms

+

-93-123-133

182

Importera avdragsgill moms, 15%, beräkna moms

+

-103

Observera de nya kontrollerna i formuläret koder för rapportering:
Skylt -fältet kan ändra tecknet för det belopp som motsvarar kod för momsrapportering.
Området totala beräkningen ger möjlighet att inkludera ytterligare rapporteringskoder till kod som har valts i den övre delen av formuläret. Värdena för kod 72 kommer att läggas till värdet som ackumulerats för kod 142i exemplet ovan.

Observera att för att sammanfatta negativa belopp på minustecknet ska användas, t.ex. för rapportering kod 172.

Ställ in period momskod i momskvittning perioder (gäller för Microsoft Dynamics 2012 R3)
Gå till Redovisning > Inställningar > Moms > Momskvittningsperioder, skapa en lista över perioder. Observera det nya fältet i formuläret som heter period momskod. Ange periodkoder enligt perioderna för inlämnande och i linje med de värden som tillhandahålls av skattemyndigheten. Värden från det här fältet används när du skapar en XML-fil.

Tilldela koder för rapportering till momskoder
Gå till Redovisning > Inställningar > Moms > försäljning momskoder och koppla rapporteringskoder till relevanta momskoder enligt inställningarna i tabellen:

Rapporteringskod

Beskrivning

Välj kod för momsrapportering i det här fältet
på fliken rapport \ rapportinställningar - kreditfaktura på fliken

11

Total omsättning som inte omfattas av moms Act

Skattepliktig försäljning eller
Skattefri försäljning
beroende på typ av försäljning

31

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 25%, bas

Skattepliktig försäljning

32

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 25%, beräkna skatt

Utgående moms

41

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 15%, bas

Skattepliktig försäljning

42

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 15%, beräkna skatt

Utgående moms

51

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 10%, bas

Skattepliktig försäljning

52

Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 10% beräkna skatt

Utgående moms

61

Noll nominella inhemsk omsättning och uttag, bas

Skattepliktig försäljning

71

Inhemsk omsättning ämne till omvänd (utsläpp handeln och guld), bas

Skattepliktig import

72

Inhemsk omsättning omvänd moms (utsläpp handeln och guld), beräkna moms

Använd skatt

81

Totalt noll beräknad omsättning förfallodatum för export av varor och tjänster, bas

Skattefri försäljning

91

Import av varor och beräknad moms 25%, bas

Skattepliktig import

92

Import av varor och beräknad moms 25%, beräkna moms

Använd skatt

93

Förskjutning för 92

Motbokning av importavgift

101

Import av varor och beräknad moms 15%, bas

Skattepliktig import

102

Import av varor och beräknad moms 15%, beräkna moms

Använd skatt

103

Förskjutning för 102

Motbokning av importavgift

111

Import av momsfria varor, bas

Skattefritt inköp

121

Förvärv av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25%, bas

Skattepliktig import

122

Förvärv av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25%, beräkna moms

Använd skatt

123

Förskjutning för 122

Motbokning av importavgift

131

Inhemska inköp ämne att återföra laddning och beräknad moms 25%, bas

Skattepliktig import

132

Inhemska inköp omvänd och beräknad moms 25%, beräkna skatt

Använd skatt

133

Förskjutning för 132

Motbokning av importavgift

142

Inhemska avdragsgill ingående moms, 25%, beräkna moms

Ingående moms

152

Inhemska avdragsgill ingående moms, 15%, beräkna moms

Ingående moms

162

Inhemska avdragsgill ingående moms 10% beräkna moms

Ingående moms

172

Importera avdragsgill moms, 25%, beräkna moms

Motbokning av importavgift
i fall som använder inte 93, 123, 133.

182

Importera avdragsgill moms, 15%, beräkna moms

Motbokning av importavgift
i fall som inte använder 103.


Skapa / skriva ut rapport
Gå till redovisningen -> Periodisk -> Moms betalningar -> momsbetalningar, ange uppgifterna som krävs i dialogrutan och klicka på OK.

XML-filen skapas är endast giltig för Microsoft Dynamics 2012 R3:
I nästa dialogruta anger du följande värden för att skapa XML: XML-fil (sökväg och namn). Välj Meddelandetyp: huvud, ytterligare eller korrigering, Ange numret för barn. Markera formulär i branschen typ; Ange text i förklaring.

Om du inte vill att XML-filen ska skapas, lämna fältet XML-filen tom.

Klicka på OK och vänta medan rapporten skrivs ut och XML-filen skapas.

Observera att när det gäller från datum i den första dialogrutan är lika med eller större än 2017-1/1 - nytt format för rapporten ska skrivas ut och det ska finnas en möjlighet att generera en XML-fil. Annars skrivs det gamla formatet för rapporten och fälten i dialogrutan relaterade till generera XML-filen kommer att inaktiveras.

Skriv ut rapporten efter uppdatering för betalning av moms
Om momsen kördes i uppdateringsläge , det kan skrivas ut senare från menyn Redovisning -> Rapporter -> externa -> momsbetalningar

Klicka på Skriv ut rapportenoch samma dialogfönster i XML-filen inställningar visas. Om du inte behöver XML-filen, men bara vill titta på en utskrivbar version av rapporten – bara avmarkera fältet XML-fil .

Det här formuläret ger också möjlighet att kombinera flera momsbetalningar och skriva ut en kombinerad rapport/XML-fil som innehåller summerade data för alla markerade poster. Endast poster som är relaterade till en kvittningsperiod och med samma värden från datum och till datum kan kombineras t.ex. originalversionen och dess korrigering/senaste korrigeringarna.

Korrigering av perioder sedan tidigare 2017
Om en korrigering krävs under en period före år 2017, kan du inte rapportera dem med inställningarna för rapporteringskoder för perioden från och med 2017. Därför måste du ersätta dem med 'old' rapporteringskoder för korrigerat år för att kunna förbereda en korrigeringsrapport.

Du rekommenderas att spara och lagra två uppsättningar av inställningar för momsrapportering koder giltiga före 2017 samt med en försäkran från 2017.
Du kan antingen uppdatera inställningarna manuellt eller använda periodiska instruktionerna nedan.

Gäller för DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 och DAX 2012 R3
Lägga till i Office-installationen och data som skapas

1. först måste du installera tillägg i Excel. Detta kan uppnås genom att lägga till motsvarande Microsoft Dynamics AX-komponent med hjälp av standard installation Guide (Client-komponenter -> Office - tillägg)
2. När tillägget har installerats, öppna MS Excel, skapa en tom arbetsbok och ytterligare fliken Dynamics AX visas
3. Klicka på Lägg till Data -> Lägg till tabeller. Välj TaxTable i den vänstra rutan och lägga till den i den högra rutan, klicka på motsvarande knapp.
Markera skapa kalkylbladet längst ned i formuläret klickar du på OK och Stäng formuläret.
4. nya kalkylblad skapas som innehåller den markerade tabellen. Det finns en lista över alla fält i TaxTable finns till vänster i kalkylbladet. Lägg till fält som innehåller inställningar för rapporteringskoder genom att dubbelklicka på dem i listan:

Repot installationsprogrammet fliken

Repot installation – kreditfaktura på fliken

Försäljning
- Skattepliktig försäljning
- Skattefri försäljning
- Momsskuld

Försäljning
- Momspliktiga försäljningskreditfakturor
- Momsbefriad försäljningskreditfaktura
- Moms på försäljningskreditfaktura

Inköp
- Skattepliktiga inköp
- Skattefria inköp
- Ingående moms

Inköp
- Kreditfaktura för momspliktiga inköp
- Skatt Momsbefriad inköpskreditfaktura
- Moms på inköpskreditfaktura

Importera
- Importera skattepliktiga
- Motbokning momspliktig import
- Använd skatt
- Förskjutning av importavgift

Importera
- Skattepliktiga importera kreditfaktura
- Förskjutning momspliktig importkreditfaktura
- Moms på importkreditfaktura
- Motbokad moms på importkreditfaktura

5. När alla nödvändiga fält läggs till Excel-tabell, klickar du på Alternativ och Välj AX-företag som du arbetar med. Klicka på Anslut och sedan OK för att stänga formuläret.
6. dölja fält markeringen genom att klicka på motsvarande fält. Knappen Uppdatera ska aktiveras.
7. Klicka på Uppdatera för att läsa data från AX. Excel-tabell ska fyllas med data från AX.
8. gör nödvändiga ändringar i koden skatteinställning. Du kan använda sökknappen för att se en lista över tillgängliga värden för rapporteringskoder:
9. När alla ändringar görs, klicka på publicera. Data kommer att sparas i AX

Observera kalkylbladet ytterligare Status för Dynamics AX innehåller information för publicering

Växla mellan olika rapporteringskoder i momskoder
Om du vill växla mellan olika uppsättningar av skatt rapporteringskoder (giltigt innan 2017 och från och med 2017) rekommenderas att separat lagra alla kodinställningar för problemrapportering i momskoderna som är giltiga för olika år.

Alltså när du vill rapportera korrigeringar under 'old' växla till uppsättningen kodinställningar för problemrapportering i momskoderna som är giltiga före 2017, genom att utföra följande steg:

-Uppdatera data om du vill hämta aktuellt aktuella kodinställningar för problemrapportering från AX (giltigt från 2017).

-Ersätta hela uppsättningen reporting inställningar genom att kopiera från den tidigare sparade platsen (gäller före 2017)

-Publicera den ersatta informationen tillbaka till AX.

Du kan nu köra repot för 'old' period (före 2017).

ANTECKNINGEN efter rapportering av korrigeringarna för 'old' period (före 2017) utföra stegen ovan igen för att växla till rapportering kod inställningarna gäller för 2017.

ANTECKNING om du vill justera rapportering kodnamn, du kan använda samma procedur för TaxReportCollection tabell.


Giltig för DAX 2009 SP1
Grupper av data Export/Import och definition

1. Gå till Administration -> Periodisk -> Data export/import-> Excel-kalkylblad, kör du Guiden, klickar du på Nästa
Ange namnet på filen som du vill exportera den befintliga data (t.ex. TaxTable2016.xls)
Klicka på Nästa.
2. Välj TaxTable från listan över register som ska exporteras och klicka på Nästa.
3. skapa sidan med listan över fält som visas
Klicka på Nästa.
4. gör inte ändra något på sidan Välj fält och klicka på Nästa.
5. Kontrollera om Skapa importdefinitionsgrupp markeras på nästa sida och klicka på Nästa
6. Markera Exportera data och skapa underordnade tabeller kalkylblad på nästa sida. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
7. data exporteras till en fil.
8. gör en kopia av filen (t.ex. TaxTable2017.xls)
9. Öppna den kopierade filen och göra nödvändiga ändringar i rapportering koder kan du använda sökningar. Spara filen.

Växla mellan olika rapporteringskoder i momskoder
För att importera en ny uppsättning rapporteringskoder

-Gå till Administration -> Periodisk -> Data export/import-> Definitionsgrupper.

-Leta upp definitionsgruppen skapats tidigare och klicka på Inställningar. Ändra status för Import till Import i formuläret som öppnas och Stäng formuläret

-Gå till Administration -> Periodisk -> Data export/import-> Excel-kalkylblad, klicka på Importera Microsoft Office Excel. Välj den definitionsgrupp som skapades tidigare och filen för att importera uppsättning rapporteringskoder från på fliken Allmänt .
På Avancerat fliken Välj importeringsregel = infoga och uppdatera befintliga poster
Klicka på OK och vänta tills data importeras. Validera att rapporteringskoder i AX har uppdaterats efter ändringarna i filen.

Utför stegen ovan igen för att växla till den andra uppsättningen rapporteringskoder.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Installationsinformation

Om du har anpassat en eller flera av metoderna eller tabellerna som påverkas av den här snabbkorrigeringen måste du installera ändringarna i testmiljö innan du installerar snabbkorrigeringen i en produktionsmiljö.
Mer information om hur du installerar den här snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

893082 hur du installerar en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics AX

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Krav på omstart

Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×