INTRODUKTION

I den här artikeln beskrivs hur du manuellt återställer en tidigare Windows-installation på datorn i stället för den aktuella Windows 7-installationen.

För att kunna göra detta måste du använda kommandotolken, och du måste skriva vissa kommandon i kommandotolken för att byta namn på och flytta mappar mellan de olika Windows-versionerna.

Artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Mer Information

Så återställer du en dator till en tidigare Windows-installation efter installation av en version av Windows 7

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Steg 1: Ta reda på om det finns en Windows.old-mapp och om det finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på Windows-hårddisken

 1. Klicka på Start och sedan på Dator.

 2. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.

 3. I kolumnen Ledigt utrymme kontrollerar du mängden ledigt utrymme för Lokal disk (C:) i fältet Hårddiskar.

 4. Dubbelklicka på Lokal disk (C:) i området Hårddiskar och ta sedan reda på om Windows.old-mappen finns.

  Viktigt! Om Windows.old-mappen inte finns kan du inte följa instruktionerna i den här artikeln för att återställa den tidigare Windows-installationen på datorn. Du måste säkerhetskopiera och återställa eller överföra dina filer till det tidigare operativsystemet.

 5. Högerklicka på Windows.old-mappen.

 6. Mappens storlek fastställs efter några sekunder.

Ta reda på om Windows.old-mappen är mindre än det lediga utrymme som är tillgängligt för Lokal disk (C:) i steg 1.2.

Obs! Om Windows.old-mappen är dubbelt så stor som det lediga utrymme på Lokal disk (C:) kanske det inte går att återställa den tidigare Windows-installationen. kan du kanske inte återställa den tidigare Windows-installationen.

Steg 2: Starta Återställningsmiljön i Windows

 1. Sätt in installationsskivan för Windows 7 i DVD-enheten och starta om datorn.

 2. Tryck på en tangent när du uppmanas att starta om från skivan.

 3. I fönstret Installera Windows väljer du språk, tid, valuta, metod för tangentbordsinmatning eller annan inmatningsmetod och klickar sedan på Nästa.

 4. I fönstret Installera Windows klickar du på Reparera datorn.

 5. Klicka på den version av Windows 7 som du vill reparera och sedan på Nästa i fönstret Systemåterställningsalternativ.

 6. I fönstret Systemåterställningsalternativ klickar du på Kommandotolken.

Fönstret Kommandotolken öppnas och kommandotolken visas. Kommandona som beskrivs i följande steg skrivs in vid kommandotolken.

Steg 3: Flytta Windows 7-mapparna till en ny Win7-mapp

Obs! När du skriver ett eller flera kommandon i kommandotolken i följande steg och trycker på RETUR, kan följande meddelande visas:

Det går inte att hitta filen.

Om det här meddelandet visas går du till nästa steg i det här avsnittet och skriver sedan kommandot i det steget.

Skriv följande kommandon och tryck på RETUR efter vart och ett:

C:


Md Win7


Move Windows Win7\Windows

Move "Program Files" "Win7\Program Files"


Move Users Win7\Users


Attrib –h –s –r ProgramData


Move ProgramData Win7\ProgramData


Rd "Documents and Settings"

Steg 4: Kopiera innehållet eller flytta innehållet i mappen Windows.old

Obs! När du skriver ett eller flera kommandon i kommandotolken i följande steg och trycker på RETUR, kan följande meddelande visas:

Det går inte att hitta filen.

Om det här meddelandet visas går du till nästa steg i det här avsnittet och skriver sedan kommandot i det steget.

Skriv följande kommandon och tryck på RETUR efter vart och ett:

move /y c:\Windows.old\Windows c:\


move /y "c:\Windows.old\Program Files" c:\


move /y c:\Windows.old\ProgramData c:\


move /y c:\Windows.old\Users c:\


move /y "c:\Windows.old\Documents and Settings" c:\

Steg 5: Återställ startsektorn för den tidigare Windows-installationen

Skriv något av följande kommandon i kommandotolken.

Obs! I de följande kommandona representerar D: DVD-enheten. Om DVD-enheten på datorn representeras av en annan bokstav, till exempel E:, använder du den bokstaven i kommandot.

 • Om den tidigare Windows-installationen var Windows Server 2003, Windows XP eller Microsoft Windows 2000

  Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:

  D:\boot\bootsect /nt52 c:

 • Om den tidigare Windows-installationen var Windows Vista

  Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:

  D:\boot\bootsect /nt60 c:

Steg 6: Återställ filen Boot.ini för den tidigare Windows-installationen av Windows XP eller Windows 2000

Obs! Följ endast dessa instruktioner om den tidigare installationen är Windows XP eller Windows 2000.

Skriv följande kommandon och tryck på RETUR efter vart och ett:

Attrib –h –s –r boot.ini.saved


Copy boot.ini.saved boot.ini

Steg 7: Stäng fönstret Kommandotolken och klicka på Starta om

 1. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck sedan på RETUR:

  exit

 2. Starta om datorn genom att klicka på Starta om.

Obs! När du har kontrollerat att Windows XP fungerar kan du ta bort mappen C:\Win7, om den inte behövs för att återställa data.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×