Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

Tänk dig följande situation:

 • En webbproxyklient upprättar en SSL-anslutning (Secure Socket Layer) till en extern webbserver genom att använda en server som kör Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010.

 • HTTPS-kontrollen ingår inte. Därför upprättas en SSL-tunnel från end-to-end mellan klienten och webbservern.

 • I den upprättade anslutningen laddar klienten upp data till webbservern.

 • Anslutningen och TCP-flödet till webbservern är långsamt.


I det här scenariot slutförs överföringen inte korrekt under vissa omständigheter.

Orsak

Det här problemet inträffar när klienten har skickat alla data till TMG-proxyservern Klienten gör detta även om TMG-proxyservern ännu inte har skickat alla data till målwebbservern på grund av långsam bandbredd mellan TMG-proxyservern och målwebbservern.

I det här fallet hanterar inte TMG-proxyservern korrekt påminnelsebufferten som ska skickas till målwebbservern och TCP-anslutningen stängs av.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att installera service pack-versionen som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

2555840 Beskrivning av Service Pack 2 för Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010Note För att aktivera den här snabbkorrigeringen måste du köra setProxySocketSendBufSize.vbs-skriptet på servern som kör Forefront Threat Management Gateway 2010.

Om du vill att vi setProxySocketSendBufSize.vbs skriptet åt dig går du till avsnittet Åtgärdadet åtmig. Om du föredrar att skapa och köra skriptet själv går du till avsnittet"Lösa det på egenhand".

Lös det åt mig



Om du vill åtgärda det här problemet automatiskt klickar du på knappen eller länken Åtgärda det. Klicka sedan Kör i dialogrutan Filhämtning och följ stegen i Fix it-guiden.




Anteckningar

 • Den här guiden är kanske enbart på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.

 • Om du inte är på den dator där problemet finns sparar du Fix it-lösningen på ett flashminne eller en CD-skiva och kör den sedan på den dator där problemet uppstår.


Gå sedan till avsnittet"Löste det här problemet?".



Jag löser det själv

Så här skapar och kör du skriptet:

 1. Starta Anteckningar. Det gör du genom att klicka Start,klicka på Kör, skriva notepad.exe i rutan Öppna och sedan klicka på OK.

 2. Klistra in följande skript i den nya Anteckningar-filen:

  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "ProxySocketSendBufSize"
  Const SE_VPS_VALUE = 8192
  Sub SetValue()
  ' Create the root object.
  Dim root ' The FPCLib.FPC root object
  Set root = CreateObject("FPC.Root")
  'Declare the other objects that are needed.
  Dim array ' An FPCArray object
  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
  Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object
  ' Obtain references to the array object
  ' and the network rules collection.
  Set array = root.GetContainingArray
  Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  On Error Resume Next
  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  If Err.Number <> 0 Then
  Err.Clear
  ' Add the item
  Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
  CheckError
  WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  Else
  WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
  End If
  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  Err.Clear
  VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  If Err.Number <> 0 Then
  CheckError
  Else
  VendorSets.Save false, true
  CheckError
  If Err.Number = 0 Then
  WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
  End If
  End If
  Else
  WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
  End If
  End Sub
  Sub CheckError()
  If Err.Number <> 0 Then
  WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
  Err.Clear
  End If
  End Sub
  SetValue
 3. Klicka på Spara som på Arkiv-menynoch spara sedan skriptet som setProxySocketSendBufSize.vbs.

 4. Klicka på Avsluta på Arkiv-menyn för att avsluta Anteckningar.

 5. Dubbelklicka på VBS-filen som du sparade i steg 3.



Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet är åtgärdat. Om problemet är åtgärdat är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta support.

 • Vi skulle uppskatta din feedback. Lämna gärna en kommentar på bloggen"Åtgärdadet åt mig" eller skicka ett e-postmeddelande till oss om du vill ge feedback eller rapportera problem med den här lösningen.

Status

Microsoft har bekräftat att det är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Referenser

Om du vill ha mer information om terminologi för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva microsoft-programuppdateringar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×