Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du har AutoCAD-objekt som du vill använda i Visio-ritningen kan du använda Visio för att öppna dem och konvertera dem till Visio-former. Du kan också konvertera Visio-ritningar till AutoCAD-filer.

Obs    Microsoft Visio stöder AutoCAD-filformat på följande sätt: Med Visio abonnemang 2 kan du importera en .dwg- eller DXF-fil som skapats från AutoCAD-versionerna 2017 eller tidigare. Med Visio Standard eller Professional kan du importera en .dwg- eller DXF-fil som skapats från AutoCAD-versionerna 2007 eller tidigare. Om du inte kan öppna a. dwg- eller DXF-filen kanske filformatet inte stöds. Som en lösning öppnar du filen i AutoCAD och sparar den i ett filformat som din Visio-produkt eller -plan stöder. Mer information finns i Så här sparar du en AutoCAD-ritning i ett tidigare eller äldre filformat och versionshistorik för DWG.

Öppna en AutoCAD-ritning i Visio

 1. Välj Arkiv > Öppna.

 2. Leta reda på mappen där den ritning du vill använda sparas. Välj mappen eller välj Bläddra.

 3. Välj listan Alla Visio-filer och välj sedan AutoCAD-ritning.

 4. Bläddra till filen och välj Öppna.

Infoga en DWG- eller DXF-fil i ett befintligt Visio-diagram

 1. Välj CAD-ritning på fliken Infoga.

 2. Bläddra till filen och välj Öppna.

Konvertera DWG- och DXF-objekt till Visio-former

När du importerar eller öppnar en AutoCAD-ritning kan du konvertera den till former som du kan ändra i Visio. Observera att det inte går att ångra åtgärden för att konvertera till Visio-former.

 1. Markera ett tomt utrymme i diagrammet om du vill avmarkera något som kanske redan är markerat.

 2. Placera markören på ytterkanten av AutoCAD-ritningen tills markören ändras till den här ikonen:
  Pilmarkör med ikonen flytta

 3. Högerklicka och välj sedan CAD-ritobjekt > Konvertera.

 4. Välj de AutoCAD-lager som du vill konvertera till Visio-former i dialogrutan Konvertera CAD-objekt.

 5. Välj Avancerat för fler alternativ. Du kan till exempel välja att ta bort konverterade lager, konvertera mått till måttformer eller konvertera korsstrecksmönster till former.

När du konverterar en ritning i DWG- eller DXF-format konverterar du den senast sparade rumsliga vyn i CAD-ritningen. En CAD-ritning kan ha sparats i modellutrymme eller pappersutrymme:

 • Modellrymden    är den primära arbetsytan där ritningar skapas av CAD-konstruktörer. När du konverterar en ritning som sparats i modellutrymmet konverteras alla objekt och all text på de lager du markerar till Visio-former.

 • Pappersutrymme    är en arbetsyta som liknar ett pappersark, där CAD-utkastare kan ordna olika vyer av ritningen.

  Följande bild visar en DWG-ritning som sparats i pappersrymden.

  En CAD-ritning som sparats i pappersområdet som visar två vyer av samma planritning

  Ritningen innehåller två rektangulära visningsområden. Ett visningsområde är ett fönster till den tredimensionella CAD-ritningen. Varje visningsområde kan ställas in på en annan skala eller vinkel.

  När du konverterar en ritning som sparats på papper konverteras bara de objekt som inte klipps av (klipps av) i kanten av visningsområdet till Visio-former. Objekt och text som klipps av konverteras till rader. En cirkel som helt omges av ett visningsområde konverteras till en Visio-cirkelform. En cirkel som klipps av visningsområdet konverteras till en serie linjer.

Spara ett Visio-diagram som en DWG- eller DXF-fil

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Bläddra till den plats eller mapp där du vill spara ritningen.

 3. Välj den filtyp du vill använda i listan Filformat :

  • AutoCAD-ritning (*.dwg)

  • AutoCAD Interchange (*.dxf)

Om det finns mer än en ritningssida i Visio-filen måste du spara varje sida för sig.

Se även

Introduktion till att arbeta med AutoCAD-ritningar i Visio

Förbered en AutoCAD-import

Importera en AutoCAD-ritning

Konvertera flera AutoCAD-ritningar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×