Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du kan installera klienten för System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1 (SP1) eller System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 2 (SP2).

 • Du installerar säkerhetsuppdatering 974571 eller Windows 7 Service Pack 1 (SP1) på samma dator.

 • En sekvens för ConfigMgr aktiviteten körs på den här klienten. Den här uppgiften sekvens omfattar Capture användartillstånd aktivitet sekvens steg och Återställa användartillstånd aktivitet sekvens steg.

I det här fallet misslyckas överföring. På samma gång loggas följande felmeddelande i filen Ccmexec.log:

Det gick inte att importera klientcertifikatarkivet (0x80092024) OSDSMPClient

Orsak

Det här felet inträffar eftersom en inbäddade NULL-tecken i egenskapen Visningsnamn för ett certifikat. Säkerhetsuppdateringen 974571 förhindrar den åtgärd som importerar certifikatet när egenskapen eget namn har en inbäddade NULL-tecken. Certifikatet kan inte importeras.

Lösning

Viktigt Lös problemet genom att installera den här snabbkorrigeringen på alla Platsservrar för System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1 (SP1) och på alla Platsservrar för System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 2 (SP2). Distribuera den här snabbkorrigeringen till alla klienter.Den här snabbkorrigeringen löser problemet för nya klientcertifikat som genereras. Korrigera de aktuella certifikat kör du verktyget CCMCertFix som finns i paketet på Konfigurationshanteraren SP1-klienter och Konfigurationshanteraren SP2-klienter.

Obs! Gör så här om du vill extrahera verktyget CCMCertFix:

 1. Installera den här snabbkorrigeringen på webbplatsservern.

 2. Leta reda på filen CCMCertFix.exe. Den här filen finns som standard i följande mapp:

  ConfigMgr_2007_Installation_Directory\Logs\KB977203

 3. Kopiera och sedan köra filen CCMCertFix.exe på en befintlig klient.

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen vara System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1 (SP1) eller System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 2 (SP2) installerat.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Engelska (USA) versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för System Center Konfigurationshanteraren 2007 SP1

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ccmcertfix.exe

4.0.6221.1193

17,768

01-Dec-2008

01:40

x86

Ccmgencert.dll

4.0.6221.1193

130,408

01-Dec-2008

01:40

x86

Ccmsetup-sup.cab

Ej tillämplig

257,833

01-Dec-2008

01:40

Ej tillämplig

Ccmsetup.exe

4.0.6221.1193

609,128

01-Dec-2008

01:40

x86

Ccmsetup.msi

Ej tillämplig

1,662,464

01-Dec-2008

01:40

Ej tillämplig

Mcs.msi

Ej tillämplig

7,312,896

01-Dec-2008

01:40

Ej tillämplig

Mcsisapip.dll

4.0.6221.1193

205,672

01-Dec-2008

01:40

x86

Mp.msi

Ej tillämplig

9,515,520

01-Dec-2008

01:40

Ej tillämplig

Sccm2007ac-sp1-kb977203-x86.msp

Ej tillämplig

3,076,096

01-Dec-2008

01:40

Ej tillämplig

Smpmgr.dll

4.0.6221.1193

85,864

01-Dec-2008

01:40

x86

Ccmgencert.dll

4.0.6221.1193

649,576

01-Dec-2008

01:40

IA-64

Ccmgencert.dll

4.0.6221.1193

285,032

01-Dec-2008

01:40

x64

Mcsisapip.dll

4.0.6221.1193

480,616

01-Dec-2008

01:40

x64


Filinformation för System Center Konfigurationshanteraren 2007 SP2


Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ccmcertfix.exe

4.0.6487.2111

17,768

25-Jan-2010

06:27

x86

Ccmgencert.dll

4.0.6487.2111

130,408

25-Jan-2010

06:27

x86

Ccmsetup-sup.cab

Ej tillämplig

253,016

10-Dec-2009

03:40

Ej tillämplig

Ccmsetup.exe

4.0.6487.2111

611,688

25-Jan-2010

06:27

x86

Ccmsetup.msi

Ej tillämplig

1,662,976

25-Jan-2010

06:27

Ej tillämplig

Mcs.msi

Ej tillämplig

7,204,864

25-Jan-2010

06:28

Ej tillämplig

Mcsisapip.dll

4.0.6487.2111

206,696

25-Jan-2010

06:28

x86

Mp.msi

Ej tillämplig

9,180,672

25-Jan-2010

06:28

Ej tillämplig

Sccm2007ac-sp2-kb977203-x86.msp

Ej tillämplig

444,928

25-Jan-2010

06:28

Ej tillämplig

Smpmgr.dll

4.0.6487.2111

86,376

25-Jan-2010

06:28

x86

Ccmgencert.dll

4.0.6487.2111

649,576

25-Jan-2010

06:28

IA-64

Ccmgencert.dll

4.0.6487.2111

285,032

25-Jan-2010

06:29

x64

Mcsisapip.dll

4.0.6487.2111

481,640

25-Jan-2010

06:29

x64

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

Egenskaper för installation av klient

Om du har angett en klientegenskap push-installationen när du installerade System Center Konfigurationshanteraren 2007 SP1-klienten eller System Center Konfigurationshanteraren 2007 SP2 måste du ange egenskapen igen när du har installerat snabbkorrigeringen. Om du inte anger egenskapen igen när du har installerat snabbkorrigeringen, tas egenskapen bort från konfigurationen. Till exempel om du har ändrat den ursprungliga installationen med hjälp av server locator punkt (SMSSLP) eller egenskapen reservstatusen punkt (FSP) måste du ange egenskapen igen när du har installerat snabbkorrigeringen.

Hur du använder verktyget CCMCertFix.exe

CCMCertFix-verktyget är ett verktyg för Kommandotolken körs utan alternativ (växlar). Du måste dock köra det med administrativa rättigheter. CCMCertFix.exe-filen installeras på följande plats:

SMS-rot\logs\KB977203Obs! Du kan omdirigera fel till en specifik loggfil. Anta till exempel att filnamnet för loggfilen är CCMCertFix.log. I det här fallet kan du köra följande kommando:

CCMCertFix.exe CCMCertFix.log

Distributionsinformation om verktyget för CCMCertFix.exe

Verktyget CCMCertFix kan distribueras som ett program för Konfigurationshanteraren. Anta exempelvis att du använder följande inställningar för att distribuera verktyget som ett program för Konfigurationshanteraren:

 • Kör: dolda

 • Kör oavsett om användaren är inloggad eller inte

 • Kör med administrativa rättigheter

De här inställningarna kan ändras så att den passar miljön och ditt företagsbehov.

Obs! Du måste köra verktyget för CCMCertFix med administrativa rättigheter.

Mer information om 974571 för Security Update klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

974571

MS09-056: Säkerhetsproblem i CryptoAPI möjliggör falska identiteter

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684

Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Snabbkorrigeringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikeln 997384 ersätter och innehåller den här snabbkorrigeringen. Därför kan kan inte den här snabbkorrigeringen installeras när snabbkorrigeringen har installerats. Verktyget CCMCertFix.exe är inte ingår i denna snabbkorrigering. Hämta snabbkorrigeringen som beskrivs i den här snabbkorrigeringen om du vill hämta verktyget CCMCertFix.exe när du har installerat denna snabbkorrigering, och kör sedan följande kommando för att extrahera innehållet i snabbkorrigeringen:

msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir=Path_To_Extract_ToKommentarer

 • I det här kommandot representerar platshållare Path_To_Extract_To den plats där innehållet i snabbkorrigeringen ska extraheras. När verktyget CCMCertFix.exe extraheras hittar du verktyget på den här platsen.

 • Namnet på.msi-fil i det här kommandot kan vara olika beroende på den lokaliserade versionen hämtas. Kontrollera namnet på den.msi-fil som hämtas och ändra kommandoraden på rätt sätt om detta är nödvändigt.

Installera KB977203 under en aktivitet sekvensKB977203 snabbkorrigering måste installeras under en sekvens med ConfigMgr 2007 OSD aktivitet i installationsprogrammet för Windows och ConfigMgr aktiviteten för distribution av operativsystemet. Annars kan fortsätter problemet att uppstå under aktiviteternas ordning utförs. Snabbkorrigeringen kan inte installeras med hjälp av en "installera program" uppgift. Gör som skulle kunna orsaka ConfigMgr 2007 client service slutar, vilket medför att aktiviteternas ordning misslyckas.

N OTE Om klientuppdateringen som beskrivs i artikel Knolwedge Base 977384 installeras under aktiviteternas ordning, är det inte nödvändigt att även installera klientuppdateringen eftersom den här uppdateringen ingår som en del av denna.

Du kan installera snabbkorrigeringen KB977203 under en aktivitet ConfigMgr 2007 OSD-sekvens av PATCH = alternativ som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

907423 hur du lägger till en uppdatering i den ursprungliga installationen av Systems Management Server 2003 Advanced Client


Så här installerar du snabbkorrigeringen KB977203 under en aktivitet ConfigMgr 2007 OSD-sekvens:

 1. Installera snabbkorrigeringen på webbplatsservern.

 2. När snabbkorrigeringen har installerats på servern, uppdateras installationsfilerna ConfigMgr 2007-klienten om du vill inkludera snabbkorrigeringen KB977203 i katalogen \i386\hotfix\KB977203\ för installationsfilerna ConfigMgr 2007-klienten. Eftersom installationsfilerna ConfigMgr 2007-klienten har uppdaterats, se till att du uppdaterar du distributionspunkterna där ConfigMgr 2007 klient-installationspaketet finns.

 3. Högerklicka på aktiviteternas ordning som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

 4. Klicka på installera windows och ConfigMgr.

 5. Skriv följande i rutan Egenskaper för installationen :

  För ConfigMgr 2007 SP1:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977203\SCCM2007AC-SP1-KB977203-x86.msp"För ConfigMgr 2007 SP2:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977203\SCCM2007AC-SP2-KB977203-x86.msp"
  Kommentarer

  • Platshållaren < Package_ID > är paket-ID för installationspaketet ConfigMgr 2007 ConfigMgr 2007-klienten.

  • Kontrollera att du inkluderar citattecken som en del av sökvägen. Men ta inte med hakparenteser som finns runt platshållaren.

  • Kontrollera att paketet ID för installationspaketet ConfigMgr 2007-klienten används och inte paket-ID för KB977203 hotfix package.

  • _SMSTaskSequence cache-mappen kommer att finnas på den enhet som har mest diskutrymme. Om datorn har flera enheter eller partitioner, kan mappen _SMSTaskSequence hamna på en annan enhet än enheten C. I det här fallet ändrar du sökvägen till pekar du på den enhet som innehåller mappen _SMSTaskSequence . Vi rekommenderar inte att du använder variabeln _SMSTSMDataPath i sökvägen eftersom enhetsbeteckning i den här sökvägen kan räkna upp på olika sätt i Windows PE än i hela Windows-operativsystemet.

  • Du kan ange en UNC-sökväg som pekar på ConfigMgr 2007-klientinstallationsfilerna på paketets ursprungliga källa eller en distributionspunkt som ett alternativ till att använda den lokala sökvägen till installationsfilerna för ConfigMgr 2007-klienten finns i det lokala cacheminnet aktiviteternas ordning.

  • Kontrollera namnet på MSP-filen som finns i katalogen \i386\hotfix\KB977203\ på installationsfilerna ConfigMgr 2007-klienten. Namnet kan variera beroende på de nationella inställningarna. Om namnet skiljer sig från namnet på MSP-filnamn som används i den PATCH = kommandoraden i det här steget justeras namnet.

 6. Klicka på Verkställ eller OK om du vill spara aktiviteternas ordning.


Förutom att installera snabbkorrigeringen KB977203 under aktiviteternas ordning har också CCMCertFix.exe ska köras. När CCMCertFix.exe körs beror på distributionsscenariot som uppstår (Ersätt eller Uppdatera eller ny dator). I följande steg visas hur du kör CCMCerFix.exe för alla distributionsscenarier.

 1. Använda normal programdistribution för att skapa ett paket och program med hjälp av verktyget CCMCertFix.exe från KB977203. Programmet behöver inte ha några växlar och kan bara köra CCMCertFix.exe direkt. När du skapar paketet och program, se till att du placerar paketet på distributionsplatser.

 2. Högerklicka på påverkad aktivitet sekvens och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Avancerat .

 4. Klicka på alternativet för att köra ett annat program förstoch sedan markera paketet och program från steg 1.

 5. Klicka på OK.

 6. Högerklicka påverkad aktivitet sekvensen och välj Redigera.

 7. Klicka på installationsprogrammet för Windows och ConfigMgr aktiviteten.

 8. Med installationsprogrammet för Windows och ConfigMgr aktiviteten markerade, klickar du på menyn Lägg till och sedan markera Allmänt --> Installera programvara.

 9. Klicka på den nyskapade installera programvara aktiviteten och välj paket och program från steg 1.

 10. Nyskapade installera programvara aktivitet fortfarande är markerade, klickar du på menyn Lägg till och välj Allmänt --> Starta om datorn.

 11. Klicka på aktiviteten nyskapade starta om datorn och välj alternativet installerade standardoperativsystemet. Dessutom avmarkerar du alternativet Meddela användaren innan du startar om.

 12. Klicka på OK eller Verkställ om du vill spara aktiviteternas ordning.


Obs! Ersätta scenarier behöver du bara följa steg 1 till 5 för aktiviteternas ordning som samlar in data på den ursprungliga datorn. Följ alla steg för aktiviteternas ordning som återställer data på den nya datorn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×