Symptom

När du använder KB2695247 och KB3002180när du bokför en försäljningsorder med förskottsbetalning i den ungerska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, visas följande felmeddelande:

"Det finns inga Subst. Kundbokföringsmall inom filtret."

Följ instruktionerna i avsnittet kod ändras för att lösa problemet. Det här problemet uppstår i följande produkter:

  • Den ungerska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

  • Ändra behörighet för objektet ändras.

  • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015

    objektet.

Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.

Lös problemet genom att ändra koden i funktionen GetAdvAccFromSubstPostGroup i tabellen Kundbokföringsmall (92) enligt följande:

Befintlig kod

...SubstCustPostingGroup@1470001 : Record 26504;
CustPostGroup@1470002 : Record 92;
BEGIN
WITH SubstCustPostingGroup DO BEGIN
SETRANGE("Parent Cust. Posting Group",PostingGroupCode);

// Delete the following lines.
FINDSET;
REPEAT
CustPostGroup.GET("Customer Posting Group");
IF CustPostGroup."Advance Account" <> '' THEN
EXIT(CustPostGroup."Advance Account");
UNTIL NEXT = 0;
// End of the deleted lines.

END;
END;

BEGIN
{
...

Ersättningskod

...SubstCustPostingGroup@1470001 : Record 26504;
CustPostGroup@1470002 : Record 92;
BEGIN
WITH SubstCustPostingGroup DO BEGIN
SETRANGE("Parent Cust. Posting Group",PostingGroupCode);

// Add the following lines.
IF FINDSET THEN
REPEAT
CustPostGroup.GET("Customer Posting Group");
IF CustPostGroup."Advance Account" <> '' THEN
EXIT(CustPostGroup."Advance Account");
UNTIL NEXT = 0;
// End of the added lines.

END;
END;

BEGIN
{
...


Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

  • Den ungerska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Dessutom måste du ha KB2695247 och KB3002180 installerat.

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användningför andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×