Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du försöker köra rapporten justera valutakurs med en leverantör som är involverad som innehåller mer än 30 tecken i fältet namn i den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 kan få du följande felmeddelande:

"Spill under typkonvertering av Text till Text.Value:"

Följ instruktionerna i avsnittet kod ändras för att lösa problemet. Det här problemet uppstår i följande produkt:

 • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

 • Ändra behörighet för objektet ändras.

 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015

  objektet.

Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Observera alltid testa koden korrigeringar i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar i dina produktionsdatorer. Importera alla SEPA-uppdateringar innan du tillämpar ändringen.

Lös problemet så här:

 1. Ändra koden i den globala variabler i Justera valutakurser rapporten (595) enligt följande:

  Befintlig kod

  ...CurrencyCodeSelected@1110157 : Code[10];
  Text1110001@1110164 : TextConst 'ENU=ALL';
  CurrencyFactor@1110158 : Decimal;

  // Delete the following line.
  AccountName@1110159 : Text[30];
  // End of the deleted line.

  CurrCode@1110160 : Code[10];
  DocNo@1110161 : Code[20];
  AccNo@1110162 : Code[20];
  ...

  Ersättningskod

  ... CurrencyCodeSelected@1110157 : Code[10];
  Text1110001@1110164 : TextConst 'ENU=ALL';
  CurrencyFactor@1110158 : Decimal;

  // Add the following line.
  AccountName@1110159 : Text[50];
  // End of the added line.

  CurrCode@1110160 : Code[10];
  DocNo@1110161 : Code[20];
  AccNo@1110162 : Code[20];
  ...
 2. Ändra koden i funktionen GetAdjustmentValues i Justera valutakurser rapporten (595) enligt följande:

  Befintlig kod

  ...EXIT(BankAccPostingGr."G/L Bank Account No.");
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE GetAdjustmentValues@1110100(AdjustedBase@1110000 : Decimal;AdjustedBaseLCY@1110001 : Decimal;AdjAmtLCY@1110002 : Decimal;AccountType@1110003 : 'G/L Account,Customer,Vendor,Bank Account';AccName@1110004 : Text[30];DocumentNo@1110005 : Code[20];AccountNo@1110006 : Code[20];PostingDate@1110007 : Date;Currency@1110008 : Code[10]);
  // End of the deleted line.

  BEGIN
  AdjustBase := AdjustedBase;
  AdjustBaseLCY := AdjustedBaseLCY;
  ...

  Ersättningskod

  ...EXIT(BankAccPostingGr."G/L Bank Account No.");
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE GetAdjustmentValues@1110100(AdjustedBase@1110000 : Decimal;AdjustedBaseLCY@1110001 : Decimal;AdjAmtLCY@1110002 : Decimal;AccountType@1110003 : 'G/L Account,Customer,Vendor,Bank Account';AccName@1110004 : Text[50];DocumentNo@1110005 : Code[20];AccountNo@1110006 : Code[20];PostingDate@1110007 : Date;Currency@1110008 : Code[10]);
  // End of the added line.

  BEGIN
  AdjustBase := AdjustedBase;
  AdjustBaseLCY := AdjustedBaseLCY;
  ...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den portugisiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användningför andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×