Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du bokför en försäljningsorder i den belgiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009, visas följande felmeddelande:

Transaktionen kan inte slutföras eftersom det skulle leda till inkonsekvenser i tabellen Redovisningstransaktion. Kontrollera var och hur funktionen CONSISTENT används i transaktionen för att hitta orsaken till felet. Kontakta din systemadministratör. Tabeller kan markeras som inkonsekventa under omfattande uppgifter, t.ex. Detta förhindrar att data uppdateras felaktigt.

Problemet kvarstår när du har använt korrigering i KB2629970. Följ instruktionerna i avsnittet kod ändras för att lösa problemet. Det här problemet uppstår i följande produkter:

 • Den belgiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den belgiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

 • Ändra behörighet för objektet ändras.

 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015

  objektet.

Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.

Lös problemet så här:

 1. Ändra koden i funktionen DivideAmount i försäljningspost codeuint (80) enligt följande:
  Befintlig kod 1

  ...("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  END;
  "Amount Including VAT" :=
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision");
  Amount :=
  ROUND("Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision") -
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  ...

  Ersättningskod 1

  ...("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  END;
  IF "Line Discount %" <> 100 THEN
  "Amount Including VAT" :=
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision")
  ELSE
  "Amount Including VAT" := 0;
  Amount :=
  ROUND("Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision") -
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  ...

  Befintlig kod 2

  ...TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END ELSE BEGIN
  IF "VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Full VAT" THEN BEGIN
  "Amount Including VAT" := "Line Amount" - "Inv. Discount Amount";
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  END ELSE BEGIN
  ...

  Ersättningskod 2

  ...TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END ELSE BEGIN
  IF "VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Full VAT" THEN BEGIN
  IF "Line Discount %" <> 100 THEN
  "Amount Including VAT" := "Line Amount" - "Inv. Discount Amount"
  ELSE
  "Amount Including VAT" := 0;
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  END ELSE BEGIN
  ...

  Befintlig kod 3

  ...TempVATAmountLine."VAT Amount" *
  ("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  "Amount Including VAT" :=
  Amount + ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" :=
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END;
  ...

  Ersättningskod 3

  ...TempVATAmountLine."VAT Amount" *
  ("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  IF "Line Discount %" <> 100 THEN
  "Amount Including VAT" :=
  Amount + ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  ELSE
  "Amount Including VAT" := 0;
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" :=
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END;
  ...
 2. Ändra koden i funktionen DivideAmount i inköp.-bokför codeuint (90) enligt följande:
  Befintlig kod 1

  ...("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  END;
  "Amount Including VAT" :=
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision");
  Amount :=
  ROUND("Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision") -
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  ...

  Ersättningskod 1

  ...("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  END;
  IF "Line Discount %" <> 100 THEN
  "Amount Including VAT" :=
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision")
  ELSE
  "Amount Including VAT" := 0;
  Amount :=
  ROUND("Amount Including VAT",Currency."Amount Rounding Precision") -
  ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  ...

  Befintlig kod 2

  ...TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END ELSE BEGIN
  IF "VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Full VAT" THEN BEGIN
  "Amount Including VAT" := "Line Amount" - "Inv. Discount Amount";
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  END ELSE BEGIN
  ...

  Ersättningskod 2

  ...TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END ELSE BEGIN
  IF "VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Full VAT" THEN BEGIN
  IF "Line Discount %" <> 100 THEN
  "Amount Including VAT" := "Line Amount" - "Inv. Discount Amount"
  ELSE
  "Amount Including VAT" := 0;
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  END ELSE BEGIN
  ...

  Befintlig kod 3

  ...TempVATAmountLine."VAT Amount" *
  ("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  "Amount Including VAT" :=
  Amount + ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" :=
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END;
  ...

  Ersättningskod 3

  ...TempVATAmountLine."VAT Amount" *
  ("Line Amount" - "Inv. Discount Amount") /
  (TempVATAmountLine."Line Amount" - TempVATAmountLine."Invoice Discount Amount");
  IF "Line Discount %" <> 100 THEN
  "Amount Including VAT" :=
  Amount + ROUND(TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  ELSE
  "Amount Including VAT" := 0;
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" :=
  TempVATAmountLineRemainder."VAT Amount" - "Amount Including VAT" + Amount;
  END;
  ...


Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Den belgiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den belgiska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användningför andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×