Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för alla länder och språkversioner.

Symptom

Anta att du aktiverar inställningen för Exakt kostnadsåterföring i dialogrutan Försäljning & Kundreskontra inställningar i Microsoft Dynamics NAV. I det här fallet när du kör funktionen Kopiera dokument på en partiell försäljningsretur, visas följande felmeddelande:

Försäljning leverans Shipment_No, radnr Line_No kopieras inte eftersom hela antalet på den bokförda dokumentraden redan manuellt tillämpas.

Det här problemet uppstår i följande produkter:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

 • Ändra behörighet för objektet ändras.

 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Lös problemet så här:

 1. Ta bort följande globala variabler i Kopiera dokument Mgt. kodmodul (6620):

  Text030@1025 : TextConst 'ENU=%1 %2, line no. %3 is not copied because the full quantity on the posted document line is already manually applied.';Text031@1038 : TextConst 'ENU=Return document line contains only the original document line quantity, that is not already manually applied.';
  SomeAreFixed@1045 : Boolean;
  CopyDimensions@1050 : Boolean;

 2. Lägg till följande globala variabler i Kopiera dokument Mgt. kodmodul (6620):

  Text030@1025 : TextConst 'ENU=One or more return document lines were not copied. This is because quantities on the posted document line are already fully or partially applied and therefore the Exact Cost Reversing Link could not be created.';Text031@1038 : TextConst 'ENU=Return document line contains only the original document line quantity, that is not already manually applied.';
  SomeAreFixed@1045 : Boolean;
  CopyDimensions@1050 : Boolean;
  WarningDone@1051 : Boolean;
  LinesApplied@1052 : Boolean;

 3. Ändra koden i funktionen SplitPstdSalesLinesPerILE i kodmodul för Kopiera dokument Mgt. (6620) enligt följande:
  Befintlig kod 1

  ...      IF "Shipped Qty. Not Returned" = 0 THEN

  // Delete the following lines.
  ERROR(Text030,"Document Type","Document No.","Document Line No.");
  FromSalesLineBuf := FromSalesLine;
  IF -"Shipped Qty. Not Returned" < ABS(FromSalesLine."Quantity (Base)") THEN BEGIN
  IF FromSalesLine."Quantity (Base)" > 0 THEN
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := -"Shipped Qty. Not Returned"
  ELSE
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := "Shipped Qty. Not Returned";
  IF FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure" = 0 THEN
  FromSalesLineBuf.Quantity := FromSalesLineBuf."Quantity (Base)"
  ELSE
  FromSalesLineBuf.Quantity :=
  ROUND(FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" / FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure",0.00001);
  END;
  FromSalesLine."Quantity (Base)" := FromSalesLine."Quantity (Base)" - FromSalesLineBuf."Quantity (Base)";
  FromSalesLine.Quantity := FromSalesLine.Quantity - FromSalesLineBuf.Quantity;
  FromSalesLineBuf."Appl.-from Item Entry" := "Entry No.";
  FromSalesLineBuf."Line No." := NextLineNo;
  NextLineNo := NextLineNo + 1;
  FromSalesLineBuf."Document No." := "Document No.";
  IF GetSalesDocType(ItemLedgEntry) IN
  [FromSalesLineBuf."Document Type"::Order,FromSalesLineBuf."Document Type"::"Return Order"]
  THEN
  FromSalesLineBuf."Shipment Line No." := 1;

  IF NOT FromShptOrRcpt THEN
  UpdateRevSalesLineAmount(
  FromSalesLineBuf,OrgQtyBase,
  FromSalesHeader."Prices Including VAT",ToSalesHeader."Prices Including VAT");

  FromSalesLineBuf.INSERT;
  // End of the lines.

  UNTIL (NEXT = 0) OR (FromSalesLine."Quantity (Base)" = 0);
  ...

  Ersättningskod 1

  ...      IF "Shipped Qty. Not Returned" = 0 THEN

  // Add the following lines.
  LinesApplied := TRUE;
  IF "Shipped Qty. Not Returned" < 0 THEN BEGIN
  FromSalesLineBuf := FromSalesLine;

  IF -"Shipped Qty. Not Returned" < ABS(FromSalesLine."Quantity (Base)") THEN BEGIN
  IF FromSalesLine."Quantity (Base)" > 0 THEN
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := -"Shipped Qty. Not Returned"
  ELSE
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := "Shipped Qty. Not Returned";
  IF FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure" = 0 THEN
  FromSalesLineBuf.Quantity := FromSalesLineBuf."Quantity (Base)"
  ELSE
  FromSalesLineBuf.Quantity :=
  ROUND(FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" / FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure",0.00001);
  END;
  FromSalesLine."Quantity (Base)" := FromSalesLine."Quantity (Base)" - FromSalesLineBuf."Quantity (Base)";
  FromSalesLine.Quantity := FromSalesLine.Quantity - FromSalesLineBuf.Quantity;
  FromSalesLineBuf."Appl.-from Item Entry" := "Entry No.";
  FromSalesLineBuf."Line No." := NextLineNo;
  NextLineNo := NextLineNo + 1;
  FromSalesLineBuf."Document No." := "Document No.";
  IF GetSalesDocType(ItemLedgEntry) IN
  [FromSalesLineBuf."Document Type"::Order,FromSalesLineBuf."Document Type"::"Return Order"]
  THEN
  FromSalesLineBuf."Shipment Line No." := 1;

  IF NOT FromShptOrRcpt THEN
  UpdateRevSalesLineAmount(
  FromSalesLineBuf,OrgQtyBase,
  FromSalesHeader."Prices Including VAT",ToSalesHeader."Prices Including VAT");

  FromSalesLineBuf.INSERT;
  END;
  // End of the lines.

  UNTIL (NEXT = 0) OR (FromSalesLine."Quantity (Base)" = 0);
  ...

  Befintlig kod 2

  ...      MissingExCostRevLink := TRUE;
  END;
  ...

  Ersättningskod 2

  ...      MissingExCostRevLink := TRUE;

  // Add the following line.
  CheckUnappliedLines(LinesApplied,MissingExCostRevLink);

  END;
  ...

 4. Ändra koden i funktionen SplitPstdPurchLinesPerILE i kodmodul för Kopiera dokument Mgt. (6620) enligt följande:
  Befintlig kod 1

  ...    ApplyRec@1011 : Record 339;

  // Delete the following line.
  AllAreFixed@1012 : Boolean;

  BEGIN
  ...

  Ersättningskod 1

  ...    ApplyRec@1011 : Record 339;
  BEGIN
  ...

  Befintlig kod 2

  ...     REPEAT

  // Delete the following lines.
  IF "Remaining Quantity" = 0 THEN BEGIN
  AllAreFixed := TRUE;
  ApplyRec.AppliedOutbndEntryExists("Entry No.",FALSE);
  IF ApplyRec.FINDFIRST THEN
  REPEAT
  AllAreFixed := AllAreFixed AND ApplyRec.Fixed;
  UNTIL ApplyRec.NEXT = 0;
  IF AllAreFixed THEN
  ERROR(Text030,"Document Type","Document No.","Document Line No.");
  END;
  // End of the lines.

  IF NOT ApplyFully THEN BEGIN
  ...

  Ersättningskod 2

  ...     REPEAT
  IF NOT ApplyFully THEN BEGIN
  ...

  Befintlig kod 3

  ...    END;
  ...

  Ersättningskod 3

  ...    END;

  // Add the following line.
  CheckUnappliedLines(SkippedLine,MissingExCostRevLink);

  ...

 5. Ändra koden i funktionen CheckUnappliedLines i kodmodul för Kopiera dokument Mgt. (6620) enligt följande:
  Befintlig kod

  ...   BEGIN
  ...

  Ersättningskod

  ...
  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE CheckUnappliedLines@86(SkippedLine@1000 : Boolean;VAR MissingExCostRevLink@1001 : Boolean);
  BEGIN
  IF SkippedLine AND MissingExCostRevLink THEN BEGIN
  IF NOT WarningDone THEN
  MESSAGE(Text030);
  MissingExCostRevLink := FALSE;
  WarningDone := TRUE;
  END;
  END;

  // End of the lines.

  BEGIN
  ...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×