Symptom

Anta att du har en dator som kör Windows 8, Windows RT eller Windows Server 2012. När du kör ett program, visas ett felmeddelande av följande slag:

Programmet kunde inte initiera korrekt (0xc0000142). Klicka på OK om du vill avsluta programmet.

Det här felmeddelandet samlas in inte av Windows fel rapportering (WER) i den här situationen och någon dumpfil skapas. Därför hittar du loggen för felmeddelandet i Tillförlitlighetsövervakaren eller i Loggboken.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom inläsaren stannar programmet innan du ger programmet upphov till fel vid initiering. WER kan därför samla in och loggar felet.

Lösning

Lös problemet genom att installera Samlad uppdatering 2975331. Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2975331 augusti 2014 Samlad uppdatering för Windows RT och Windows 8 Windows Server 2012

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×