Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Utgivningsdatum:

2018-04-10

Version:

månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4088882 (från 22 mars 2018), och den åtgärdar följande problem:

  • Windows Update och WSUS erbjuder den här uppdateringen på tillämpliga Windows klient- och serveroperativsystem, oavsett om värdet finns eller vilket värde registerinställningen "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc" har. Den här ändringar har gjorts för att skydda användardata.

  • Åtgärdar ett problem med utskrift av innehåll som genererats av ActiveX i Internet Explorer.

  • Åtgärdar ett åtkomstfel på vissa sidor i Internet Explorer när programmet återger SVG-filer vid hög belastning.

  • Åtgärdar ett problem som i vissa fall hindrar Internet Explorer från att identifiera anpassade kontroller.

  • Säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Graphics Component, Windows Server, Windows kernel, Windows Datacenter Networking, Windows Hyper-V, Windows virtualisering och kernel samt Windows applattform och ramverk.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4093114

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×