I den här artikeln 5002013 uppdatering för Microsoft SharePoint Foundation 2013 som släpptes den 10 augusti 2021.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller följande korrigeringar:

  • Åtgärdar ett problem där du inte kan dela dokument med andra användare eftersom användaren inte kan identifieras av den givna användarinformationen. Det här problemet inträffar när du har installerat säkerhetsuppdateringarna för maj 2021 för SharePoint Server.

  • Åtgärdar ett problem där användarkod blockeras när tredje part sätter samman känsliga egenskaper. När du har installerat den här uppdateringen kan du följa stegen i KB 5004581 för att lägga till tredje parts sammansättningar i sammansättningslistan för åtkomst till känsliga egenskaper i Web.config-filen.

Så här laddar du ned och installerar uppdateringen

Download Center

Den här uppdateringen är endast tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.

Virussökningsanspråk

Microsoft skannade den här filen efter virus med hjälp av det senaste program för virusidentifiering som var tillgängligt det datum då filen ansändes. Filen lagras på servrar med säkerhet som hjälper till att förhindra obehöriga ändringar i den.

Uppdatera information

Krav

För att kunna använda den här uppdateringen måste du ha Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 installerat.

Starta om information

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Filinformation

Den engelska versionen (USA) av den här programuppdateringen installerar filer som har attributen som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). Datumen och tiderna för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid tillsammans med den aktuella DST-förskjutningen under sommartid. Dessutom kan datum och tider ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

x64

sts-x-none.msp-filinformation

Filidentifierare

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Ej tillämpligt

395

2021-07-14

06:28

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Ej tillämpligt

546

2021-07-14

06:28

Dip.css_14

Dip.css_14

Ej tillämpligt

1,781

2021-07-13

17:19

Dip.css

Dip.css

Ej tillämpligt

1,781

2021-07-13

17:19

Dip.html_14

Dip.html_14

Ej tillämpligt

4,328

2021-07-13

17:19

Dip.html

Dip.html

Ej tillämpligt

4,328

2021-07-13

17:19

Dip.js_14

Dip.js_14

Ej tillämpligt

63,039

2021-07-13

17:19

Dip.js

Dip.js

Ej tillämpligt

63,039

2021-07-13

17:19

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Ej tillämpligt

478

2021-07-13

17:19

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Ej tillämpligt

1,712

2021-07-13

17:19

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Ej tillämpligt

366

2021-07-13

17:19

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Ej tillämpligt

577

2021-07-13

17:19

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Ej tillämpligt

540

2021-07-13

17:19

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Ej tillämpligt

4,968

2021-07-13

17:19

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Ej tillämpligt

4,968

2021-07-13

17:19

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

2021-07-13

17:19

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

15.0.5271.1000

15,768

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15,768

2021-07-13

17:19

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Ej tillämpligt

405

2021-07-13

17:19

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Ej tillämpligt

47,960

2021-07-13

17:19

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Ej tillämpligt

57,730

2021-07-13

17:19

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Ej tillämpligt

47,768

2021-07-13

17:19

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Ej tillämpligt

26,452

2021-07-13

17:19

Suitenav.js

Suitenav.js

Ej tillämpligt

34,319

2021-07-13

17:19

Web.config_sts

Web.config_sts

Ej tillämpligt

4,845

2021-07-13

17:19

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Ej tillämpligt

57,288

2021-07-13

17:19

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Ej tillämpligt

2,154

2021-07-13

17:19

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Ej tillämpligt

1,078

2021-07-13

17:19

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Ej tillämpligt

18,870

2021-07-13

17:19

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Ej tillämpligt

10,674

2021-07-13

17:19

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Ej tillämpligt

3,059

2021-07-13

17:19

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Ej tillämpligt

1,145

2021-07-13

17:19

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Ej tillämpligt

28,650

2021-07-13

17:19

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Ej tillämpligt

11,376

2021-07-13

17:19

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Ej tillämpligt

2,347

2021-07-13

17:19

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Ej tillämpligt

9,596

2021-07-13

17:19

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Ej tillämpligt

26,945

2021-07-13

17:19

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Ej tillämpligt

896

2021-07-13

17:19

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Ej tillämpligt

896

2021-07-13

17:19

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Ej tillämpligt

3,861

2021-07-13

17:19

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Ej tillämpligt

3,652

2021-07-13

17:19

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

13,019

2021-07-13

17:19

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

9,266

2021-07-13

17:19

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Ej tillämpligt

7,512

2021-07-13

17:19

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Ej tillämpligt

9,800

2021-07-13

17:19

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Ej tillämpligt

11,757

2021-07-13

17:19

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

2021-07-13

17:19

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Ej tillämpligt

368,387

2021-07-13

17:19

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Ej tillämpligt

4,473

2021-07-13

17:19

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Ej tillämpligt

908

2021-07-12

19:10

Addrole.asx

Addrole.aspx

Ej tillämpligt

68,566

2021-07-13

17:19

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Ej tillämpligt

61,362

2021-07-13

17:19

Admin.amx

Admin.asmx

Ej tillämpligt

86

2021-07-13

17:19

Admin.mas

Admin.master

Ej tillämpligt

29,828

2021-07-13

17:19

Admin.smp

Admin.sitemap

Ej tillämpligt

15,577

2021-07-13

17:19

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Ej tillämpligt

7,764

2021-07-13

17:19

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Ej tillämpligt

8,689

2021-07-13

17:19

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Ej tillämpligt

5,038

2021-07-13

17:19

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Ej tillämpligt

9,937

2021-07-13

17:19

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Ej tillämpligt

4,998

2021-07-13

17:19

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Ej tillämpligt

1,283

2021-07-13

17:19

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Ej tillämpligt

21,099

2021-07-13

17:19

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Ej tillämpligt

899

2021-07-13

17:19

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Ej tillämpligt

9,474

2021-07-13

17:19

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

2021-07-13

17:19

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Ej tillämpligt

13,046

2021-07-13

17:19

Aggsetngs.asx

Aggregeringsinställningar.aspx

Ej tillämpligt

8,162

2021-07-13

17:19

Aggsetngs.asx_14

Aggregeringsinställningar.aspx

Ej tillämpligt

8,163

2021-07-13

17:19

Sub.amx

Alerts.asmx

Ej tillämpligt

88

2021-07-13

17:19

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,313

2021-07-13

17:19

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Ej tillämpligt

8,824

2021-07-13

17:19

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Ej tillämpligt

8,143

2021-07-13

17:19

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Ej tillämpligt

6,808

2021-07-13

17:19

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3,916

2021-07-13

17:19

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

2,731

2021-07-13

17:19

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Ej tillämpligt

253

2021-07-13

17:19

Alturls.asx

Alternateurollollections.aspx

Ej tillämpligt

7,122

2021-07-13

17:19

App.mas_mplib

App.master

Ej tillämpligt

19,062

2021-07-13

17:19

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Ej tillämpligt

9,040

2021-07-13

17:19

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Ej tillämpligt

3,342

2021-07-13

17:19

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Ej tillämpligt

213

2021-07-13

17:19

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Ej tillämpligt

22,542

2021-07-13

17:19

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Ej tillämpligt

11,197

2021-07-13

17:19

Appicon.asx

Appicons.ashx

Ej tillämpligt

205

2021-07-13

17:19

Appinv.asx

Appinv.aspx

Ej tillämpligt

11,660

2021-07-13

17:19

App.mas

Application.master

Ej tillämpligt

13,756

2021-07-13

17:19

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Ej tillämpligt

5,259

2021-07-13

17:19

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Ej tillämpligt

3,519

2021-07-13

17:19

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Ej tillämpligt

4,379

2021-07-13

17:19

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Ej tillämpligt

4,106

2021-07-13

17:19

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Ej tillämpligt

8,668

2021-07-13

17:19

Appv4.mas

Applicationv4.master

Ej tillämpligt

20,553

2021-07-13

17:19

Appmng.sql

Appmng.sql

Ej tillämpligt

289,219

2021-07-13

17:19

Appmng.svc

Appmng.svc

Ej tillämpligt

375

2021-07-13

17:19

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Ej tillämpligt

282,966

2021-07-13

17:19

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Ej tillämpligt

5,678

2021-07-13

17:19

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Ej tillämpligt

5,250

2021-07-13

17:19

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Ej tillämpligt

11,198

2021-07-13

17:19

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Ej tillämpligt

6,876

2021-07-13

17:19

Approve.asx

Approve.aspx

Ej tillämpligt

8,991

2021-07-13

17:19

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Ej tillämpligt

3,061

2021-07-13

17:19

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Ej tillämpligt

452

2021-07-13

17:19

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Ej tillämpligt

2,059

2021-07-13

17:19

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Ej tillämpligt

1,210

2021-07-13

17:19

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Ej tillämpligt

5,396

2021-07-13

17:19

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Ej tillämpligt

4,795

2021-07-13

17:19

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Ej tillämpligt

4,655

2021-07-13

17:19

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Ej tillämpligt

6,541

2021-07-13

17:19

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Ej tillämpligt

1,068

2021-07-13

17:19

Auth.amx

Authentication.asmx

Ej tillämpligt

96

2021-07-13

17:19

Authen.asx

Autentisering.aspx

Ej tillämpligt

13,828

2021-07-13

17:19

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,301

2021-07-13

17:19

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Ej tillämpligt

4,939

2021-07-13

17:19

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Ej tillämpligt

5,968

2021-07-13

17:19

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Ej tillämpligt

18,404

2021-07-13

17:19

Autofill.js

Autofill.js

Ej tillämpligt

10,322

2021-07-13

17:19

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Ej tillämpligt

20,577

2021-07-13

17:19

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Ej tillämpligt

8,624

2021-07-13

17:19

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Ej tillämpligt

9,653

2021-07-13

17:19

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Ej tillämpligt

7,966

2021-07-13

17:19

Avreport.asx

Avreport.aspx

Ej tillämpligt

11,898

2021-07-13

17:19

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Ej tillämpligt

4,069

2021-07-13

17:19

Backup.asx

Backup.aspx

Ej tillämpligt

15,389

2021-07-13

17:19

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Ej tillämpligt

20,577

2021-07-13

17:19

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Ej tillämpligt

8,689

2021-07-13

17:19

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Ej tillämpligt

10,643

2021-07-13

17:19

Bdc.sql

Bdc.sql

Ej tillämpligt

558,446

2021-07-13

17:19

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Ej tillämpligt

332

2021-07-13

17:19

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Ej tillämpligt

14,415

2021-07-13

17:19

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Ej tillämpligt

3,309

2021-07-13

17:19

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Ej tillämpligt

7,037

2021-07-13

17:19

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Ej tillämpligt

197

2021-07-13

17:19

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Ej tillämpligt

402

2021-07-13

17:19

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Ej tillämpligt

383

2021-07-13

17:19

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Ej tillämpligt

459,758

2021-07-13

17:19

Bform.js

Bform.js

Ej tillämpligt

258,656

2021-07-13

17:19

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Ej tillämpligt

164

2021-07-13

17:19

Blank.js

Blank.js

Ej tillämpligt

119

2021-07-13

17:19

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Ej tillämpligt

4,045

2021-07-13

17:19

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Ej tillämpligt

468

2021-07-13

17:19

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Ej tillämpligt

462

2021-07-13

17:19

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Ej tillämpligt

3,210

2021-07-13

17:19

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Ej tillämpligt

883

2021-07-13

17:19

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Ej tillämpligt

24,734

2021-07-12

19:10

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Ej tillämpligt

105,256

2021-07-12

19:10

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Ej tillämpligt

49,468

2021-07-12

19:10

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Ej tillämpligt

31,724

2021-07-12

19:10

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Ej tillämpligt

14,883

2021-07-13

17:19

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Ej tillämpligt

7,751

2021-07-13

17:19

Bpstd.js

Bpstd.js

Ej tillämpligt

4,377

2021-07-13

17:19

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Ej tillämpligt

2,776

2021-07-13

17:19

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Ej tillämpligt

4,216

2021-07-13

17:19

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Ej tillämpligt

3,836

2021-07-13

17:19

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Ej tillämpligt

8,267

2021-07-13

17:19

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Ej tillämpligt

29,344

2021-07-13

17:19

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Ej tillämpligt

205

2021-07-13

17:19

Calibri.eot

Calibri.eot

Ej tillämpligt

167,788

2021-07-12

19:10

Calibri.svg

Calibri.svg

Ej tillämpligt

365,292

2021-07-12

19:10

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Ej tillämpligt

350,124

2021-07-12

19:10

Calibri.woff

Calibri.woff

Ej tillämpligt

184,156

2021-07-12

19:10

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Ej tillämpligt

84,762

2021-07-13

17:19

Callout.js

Callout.js

Ej tillämpligt

26,526

2021-07-13

17:19

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Ej tillämpligt

211

2021-07-13

17:19

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Ej tillämpligt

211

2021-07-13

17:19

Calview.gif

Calview.gif

Ej tillämpligt

1,615

2021-07-12

19:10

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Ej tillämpligt

2,649

2021-07-13

17:19

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Ej tillämpligt

205

2021-07-13

17:19

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Ej tillämpligt

200

2021-07-13

17:19

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Ej tillämpligt

60,600

2021-07-12

19:10

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Ej tillämpligt

165,961

2021-07-12

19:10

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Ej tillämpligt

124,584

2021-07-12

19:10

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Ej tillämpligt

79,732

2021-07-12

19:10

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Ej tillämpligt

10,758

2021-07-13

17:19

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Ej tillämpligt

8,550

2021-07-13

17:19

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Ej tillämpligt

7,816

2021-07-13

17:19

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Ej tillämpligt

7,536

2021-07-13

17:19

Checkin.asx

Checkin.aspx

Ej tillämpligt

16,116

2021-07-13

17:19

Checknames.gif

Checknames.gif

Ej tillämpligt

908

2021-07-12

19:10

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Ej tillämpligt

10,498

2021-07-13

17:19

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Ej tillämpligt

5,782

2021-07-13

17:19

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Ej tillämpligt

2,388

2021-07-13

17:19

Clcnfm.asx

Utskickconfirm.aspx

Ej tillämpligt

216

2021-07-13

17:19

Clcnfm.asx_14

Utskickconfirm.aspx

Ej tillämpligt

216

2021-07-13

17:19

Appmngclient.config

Client.config

Ej tillämpligt

2,159

2021-07-13

17:19

Bdcwebclient.config

Client.config

Ej tillämpligt

2,125

2021-07-13

17:19

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Ej tillämpligt

1,437

2021-07-13

17:19

Securitytokenclientconfig

Client.config

Ej tillämpligt

3,448

2021-07-13

17:19

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Ej tillämpligt

2,369

2021-07-13

17:19

Topologyclientconfig

Client.config

Ej tillämpligt

982

2021-07-13

17:19

Client.svc

Client.svc

Ej tillämpligt

402

2021-07-13

17:19

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Ej tillämpligt

153,736

2021-07-13

17:19

Clientforms.js

Clientforms.js

Ej tillämpligt

77,613

2021-07-13

17:19

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Ej tillämpligt

77,565

2021-07-13

17:19

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Ej tillämpligt

41,210

2021-07-13

17:19

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Ej tillämpligt

23,510

2021-07-13

17:19

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Ej tillämpligt

9,805

2021-07-13

17:19

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Ej tillämpligt

294,399

2021-07-13

17:19

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Ej tillämpligt

150,440

2021-07-13

17:19

Close.asx

Closeconnection.aspx

Ej tillämpligt

1,866

2021-07-13

17:19

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Ej tillämpligt

67,626

2021-07-13

17:19

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Ej tillämpligt

6,042

2021-07-13

17:19

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Ej tillämpligt

203

2021-07-13

17:19

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Ej tillämpligt

5,376

2021-07-13

17:19

Comval.js

Commonvalidation.js

Ej tillämpligt

3,369

2021-07-13

17:19

Compat.bro

Compat.browser

Ej tillämpligt

14,781

2021-07-13

17:18

Configdb.sql

Configdb.sql

Ej tillämpligt

189,484

2021-07-13

17:19

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Ej tillämpligt

22,075

2021-07-13

17:19

Configup.sql

Configup.sql

Ej tillämpligt

48,486

2021-07-13

17:19

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Ej tillämpligt

131

2021-07-13

17:19

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Ej tillämpligt

7,246

2021-07-13

17:19

Confirm.asx

Bekräftelse.aspx

Ej tillämpligt

1,211

2021-07-13

17:19

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Ej tillämpligt

3,715

2021-07-13

17:19

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Ej tillämpligt

3,712

2021-07-13

17:19

Conngps.asx

Conngps.aspx

Ej tillämpligt

8,490

2021-07-13

17:19

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Ej tillämpligt

443

2021-07-13

17:19

Cntdbsec.asc

Innehållsdatabasavsnitt.ascx

Ej tillämpligt

7,964

2021-07-13

17:19

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Ej tillämpligt

32,312

2021-07-13

17:19

Copy.amx

Copy.asmx

Ej tillämpligt

86

2021-07-13

17:19

Copy.asx

Copy.aspx

Ej tillämpligt

15,509

2021-07-13

17:19

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Ej tillämpligt

1,281

2021-07-13

17:19

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Ej tillämpligt

10,337

2021-07-13

17:19

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Ej tillämpligt

68,509

2021-07-13

17:19

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Ej tillämpligt

2,333

2021-07-13

17:19

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Ej tillämpligt

11,267

2021-07-13

17:19

Corbel.eot

Corbel.eot

Ej tillämpligt

96,453

2021-07-12

19:10

Corbel.svg

Corbel.svg

Ej tillämpligt

185,947

2021-07-12

19:10

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Ej tillämpligt

200,316

2021-07-12

19:10

Corbel.woff

Corbel.woff

Ej tillämpligt

106,184

2021-07-12

19:10

Core.debug.js

Core.debug.js

Ej tillämpligt

636,512

2021-07-13

17:19

Core_0.rsx

Core.resx

Ej tillämpligt

490,005

2021-07-13

17:19

Corefxup.css

Corefixup.css

Ej tillämpligt

469

2021-07-13

17:19

Create.asx

Create.aspx

Ej tillämpligt

33,732

2021-07-13

17:19

Create.asx_14

Create.aspx

Ej tillämpligt

33,257

2021-07-13

17:19

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Ej tillämpligt

7,233

2021-07-13

17:19

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecplolog.aspx

Ej tillämpligt

18,174

2021-07-13

17:19

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Ej tillämpligt

2,731

2021-07-13

17:19

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Ej tillämpligt

4,182

2021-07-13

17:19

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Ej tillämpligt

4,809

2021-07-13

17:19

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Ej tillämpligt

5,021

2021-07-13

17:19

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Ej tillämpligt

5,021

2021-07-13

17:19

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Ej tillämpligt

17,064

2021-07-13

17:19

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Ej tillämpligt

3,584

2021-07-13

17:19

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Ej tillämpligt

10,792

2021-07-13

17:19

Createws.asx

Createws.aspx

Ej tillämpligt

5,078

2021-07-13

17:19

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.5233.1000

1,410,656

2021-07-13

17:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203,664

2021-07-13

17:19

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Ej tillämpligt

7,520

2021-07-13

17:19

Ctp.js

Ctp.js

Ej tillämpligt

3,955

2021-07-13

17:19

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Ej tillämpligt

10,808

2021-07-13

17:19

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Ej tillämpligt

11,913

2021-07-13

17:19

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Ej tillämpligt

646,903

2021-07-13

17:19

Cui.js

Cui.js

Ej tillämpligt

362,624

2021-07-13

17:19

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Ej tillämpligt

4,529

2021-07-13

17:19

Cvtp.js

Cvtp.js

Ej tillämpligt

2,412

2021-07-13

17:19

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Ej tillämpligt

5,023

2021-07-13

17:19

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Ej tillämpligt

2,643

2021-07-13

17:19

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Ej tillämpligt

48,715

2021-07-13

17:19

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Ej tillämpligt

30,848

2021-07-13

17:19

Datepick.js

Datepicker.js

Ej tillämpligt

27,099

2021-07-13

17:19

Datepick.js_14

Datepicker.js

Ej tillämpligt

20,413

2021-07-13

17:19

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämpligt

3,184

2021-07-13

17:19

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämpligt

4,424

2021-07-13

17:19

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämpligt

4,240

2021-07-13

17:19

Default.aspx_app

Default.aspx

Ej tillämpligt

1,168

2021-07-13

17:19

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Ej tillämpligt

4,026

2021-07-13

17:19

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Ej tillämpligt

3,458

2021-07-13

17:19

Default.aspx_mps

Default.aspx

Ej tillämpligt

4,102

2021-07-13

17:19

Default.aspx_sts

Default.aspx

Ej tillämpligt

4,026

2021-07-13

17:18

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Ej tillämpligt

3,882

2021-07-13

17:19

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Ej tillämpligt

2,682

2021-07-13

17:19

Default.asx_forms

Default.aspx

Ej tillämpligt

2,788

2021-07-13

17:19

Default.asx_mobile

Default.aspx

Ej tillämpligt

1,513

2021-07-13

17:19

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Ej tillämpligt

1,513

2021-07-13

17:19

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Ej tillämpligt

2,284

2021-07-13

17:19

Default.asx_trust

Default.aspx

Ej tillämpligt

530

2021-07-13

17:19

Default.asx_windows

Default.aspx

Ej tillämpligt

522

2021-07-13

17:19

Mriddflt.xml

Default.aspx

Ej tillämpligt

1,270

2021-07-13

17:19

Default.mas

Default.master

Ej tillämpligt

26,292

2021-07-13

17:19

Default.mas_mplib

Default.master

Ej tillämpligt

26,292

2021-07-13

17:19

Default.spc

Default.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Default.spf

Default.spfont

Ej tillämpligt

13,976

2021-07-13

17:19

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Ej tillämpligt

6,455

2021-07-13

17:19

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Ej tillämpligt

193

2021-07-13

17:19

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Ej tillämpligt

4,376

2021-07-13

17:19

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

178,739

2021-07-13

17:19

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

170,271

2021-07-13

17:19

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Ej tillämpligt

4,002

2021-07-13

17:19

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Ej tillämpligt

2,298

2021-07-13

17:19

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Ej tillämpligt

2,731

2021-07-13

17:19

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Ej tillämpligt

188

2021-07-13

17:19

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Ej tillämpligt

188

2021-07-13

17:19

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Ej tillämpligt

12,279

2021-07-13

17:19

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Ej tillämpligt

8,062

2021-07-13

17:19

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Ej tillämpligt

6,619

2021-07-13

17:19

Delsite.asx

Delsite.aspx

Ej tillämpligt

7,267

2021-07-13

17:19

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Ej tillämpligt

10,122

2021-07-13

17:19

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Ej tillämpligt

15,800

2021-07-13

17:19

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Ej tillämpligt

6,683

2021-07-13

17:19

Desndat.asx

Designdata.ashx

Ej tillämpligt

208

2021-07-13

17:19

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Ej tillämpligt

3,475

2021-07-13

17:19

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Ej tillämpligt

46,223

2021-07-13

17:19

Designgallery.js

Designgallery.js

Ej tillämpligt

28,550

2021-07-13

17:19

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Ej tillämpligt

2,329

2021-07-13

17:19

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Ej tillämpligt

5,615

2021-07-13

17:19

Devdash.asx

Devdash.aspx

Ej tillämpligt

2,357

2021-07-13

17:19

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Ej tillämpligt

86,004

2021-07-13

17:19

Devdash.js

Devdash.js

Ej tillämpligt

36,366

2021-07-13

17:19

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Ej tillämpligt

103

2021-07-13

17:19

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Ej tillämpligt

19,977

2021-07-13

17:19

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Ej tillämpligt

391

2021-07-13

17:19

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,329

2021-07-13

17:19

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Ej tillämpligt

4,677

2021-07-13

17:19

Dialog.mas

Dialog.master

Ej tillämpligt

12,646

2021-07-13

17:19

Diskbar.asx

Discbar.aspx

Ej tillämpligt

2,448

2021-07-13

17:19

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

4,735

2021-07-13

17:19

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

14,311

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

2,428

2021-07-13

17:19

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

4,190

2021-07-13

17:19

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Ej tillämpligt

5,491

2021-07-13

17:19

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Ej tillämpligt

3,234

2021-07-13

17:19

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Ej tillämpligt

2,702

2021-07-13

17:19

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Ej tillämpligt

19,446

2021-07-13

17:19

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Ej tillämpligt

2,528

2021-07-13

17:19

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Ej tillämpligt

5,593

2021-07-13

17:19

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Ej tillämpligt

7,789

2021-07-13

17:19

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Ej tillämpligt

11,465

2021-07-13

17:19

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Ej tillämpligt

7,797

2021-07-13

17:19

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Ej tillämpligt

331

2021-07-13

17:19

Download.asx

Download.aspx

Ej tillämpligt

155

2021-07-13

17:19

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Ej tillämpligt

870

2021-07-13

17:19

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Ej tillämpligt

160,299

2021-07-13

17:19

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Ej tillämpligt

85,346

2021-07-13

17:19

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Ej tillämpligt

14,863

2021-07-13

17:19

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Ej tillämpligt

179

2021-07-13

17:19

Dws.amx

Dws.asmx

Ej tillämpligt

85

2021-07-13

17:19

Dws.asx

Dws.aspx

Ej tillämpligt

4,368

2021-07-13

17:19

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,287

2021-07-13

17:19

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Ej tillämpligt

20,223

2021-07-13

17:19

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Ej tillämpligt

18,305

2021-07-13

17:19

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

12,661

2021-07-13

17:19

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Ej tillämpligt

4,167

2021-07-13

17:19

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Ej tillämpligt

4,167

2021-07-13

17:19

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Ej tillämpligt

12,731

2021-07-13

17:19

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Ej tillämpligt

4,167

2021-07-13

17:19

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Ej tillämpligt

4,393

2021-07-13

17:19

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Ej tillämpligt

4,798

2021-07-13

17:19

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Ej tillämpligt

19,005

2021-07-13

17:19

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Ej tillämpligt

4,683

2021-07-13

17:19

Editidx.asx

Editindex.aspx

Ej tillämpligt

7,133

2021-07-13

17:19

Editnav.asx

Editnav.aspx

Ej tillämpligt

6,298

2021-07-13

17:19

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Ej tillämpligt

7,203

2021-07-13

17:19

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Ej tillämpligt

4,167

2021-07-13

17:19

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Ej tillämpligt

6,219

2021-07-13

17:19

Editprms.asx

Editprms.aspx

Ej tillämpligt

5,371

2021-07-13

17:19

Editrole.asx

Editrole.aspx

Ej tillämpligt

69,296

2021-07-13

17:19

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Ej tillämpligt

2,574

2021-07-13

17:19

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Ej tillämpligt

5,368

2021-07-13

17:19

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Ej tillämpligt

25,980

2021-07-13

17:19

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Ej tillämpligt

73,212

2021-07-13

17:19

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Ej tillämpligt

59,260

2021-07-13

17:19

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Ej tillämpligt

38,537

2021-07-13

17:19

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Ej tillämpligt

38,002

2021-07-13

17:19

Error.asx

Error.aspx

Ej tillämpligt

5,011

2021-07-13

17:19

Errv15.mas

Errorv15.master

Ej tillämpligt

3,482

2021-07-13

17:19

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Ej tillämpligt

5,395

2021-07-13

17:19

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Ej tillämpligt

5,386

2021-07-13

17:19

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Ej tillämpligt

202

2021-07-13

17:19

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

8,043

2021-07-13

17:19

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Ej tillämpligt

7,907

2021-07-13

17:19

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Ej tillämpligt

498

2021-07-13

17:19

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Ej tillämpligt

243

2021-07-13

17:19

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Ej tillämpligt

7,113

2021-07-13

17:19

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Ej tillämpligt

5,077

2021-07-13

17:19

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Ej tillämpligt

5,418

2021-07-13

17:19

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Ej tillämpligt

8,354

2021-07-13

17:19

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Ej tillämpligt

7,541

2021-07-13

17:19

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Ej tillämpligt

4,910

2021-07-13

17:19

Favicon.ico

Favicon.ico

Ej tillämpligt

7,886

2021-07-14

06:28

Act.asc

Featureactivator.ascx

Ej tillämpligt

2,403

2021-07-13

17:19

Acti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Ej tillämpligt

2,209

2021-07-13

17:19

Desidp.asc

Featuredependees.ascx

Ej tillämpligt

2,172

2021-07-13

17:19

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Ej tillämpligt

18,731

2021-07-13

17:19

Filepreview.js

Filepreview.js

Ej tillämpligt

10,123

2021-07-13

17:19

Filter.asx

Filter.aspx

Ej tillämpligt

1,679

2021-07-13

17:19

Filter.asx_14

Filter.aspx

Ej tillämpligt

1,793

2021-07-13

17:19

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Ej tillämpligt

21,014

2021-07-13

17:19

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Ej tillämpligt

6,263

2021-07-13

17:19

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Ej tillämpligt

208,271

2021-07-13

17:19

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Ej tillämpligt

24,858

2021-07-13

17:19

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Ej tillämpligt

203,182

2021-07-13

17:19

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Ej tillämpligt

25,047

2021-07-13

17:19

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Ej tillämpligt

9,869

2021-07-13

17:19

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Ej tillämpligt

1,034

2021-07-13

17:19

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Ej tillämpligt

3,360

2021-07-13

17:19

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Ej tillämpligt

1,544

2021-07-13

17:19

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Ej tillämpligt

15,354

2021-07-13

17:19

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Ej tillämpligt

13,545

2021-07-13

17:19

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Ej tillämpligt

15,461

2021-07-13

17:19

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Ej tillämpligt

15,884

2021-07-13

17:19

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Ej tillämpligt

16,065

2021-07-13

17:19

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Ej tillämpligt

14,209

2021-07-13

17:19

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Ej tillämpligt

15,880

2021-07-13

17:19

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Ej tillämpligt

4,065

2021-07-13

17:19

Form.debug.js

Form.debug.js

Ej tillämpligt

240,967

2021-07-13

17:19

Form.js

Form.js

Ej tillämpligt

128,992

2021-07-13

17:19

Formedt.asx

Formedt.aspx

Ej tillämpligt

21,543

2021-07-13

17:19

Forms.amx

Forms.asmx

Ej tillämpligt

87

2021-07-13

17:19

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,283

2021-07-13

17:19

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Ej tillämpligt

5,644

2021-07-13

17:19

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Ej tillämpligt

6,812

2021-07-13

17:19

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Ej tillämpligt

8,826

2021-07-13

17:19

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Ej tillämpligt

4,787

2021-07-13

17:19

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ej tillämpligt

4,617

2021-07-13

17:19

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Ej tillämpligt

1,625

2021-07-12

19:10

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

57,071

2021-07-13

17:19

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

13,722

2021-07-13

17:19

Gear.asx

Gear.aspx

Ej tillämpligt

3,255

2021-07-13

17:19

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Ej tillämpligt

40,200

2021-07-13

17:19

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Ej tillämpligt

14,901

2021-07-13

17:19

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Ej tillämpligt

2,904

2021-07-13

17:19

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Ej tillämpligt

834

2021-07-13

17:19

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Ej tillämpligt

915

2021-07-13

17:19

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Ej tillämpligt

8,560

2021-07-13

17:19

Bcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Ej tillämpligt

8,407

2021-07-13

17:19

Grid.gif

Grid.gif

Ej tillämpligt

1,610

2021-07-12

19:10

Group_content.js

Group_content.js

Ej tillämpligt

2,159

2021-07-13

17:19

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Ej tillämpligt

6,616

2021-07-13

17:19

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Ej tillämpligt

15,630

2021-07-13

17:19

Groupboard.js

Groupboard.js

Ej tillämpligt

9,088

2021-07-13

17:19

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Ej tillämpligt

216

2021-07-13

17:19

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Ej tillämpligt

216

2021-07-13

17:19

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Ej tillämpligt

20,302

2021-07-13

17:19

Gip.js

Groupeditempicker.js

Ej tillämpligt

11,630

2021-07-13

17:19

Groups.asx

Groups.aspx

Ej tillämpligt

9,600

2021-07-13

17:19

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Ej tillämpligt

158

2021-07-13

17:19

Okarepo.asx

Healthreport.aspx

Ej tillämpligt

6,265

2021-07-13

17:19

Hjälp.asx

Help.aspx

Ej tillämpligt

6,803

2021-07-13

17:19

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Ej tillämpligt

690

2021-07-13

17:19

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Ej tillämpligt

12,286

2021-07-13

17:19

Helpsrch.asx

Hjälpsökning.aspx

Ej tillämpligt

1,473

2021-07-13

17:19

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Ej tillämpligt

6,298

2021-07-13

17:19

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Ej tillämpligt

59,315

2021-07-13

17:19

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Ej tillämpligt

19,494

2021-07-13

17:19

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Ej tillämpligt

211

2021-07-13

17:19

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Ej tillämpligt

878

2021-07-14

06:28

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Ej tillämpligt

13,128

2021-07-13

17:19

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Ej tillämpligt

12,545

2021-07-13

17:19

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Ej tillämpligt

10,141

2021-07-13

17:19

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Ej tillämpligt

862

2021-07-13

17:19

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Ej tillämpligt

6,388

2021-07-13

17:19

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Ej tillämpligt

6,674

2021-07-13

17:19

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:09

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Ej tillämpligt

222

2021-07-12

19:10

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Ej tillämpligt

355

2021-07-12

19:09

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:09

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Ej tillämpligt

236

2021-07-12

19:10

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Ej tillämpligt

221

2021-07-12

19:09

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Ej tillämpligt

224

2021-07-12

19:10

Icdot.gif

Icdot.gif

Ej tillämpligt

223

2021-07-12

19:09

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Ej tillämpligt

235

2021-07-12

19:10

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Ej tillämpligt

221

2021-07-12

19:10

Icgen.gif

Icgen.gif

Ej tillämpligt

90

2021-07-14

06:28

Icgif.gif

Icgif.gif

Ej tillämpligt

220

2021-07-12

19:09

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Ej tillämpligt

229

2021-07-12

19:09

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Ej tillämpligt

227

2021-07-12

19:09

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Ej tillämpligt

227

2021-07-12

19:09

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Ej tillämpligt

239

2021-07-12

19:09

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Ej tillämpligt

216

2021-07-12

19:10

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Ej tillämpligt

214

2021-07-12

19:09

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Ej tillämpligt

214

2021-07-12

19:09

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Ej tillämpligt

214

2021-07-12

19:09

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Ej tillämpligt

214

2021-07-12

19:09

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Ej tillämpligt

225

2021-07-12

19:10

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Ej tillämpligt

218

2021-07-12

19:09

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Ej tillämpligt

222

2021-07-12

19:09

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Ej tillämpligt

221

2021-07-12

19:09

Icodp.gif

Icodp.gif

Ej tillämpligt

354

2021-07-12

19:10

Icods.gif

Icods.gif

Ej tillämpligt

369

2021-07-12

19:10

Icodt.gif

Icodt.gif

Ej tillämpligt

358

2021-07-12

19:10

Icone.gif

Icone.gif

Ej tillämpligt

215

2021-07-12

19:09

Iconp.gif

Iconp.gif

Ej tillämpligt

223

2021-07-12

19:10

Icont.gif

Icont.gif

Ej tillämpligt

216

2021-07-12

19:10

Icpng.gif

Icpng.gif

Ej tillämpligt

349

2021-07-12

19:09

Icpot.gif

Icpot.gif

Ej tillämpligt

164

2021-07-12

19:09

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Ej tillämpligt

233

2021-07-12

19:10

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Ej tillämpligt

220

2021-07-12

19:10

Icppt.gif

Icppt.gif

Ej tillämpligt

168

2021-07-12

19:09

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Ej tillämpligt

236

2021-07-12

19:10

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Ej tillämpligt

222

2021-07-12

19:10

Icpub.gif

Icpub.gif

Ej tillämpligt

221

2021-07-12

19:09

Ictif.gif

Ictif.gif

Ej tillämpligt

355

2021-07-12

19:09

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Ej tillämpligt

355

2021-07-12

19:09

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Ej tillämpligt

219

2021-07-12

19:09

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:09

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Ej tillämpligt

92

2021-07-12

19:09

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:10

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:09

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:09

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Ej tillämpligt

1,290

2021-07-13

17:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:09

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Ej tillämpligt

1,288

2021-07-13

17:19

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Ej tillämpligt

211

2021-07-12

19:09

Icvss.gif

Icvss.gif

Ej tillämpligt

163

2021-07-12

19:09

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Ej tillämpligt

163

2021-07-12

19:09

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Ej tillämpligt

163

2021-07-12

19:09

Icvst.gif

Icvst.gif

Ej tillämpligt

228

2021-07-12

19:09

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Ej tillämpligt

228

2021-07-12

19:09

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Ej tillämpligt

228

2021-07-12

19:09

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Ej tillämpligt

163

2021-07-12

19:09

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Ej tillämpligt

228

2021-07-12

19:09

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Ej tillämpligt

220

2021-07-12

19:09

Icxls.gif

Icxls.gif

Ej tillämpligt

236

2021-07-12

19:09

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Ej tillämpligt

237

2021-07-12

19:10

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Ej tillämpligt

352

2021-07-12

19:10

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Ej tillämpligt

236

2021-07-12

19:10

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Ej tillämpligt

229

2021-07-12

19:09

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Ej tillämpligt

352

2021-07-12

19:10

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Ej tillämpligt

231

2021-07-12

19:10

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Ej tillämpligt

214

2021-07-12

19:10

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Ej tillämpligt

16,007

2021-07-13

17:19

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Ej tillämpligt

152,685

2021-07-13

17:19

Ie50up.js

Ie50up.js

Ej tillämpligt

80,787

2021-07-13

17:19

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Ej tillämpligt

151,879

2021-07-13

17:19

Ie55up.js

Ie55up.js

Ej tillämpligt

80,248

2021-07-13

17:19

Iframe.asx

Iframe.aspx

Ej tillämpligt

2,029

2021-07-13

17:19

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Ej tillämpligt

1,494

2021-07-13

17:19

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Ej tillämpligt

8,772

2021-07-13

17:19

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Ej tillämpligt

14,966

2021-07-13

17:19

Imaging.amx

Imaging.asmx

Ej tillämpligt

89

2021-07-13

17:19

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,295

2021-07-13

17:19

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Ej tillämpligt

24,227

2021-07-13

17:19

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Ej tillämpligt

85,024

2021-07-13

17:19

Imglib.js

Imglib.js

Ej tillämpligt

50,445

2021-07-13

17:19

Påverkan.eot

Påverkan.eot

Ej tillämpligt

56,550

2021-07-12

19:10

Impact.svg

Impact.svg

Ej tillämpligt

162,607

2021-07-12

19:10

Impact.ttf

Impact.ttf

Ej tillämpligt

129,012

2021-07-12

19:10

Impact.woff

Impact.woff

Ej tillämpligt

76,992

2021-07-12

19:10

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Ej tillämpligt

5,800

2021-07-13

17:19

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Ej tillämpligt

22,300

2021-07-13

17:19

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Ej tillämpligt

5,424

2021-07-13

17:19

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Ej tillämpligt

10,385

2021-07-13

17:19

Infopage.asx

Infopage.aspx

Ej tillämpligt

3,782

2021-07-13

17:19

Init.debug.js

Init.debug.js

Ej tillämpligt

304,096

2021-07-13

17:19

Inplview.asx

Inplview.aspx

Ej tillämpligt

2,378

2021-07-13

17:19

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Ej tillämpligt

136,957

2021-07-13

17:19

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Ej tillämpligt

57,512

2021-07-13

17:19

Inplview.js

Inplview.js

Ej tillämpligt

69,236

2021-07-13

17:19

Inplview.js_14

Inplview.js

Ej tillämpligt

39,415

2021-07-13

17:19

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Ej tillämpligt

5,946

2021-07-13

17:19

Irm.asx

Irm.aspx

Ej tillämpligt

23,151

2021-07-13

17:19

Irhuvudet.asx

Ir pagmin.aspx

Ej tillämpligt

8,837

2021-07-13

17:19

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Ej tillämpligt

8,437

2021-07-13

17:19

Itcat.gif

Itcat.gif

Ej tillämpligt

115

2021-07-14

06:28

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Ej tillämpligt

189

2021-07-14

06:28

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Ej tillämpligt

208

2021-07-14

06:28

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Ej tillämpligt

12,766

2021-07-13

17:19

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Ej tillämpligt

7,771

2021-07-13

17:19

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Ej tillämpligt

8,742

2021-07-13

17:19

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Ej tillämpligt

11,080

2021-07-13

17:19

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Ej tillämpligt

9,225

2021-07-13

17:19

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Ej tillämpligt

4,222

2021-07-13

17:19

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Ej tillämpligt

17,108

2021-07-13

17:19

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Ej tillämpligt

17,457

2021-07-13

17:19

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Ej tillämpligt

4,102

2021-07-13

17:19

Item_people.js

Item_person.js

Ej tillämpligt

24,413

2021-07-13

17:19

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Ej tillämpligt

27,705

2021-07-13

17:19

Item_site.js

Item_site.js

Ej tillämpligt

4,544

2021-07-13

17:19

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Ej tillämpligt

7,582

2021-07-13

17:19

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Ej tillämpligt

3,827

2021-07-13

17:19

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Ej tillämpligt

6,608

2021-07-13

17:19

Item_word.js

Item_word.js

Ej tillämpligt

4,157

2021-07-13

17:19

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Ej tillämpligt

52,428

2021-07-13

17:19

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Ej tillämpligt

308

2021-07-14

06:28

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Ej tillämpligt

127

2021-07-14

06:28

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Ej tillämpligt

222

2021-07-14

06:28

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Ej tillämpligt

12,586

2021-07-13

17:19

Itp.js

Itp.js

Ej tillämpligt

9,525

2021-07-13

17:19

Itposts.gif

Itposts.gif

Ej tillämpligt

81

2021-07-14

06:28

Ituser.gif

Ituser.gif

Ej tillämpligt

1,595

2021-07-13

17:19

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Ej tillämpligt

8,303

2021-07-13

17:19

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Ej tillämpligt

20,163

2021-07-13

17:19

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Ej tillämpligt

27,207

2021-07-13

17:19

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Ej tillämpligt

27,207

2021-07-13

17:19

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Ej tillämpligt

1,164,592

2021-07-13

17:19

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Ej tillämpligt

785,068

2021-07-13

17:19

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Ej tillämpligt

109,470

2021-07-13

17:19

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Ej tillämpligt

41,962

2021-07-13

17:19

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Ej tillämpligt

436,852

2021-07-13

17:19

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Ej tillämpligt

400,019

2021-07-13

17:19

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Ej tillämpligt

203

2021-07-13

17:19

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Ej tillämpligt

5,536

2021-07-13

17:19

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Ej tillämpligt

11,175

2021-07-13

17:19

Layouts.mas

Layouts.master

Ej tillämpligt

13,244

2021-07-13

17:19

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Ej tillämpligt

24,335

2021-07-13

17:19

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Ej tillämpligt

5,004

2021-07-13

17:19

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Ej tillämpligt

13,587

2021-07-13

17:19

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Ej tillämpligt

2,064

2021-07-13

17:19

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Ej tillämpligt

895

2021-07-13

17:19

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Ej tillämpligt

471

2021-07-12

19:10

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Ej tillämpligt

479

2021-07-12

19:10

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Ej tillämpligt

604

2021-07-12

19:10

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Ej tillämpligt

171

2021-07-14

06:28

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Ej tillämpligt

501

2021-07-12

19:10

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Ej tillämpligt

510

2021-07-12

19:10

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Ej tillämpligt

484

2021-07-12

19:10

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Ej tillämpligt

482

2021-07-12

19:10

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Ej tillämpligt

504

2021-07-12

19:10

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Ej tillämpligt

433

2021-07-12

19:10

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Ej tillämpligt

433

2021-07-12

19:10

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Ej tillämpligt

433

2021-07-12

19:10

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Ej tillämpligt

433

2021-07-12

19:10

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Ej tillämpligt

355

2021-07-12

19:10

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Ej tillämpligt

363

2021-07-12

19:10

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Ej tillämpligt

356

2021-07-12

19:10

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Ej tillämpligt

600

2021-07-12

19:10

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Ej tillämpligt

462

2021-07-12

19:10

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Ej tillämpligt

481

2021-07-12

19:10

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Ej tillämpligt

604

2021-07-12

19:10

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Ej tillämpligt

604

2021-07-12

19:10

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Ej tillämpligt

464

2021-07-14

06:28

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Ej tillämpligt

540

2021-07-12

19:10

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Ej tillämpligt

540

2021-07-12

19:10

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Ej tillämpligt

577

2021-07-14

06:28

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Ej tillämpligt

540

2021-07-14

06:28

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Ej tillämpligt

482

2021-07-12

19:10

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Ej tillämpligt

468

2021-07-12

19:10

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Ej tillämpligt

468

2021-07-14

06:28

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Ej tillämpligt

468

2021-07-14

06:28

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Ej tillämpligt

502

2021-07-12

19:10

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Ej tillämpligt

502

2021-07-14

06:28

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Ej tillämpligt

502

2021-07-12

19:10

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Ej tillämpligt

468

2021-07-12

19:10

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Ej tillämpligt

502

2021-07-12

19:10

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Ej tillämpligt

337

2021-07-12

19:10

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Ej tillämpligt

377

2021-07-14

06:28

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Ej tillämpligt

323

2021-07-12

19:10

Link.gif

Link.gif

Ej tillämpligt

359

2021-07-14

06:28

Listdata.svc

Listdata.svc

Ej tillämpligt

392

2021-07-13

17:19

Listedit.asx

Listedit.aspx

Ej tillämpligt

47,609

2021-07-13

17:19

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Ej tillämpligt

46,078

2021-07-13

17:19

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Ej tillämpligt

155

2021-07-13

17:19

Listform.asx

Listform.aspx

Ej tillämpligt

871

2021-07-13

17:19

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Ej tillämpligt

11,979

2021-07-13

17:19

Lists.amx

Lists.asmx

Ej tillämpligt

87

2021-07-13

17:19

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,283

2021-07-13

17:19

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Ej tillämpligt

73,094

2021-07-13

17:19

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Ej tillämpligt

25,282

2021-07-13

17:19

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Ej tillämpligt

420

2021-07-14

06:28

Login.asx

Login.aspx

Ej tillämpligt

2,598

2021-07-13

17:19

Logusage.asx

Logusage.aspx

Ej tillämpligt

14,424

2021-07-13

17:19

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Ej tillämpligt

4,915

2021-07-13

17:19

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Ej tillämpligt

62,369

2021-07-13

17:19

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Ej tillämpligt

402

2021-07-14

06:28

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Ej tillämpligt

375

2021-07-14

06:28

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Ej tillämpligt

409

2021-07-14

06:28

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Ej tillämpligt

396

2021-07-14

06:28

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Ej tillämpligt

390

2021-07-14

06:28

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Ej tillämpligt

422

2021-07-14

06:28

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Ej tillämpligt

385

2021-07-14

06:28

Managea.asx

Managea.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Ej tillämpligt

5,485

2021-07-13

17:19

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Ej tillämpligt

6,684

2021-07-13

17:19

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Ej tillämpligt

4,613

2021-07-13

17:19

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Ej tillämpligt

11,768

2021-07-13

17:19

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Ej tillämpligt

9,523

2021-07-13

17:19

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Ej tillämpligt

10,409

2021-07-13

17:19

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Ej tillämpligt

9,277

2021-07-13

17:19

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Ej tillämpligt

13,582

2021-07-13

17:19

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecplolog.aspx

Ej tillämpligt

9,289

2021-07-13

17:19

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Ej tillämpligt

5,952

2021-07-13

17:19

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Ej tillämpligt

3,273

2021-07-13

17:19

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Ej tillämpligt

4,571

2021-07-13

17:19

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Ej tillämpligt

4,911

2021-07-13

17:19

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Ej tillämpligt

7,972

2021-07-13

17:19

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Ej tillämpligt

18,002

2021-07-13

17:19

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Ej tillämpligt

4,743

2021-07-13

17:19

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Ej tillämpligt

6,911

2021-07-13

17:19

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Ej tillämpligt

4,334

2021-07-13

17:19

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Ej tillämpligt

37,816

2021-07-13

17:19

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Ej tillämpligt

15,210

2021-07-13

17:19

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Ej tillämpligt

1,619

2021-07-13

17:19

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Ej tillämpligt

2,172

2021-07-13

17:19

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Ej tillämpligt

2,645

2021-07-13

17:19

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Ej tillämpligt

5,361

2021-07-13

17:19

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Ej tillämpligt

5,337

2021-07-13

17:19

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Ej tillämpligt

5,003

2021-07-13

17:19

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Ej tillämpligt

4,957

2021-07-13

17:19

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Ej tillämpligt

3,598

2021-07-13

17:19

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Ej tillämpligt

3,598

2021-07-13

17:19

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Ej tillämpligt

3,603

2021-07-13

17:19

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Ej tillämpligt

3,603

2021-07-13

17:19

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Ej tillämpligt

2,567

2021-07-13

17:19

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Ej tillämpligt

4,742

2021-07-13

17:19

Meetings.amx

Meetings.asmx

Ej tillämpligt

90

2021-07-13

17:19

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,307

2021-07-13

17:19

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Ej tillämpligt

26,921

2021-07-13

17:19

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Ej tillämpligt

101,574

2021-07-13

17:19

Menu.htc

Menu.htc

Ej tillämpligt

21,872

2021-07-13

17:19

Menubar.htc

Menubar.htc

Ej tillämpligt

13,961

2021-07-13

17:19

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Ej tillämpligt

172

2021-07-13

17:19

Metrics.asx

Metrics.aspx

Ej tillämpligt

15,273

2021-07-13

17:19

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128,920

2021-07-13

17:17

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

2021-07-13

17:18

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5363.1000

2,745,760

2021-07-13

17:17

Osscadmn.dll

Microsoft.search.server.comadmin.dll

Ej tillämpligt

36,232

2021-07-13

17:19

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.5345.1000

118,168

2021-07-13

17:19

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71,384

2021-07-13

17:19

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662,120

2021-07-13

17:19

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5345.1000

1,483,688

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5371.1000

499,096

2021-07-13

16:14

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5371.1000

434,072

2021-07-13

17:17

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

2021-07-13

17:17

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

2021-07-13

16:14

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5357.1000

623,520

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5371.1000

433,560

2021-07-13

16:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

2021-07-13

16:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

2021-07-13

17:19

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

2021-07-13

17:19

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Ej tillämpligt

223,746

2021-07-13

17:19

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

2021-07-13

17:19

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5371.1000

26,918,808

2021-07-14

06:28

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

2021-07-13

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

2021-07-13

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

2021-07-13

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

2021-07-13

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5351.1000

78,232

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.5357.1000

102,792

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5249.1000

263,048

2021-07-13

17:19

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5357.1000

1,260,424

2021-07-13

17:19

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

2021-07-13

17:19

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

2021-07-13

17:19

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

2021-07-13

17:19

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

2021-07-13

17:19

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

2021-07-13

17:19

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16,480

2021-07-13

17:19

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.5357.1000

88,456

2021-07-13

17:19

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5365.1000

180,120

2021-07-13

17:19

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Ej tillämpligt

90,792

2021-07-13

17:19

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563,296

2021-07-13

17:19

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5357.1000

472,456

2021-07-13

17:19

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

2021-07-13

17:19

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

2021-07-13

16:14

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5371.1000

1,420,696

2021-07-13

17:19

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5357.1000

2,086,792

2021-07-13

17:19

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

2021-07-13

17:19

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

2021-07-13

17:19

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

2021-07-13

17:19

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

2021-07-13

17:19

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.5267.1000

15,752

2021-07-13

17:19

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

2021-07-13

17:19

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

2021-07-13

17:19

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

2021-07-13

17:19

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

2021-07-13

17:19

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134,976

2021-07-14

06:28

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5345.1000

395,160

2021-07-13

17:19

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

2021-07-13

17:19

Minimal.mas

Minimal.master

Ej tillämpligt

8,825

2021-07-13

17:19

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Ej tillämpligt

8,825

2021-07-13

17:19

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Ej tillämpligt

5,738

2021-07-13

17:19

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Ej tillämpligt

5,836

2021-07-13

17:19

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Ej tillämpligt

5,456

2021-07-13

17:19

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Ej tillämpligt

11,725

2021-07-13

17:19

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Ej tillämpligt

12,291

2021-07-13

17:19

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Ej tillämpligt

1,315

2021-07-13

17:19

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

67,472

2021-07-13

17:19

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Ej tillämpligt

2,731

2021-07-13

17:19

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Ej tillämpligt

2,737

2021-07-13

17:19

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Ej tillämpligt

4,163

2021-07-13

17:19

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Ej tillämpligt

2,163

2021-07-13

17:19

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Ej tillämpligt

3,075

2021-07-13

17:19

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Ej tillämpligt

59,856

2021-07-13

17:19

Mquery.js

Mquery.js

Ej tillämpligt

22,239

2021-07-13

17:19

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Ej tillämpligt

506

2021-07-13

17:19

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Ej tillämpligt

483

2021-07-13

17:19

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Ej tillämpligt

487

2021-07-13

17:19

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

2021-07-13

17:17

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

2021-07-13

17:19

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

2021-07-13

17:17

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

2021-07-13

17:19

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Ej tillämpligt

498

2021-07-13

17:19

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Ej tillämpligt

733

2021-07-13

17:19

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Ej tillämpligt

739

2021-07-13

17:19

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Ej tillämpligt

799

2021-07-13

17:19

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Ej tillämpligt

492

2021-07-13

17:19

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Ej tillämpligt

495

2021-07-13

17:19

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Ej tillämpligt

475

2021-07-13

17:19

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Ej tillämpligt

197

2021-07-14

06:28

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Ej tillämpligt

193

2021-07-14

06:28

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Ej tillämpligt

137

2021-07-14

06:28

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Ej tillämpligt

396

2021-07-14

06:28

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Ej tillämpligt

377

2021-07-14

06:28

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Ej tillämpligt

390

2021-07-14

06:28

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Ej tillämpligt

197

2021-07-14

06:28

Muis upp.asc

Muiselector.ascx

Ej tillämpligt

1,050

2021-07-13

17:19

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Ej tillämpligt

3,521

2021-07-13

17:19

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Ej tillämpligt

4,724

2021-07-13

17:19

Pstg.asx

Mwpsettings.aspx

Ej tillämpligt

14,042

2021-07-13

17:19

Mwsdef.mas_mplib

Hanssondefault.master

Ej tillämpligt

26,950

2021-07-13

17:19

Mwsv15.mas_mplib

Hanssondefaultv15.master

Ej tillämpligt

30,580

2021-07-13

17:19

Mwsv4.mas_mplib

Hanssondefaultv4.master

Ej tillämpligt

27,509

2021-07-13

17:19

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Ej tillämpligt

5,239

2021-07-13

17:19

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Ej tillämpligt

13,142

2021-07-13

17:19

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Ej tillämpligt

6,818

2021-07-13

17:19

Navitem.asc

Navitem.ascx

Ej tillämpligt

99

2021-07-13

17:19

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Ej tillämpligt

7,337

2021-07-13

17:19

New.asx

New.aspx

Ej tillämpligt

61,372

2021-07-13

17:19

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Ej tillämpligt

6,664

2021-07-13

17:19

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Ej tillämpligt

4,197

2021-07-13

17:19

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Ej tillämpligt

7,208

2021-07-13

17:19

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Ej tillämpligt

2,762

2021-07-13

17:19

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Ej tillämpligt

4,197

2021-07-13

17:19

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Ej tillämpligt

6,557

2021-07-13

17:19

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Ej tillämpligt

4,197

2021-07-13

17:19

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Ej tillämpligt

4,796

2021-07-13

17:19

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Ej tillämpligt

19,741

2021-07-13

17:19

Newlink.asx

Newlink.aspx

Ej tillämpligt

9,284

2021-07-13

17:19

Newmws.asx

Newmws.aspx

Ej tillämpligt

18,858

2021-07-13

17:19

Newnav.asx

Newnav.aspx

Ej tillämpligt

6,130

2021-07-13

17:19

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Ej tillämpligt

4,197

2021-07-13

17:19

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Ej tillämpligt

2,777

2021-07-13

17:19

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Ej tillämpligt

18,686

2021-07-13

17:19

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Ej tillämpligt

10,513

2021-07-13

17:19

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Ej tillämpligt

2,570

2021-07-13

17:19

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Ej tillämpligt

101,963

2021-07-13

17:19

Non_ie.js

Non_ie.js

Ej tillämpligt

59,859

2021-07-13

17:19

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Ej tillämpligt

11,676

2021-07-13

17:19

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Ej tillämpligt

2,196

2021-07-13

17:19

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Ej tillämpligt

13,569

2021-07-13

17:19

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Ej tillämpligt

7,585

2021-07-13

17:19

Offline.js

Offline.js

Ej tillämpligt

3,595

2021-07-13

17:19

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.5337.1000

1,489,304

2021-07-13

17:19

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.5085.1000

96,848

2021-07-13

17:19

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Ej tillämpligt

13,658

2021-07-13

17:19

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

2021-07-13

17:19

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Ej tillämpligt

89

2021-07-13

17:19

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5223.1000

517,008

2021-07-13

17:18

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5371.1000

2,617,736

2021-07-13

17:19

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.5233.1000

2,151,312

2021-07-13

17:18

Openfold.gif

Openfold.gif

Ej tillämpligt

142

2021-07-12

19:10

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Ej tillämpligt

45,025

2021-07-13

17:19

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Ej tillämpligt

29,416

2021-07-13

17:19

Oslo.prev

Oslo.preview

Ej tillämpligt

10,159

2021-07-13

17:19

Owners.asx

Owners.aspx

Ej tillämpligt

5,602

2021-07-13

17:19

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Ej tillämpligt

511,037

2021-07-13

17:19

Ows.js

Ows.js

Ej tillämpligt

265,328

2021-07-13

17:19

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Ej tillämpligt

9,579

2021-07-13

17:19

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Ej tillämpligt

6,113

2021-07-13

17:19

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Ej tillämpligt

481

2021-07-13

17:19

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Ej tillämpligt

5,251

2021-07-13

17:19

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Ej tillämpligt

5,247

2021-07-13

17:19

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Ej tillämpligt

5,247

2021-07-13

17:19

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Ej tillämpligt

5,249

2021-07-13

17:19

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Ej tillämpligt

5,251

2021-07-13

17:19

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Ej tillämpligt

5,251

2021-07-13

17:19

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Ej tillämpligt

5,248

2021-07-13

17:19

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Ej tillämpligt

5,250

2021-07-13

17:19

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Ej tillämpligt

5,248

2021-07-13

17:19

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Ej tillämpligt

5,243

2021-07-13

17:19

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Ej tillämpligt

5,246

2021-07-13

17:19

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Ej tillämpligt

5,245

2021-07-13

17:19

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Ej tillämpligt

3,110

2021-07-13

17:19

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Ej tillämpligt

3,121

2021-07-13

17:19

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Ej tillämpligt

3,122

2021-07-13

17:19

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Ej tillämpligt

3,121

2021-07-13

17:19

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Ej tillämpligt

3,116

2021-07-13

17:19

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Ej tillämpligt

3,118

2021-07-13

17:19

Password.asx

Password.aspx

Ej tillämpligt

8,483

2021-07-13

17:19

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Ej tillämpligt

8,443

2021-07-13

17:19

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Ej tillämpligt

7,285

2021-07-13

17:19

People.amx

People.asmx

Ej tillämpligt

88

2021-07-13

17:19

People.asx

People.aspx

Ej tillämpligt

22,688

2021-07-13

17:19

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Ej tillämpligt

1,285

2021-07-13

17:19

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Ej tillämpligt

9,093

2021-07-13

17:19

Perms.amx

Permissions.asmx

Ej tillämpligt

94

2021-07-13

17:19

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,315

2021-07-13

17:19

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Ej tillämpligt

13,698

2021-07-13

17:19

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Ej tillämpligt

18,411

2021-07-13

17:19

Picker.asx

Picker.aspx

Ej tillämpligt

7,885

2021-07-13

17:19

Picker.asx_14

Picker.aspx

Ej tillämpligt

8,613

2021-07-13

17:19

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Ej tillämpligt

8,912

2021-07-13

17:19

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Ej tillämpligt

8,739

2021-07-13

17:19

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Ej tillämpligt

85,910

2021-07-13

17:19

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Ej tillämpligt

126,114

2021-07-13

17:19

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Ej tillämpligt

3

2021-07-13

17:19

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Ej tillämpligt

16,089

2021-07-13

17:19

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Ej tillämpligt

8,700

2021-07-13

17:19

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Ej tillämpligt

590

2021-07-13

17:19

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

2021-07-13

17:19

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Ej tillämpligt

599

2021-07-13

17:19

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

2021-07-13

17:19

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Ej tillämpligt

590

2021-07-13

17:19

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

2021-07-13

17:19

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Ej tillämpligt

599

2021-07-13

17:19

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

2021-07-13

17:19

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Ej tillämpligt

606

2021-07-13

17:19

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

2021-07-13

17:19

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Ej tillämpligt

600

2021-07-13

17:19

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

2021-07-13

17:19

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Ej tillämpligt

592

2021-07-13

17:19

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

2021-07-13

17:19

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Ej tillämpligt

597

2021-07-13

17:19

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

2021-07-13

17:19

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Ej tillämpligt

605

2021-07-13

17:19

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

2021-07-13

17:19

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Ej tillämpligt

611

2021-07-13

17:19

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

2021-07-13

17:19

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Ej tillämpligt

590

2021-07-13

17:19

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

2021-07-13

17:19

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Ej tillämpligt

595

2021-07-13

17:19

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

2021-07-13

17:19

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Ej tillämpligt

601

2021-07-13

17:19

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

2021-07-13

17:19

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Ej tillämpligt

599

2021-07-13

17:19

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

2021-07-13

17:19

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Ej tillämpligt

606

2021-07-13

17:19

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

2021-07-13

17:19

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Ej tillämpligt

600

2021-07-13

17:19

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

2021-07-13

17:19

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Ej tillämpligt

593

2021-07-13

17:19

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

2021-07-13

17:19

Polc.asx

Policy.aspx

Ej tillämpligt

14,387

2021-07-13

17:19

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Ej tillämpligt

7,109

2021-07-13

17:19

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Ej tillämpligt

116,092

2021-07-13

17:19

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Ej tillämpligt

116,100

2021-07-13

17:19

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Ej tillämpligt

10,688

2021-07-13

17:19

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Ej tillämpligt

10,142

2021-07-13

17:19

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Ej tillämpligt

12,411

2021-07-13

17:19

Popup.mas

Popup.master

Ej tillämpligt

3,088

2021-07-13

17:19

Portal.asx

Portal.aspx

Ej tillämpligt

9,896

2021-07-13

17:19

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Ej tillämpligt

3,153

2021-07-13

17:19

Privacy.asx

Privacy.aspx

Ej tillämpligt

8,269

2021-07-13

17:19

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Ej tillämpligt

16,270

2021-07-13

17:19

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Ej tillämpligt

16,037

2021-07-13

17:19

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Ej tillämpligt

1,605

2021-07-13

17:19

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Ej tillämpligt

878

2021-07-14

06:28

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Ej tillämpligt

5,393

2021-07-13

17:19

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.5357.1000

558,488

2021-07-13

17:19

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Ej tillämpligt

273

2021-07-13

17:19

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.5357.1000

819,616

2021-07-13

17:19

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Ej tillämpligt

273

2021-07-13

17:19

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Ej tillämpligt

181

2021-07-13

17:19

Pubback.asx

Publishback.aspx

Ej tillämpligt

4,934

2021-07-13

17:19

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Ej tillämpligt

10,886

2021-07-13

17:19

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Ej tillämpligt

217,711

2021-07-13

17:19

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Ej tillämpligt

199,982

2021-07-13

17:19

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Ej tillämpligt

130,124

2021-07-13

17:19

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Ej tillämpligt

69,543

2021-07-13

17:19

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Ej tillämpligt

8,030

2021-07-13

17:19

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Ej tillämpligt

3,208

2021-07-13

17:19

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Ej tillämpligt

6,023

2021-07-13

17:19

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Ej tillämpligt

3,790

2021-07-13

17:19

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Ej tillämpligt

16,593

2021-07-13

17:19

Reghost.asx

Reghost.aspx

Ej tillämpligt

7,879

2021-07-13

17:19

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Ej tillämpligt

21,661

2021-07-13

17:19

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Ej tillämpligt

4,058

2021-07-13

17:19

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Ej tillämpligt

10,073

2021-07-13

17:19

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Ej tillämpligt

1,762

2021-07-13

17:19

Rixsite.asx

Omindexwebbplatsdialog.aspx

Ej tillämpligt

1,771

2021-07-13

17:19

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Ej tillämpligt

8,676

2021-07-13

17:19

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Ej tillämpligt

16,619

2021-07-13

17:19

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Ej tillämpligt

3,946

2021-07-13

17:19

Ändra ordning.asx

Ändra ordning.aspx

Ej tillämpligt

11,743

2021-07-13

17:19

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Ej tillämpligt

3,259

2021-07-13

17:19

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Ej tillämpligt

3,272

2021-07-13

17:19

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Ej tillämpligt

4,357

2021-07-13

17:19

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämpligt

3,860

2021-07-13

17:19

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Ej tillämpligt

3,750

2021-07-13

17:19

Reqfe upp.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämpligt

2,625

2021-07-13

17:19

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Ej tillämpligt

6,562

2021-07-13

17:19

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Ej tillämpligt

6,425

2021-07-13

17:19

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Ej tillämpligt

7,673

2021-07-13

17:19

Isswfresources.resx

Resources.resx

Ej tillämpligt

2,072

2021-07-13

17:19

Restore.asx

Restore.aspx

Ej tillämpligt

16,105

2021-07-13

17:19

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Ej tillämpligt

22,878

2021-07-13

17:19

Rtctsoln.asx

Återkallasolution.aspx

Ej tillämpligt

7,381

2021-07-13

17:19

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Ej tillämpligt

6,160

2021-07-13

17:19

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Ej tillämpligt

6,497

2021-07-13

17:19

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Ej tillämpligt

4,614

2021-07-13

17:19

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Ej tillämpligt

46,291

2021-07-13

17:19

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Ej tillämpligt

19,190

2021-07-13

17:19

Role.asx

Role.aspx

Ej tillämpligt

11,001

2021-07-13

17:19

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Ej tillämpligt

3,480

2021-07-13

17:19

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Ej tillämpligt

10,212

2021-07-13

17:19

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Ej tillämpligt

3,199

2021-07-13

17:19

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Ej tillämpligt

3,153

2021-07-13

17:19

Rtplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Ej tillämpligt

8,044

2021-07-13

17:19

Runjobs.asc

Runningtimer jobs.ascx

Ej tillämpligt

4,696

2021-07-13

17:19

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Ej tillämpligt

8,570

2021-07-13

17:19

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Ej tillämpligt

5,198

2021-07-13

17:19

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Ej tillämpligt

17,496

2021-07-13

17:19

Sched job.asc

Scheduledtimer jobs.ascx

Ej tillämpligt

3,583

2021-07-13

17:19

Sched job.asx

Scheduledtimer jobs.aspx

Ej tillämpligt

7,063

2021-07-13

17:19

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Ej tillämpligt

28,102

2021-07-13

17:19

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Ej tillämpligt

200

2021-07-13

17:19

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Ej tillämpligt

11,428

2021-07-13

17:19

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Ej tillämpligt

5,674

2021-07-13

17:19

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Ej tillämpligt

6,013

2021-07-13

17:19

Seattle.mas

Seattle.master

Ej tillämpligt

29,925

2021-07-13

17:19

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Ej tillämpligt

29,925

2021-07-13

17:19

Seattle.prev

Seattle.preview

Ej tillämpligt

10,725

2021-07-13

17:19

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Ej tillämpligt

443

2021-07-13

17:19

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Ej tillämpligt

5,141

2021-07-13

17:19

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Ej tillämpligt

6,801

2021-07-13

17:19

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Ej tillämpligt

5,398

2021-07-13

17:19

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Ej tillämpligt

3,916

2021-07-13

17:19

Slctjob.asx

Select jobdefinition.aspx

Ej tillämpligt

5,358

2021-07-13

17:19

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Ej tillämpligt

8,606

2021-07-13

17:19

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Ej tillämpligt

4,908

2021-07-13

17:19

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Ej tillämpligt

4,982

2021-07-13

17:19

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Ej tillämpligt

9,385

2021-07-13

17:19

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Ej tillämpligt

8,459

2021-07-13

17:19

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Ej tillämpligt

5,356

2021-07-13

17:19

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Ej tillämpligt

12,745

2021-07-13

17:19

Server.asx

Server.aspx

Ej tillämpligt

9,131

2021-07-13

17:19

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Ej tillämpligt

4,890

2021-07-13

17:19

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Ej tillämpligt

4,334

2021-07-13

17:19

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Ej tillämpligt

2,991

2021-07-13

17:19

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Ej tillämpligt

4,443

2021-07-13

17:19

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Ej tillämpligt

4,034

2021-07-13

17:19

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Ej tillämpligt

10,169

2021-07-13

17:19

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Ej tillämpligt

4,101

2021-07-13

17:19

Svcjdefs.asx

Service jobdefinitions.aspx

Ej tillämpligt

8,692

2021-07-13

17:19

Svcrjobs.asx

Servicerunning jobs.aspx

Ej tillämpligt

7,059

2021-07-13

17:19

Setanon.asx

Setanon.aspx

Ej tillämpligt

12,399

2021-07-13

17:19

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Ej tillämpligt

7,631

2021-07-13

17:19

Inställningar.asx

Inställningar.aspx

Ej tillämpligt

3,673

2021-07-13

17:19

Inställningar.asx_14

Inställningar.aspx

Ej tillämpligt

9,565

2021-07-13

17:19

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

2021-07-13

17:17

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Ej tillämpligt

212

2021-07-13

17:19

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Ej tillämpligt

212

2021-07-13

17:19

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Ej tillämpligt

94

2021-07-13

17:19

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,297

2021-07-13

17:19

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Ej tillämpligt

4,036

2021-07-13

17:19

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Ej tillämpligt

5,297

2021-07-13

17:19

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Ej tillämpligt

9,838

2021-07-13

17:19

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Ej tillämpligt

6,974

2021-07-13

17:19

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Ej tillämpligt

6,769

2021-07-13

17:19

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Ej tillämpligt

98

2021-07-13

17:19

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,349

2021-07-13

17:19

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Ej tillämpligt

25,799

2021-07-13

17:19

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Ej tillämpligt

13,976

2021-07-13

17:19

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Ej tillämpligt

61,362

2021-07-13

17:19

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Ej tillämpligt

18,000

2021-07-13

17:19

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Ej tillämpligt

71,639

2021-07-13

17:19

Sharing.js

Sharing.js

Ej tillämpligt

27,124

2021-07-13

17:19

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Ej tillämpligt

689

2021-07-13

17:19

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Ej tillämpligt

8,832

2021-07-13

17:19

Signout.asx

Signout.aspx

Ej tillämpligt

1,509

2021-07-13

17:19

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Ej tillämpligt

689

2021-07-13

17:19

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Ej tillämpligt

8,816

2021-07-13

17:19

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Ej tillämpligt

7,950

2021-07-13

17:19

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Ej tillämpligt

669

2021-07-13

17:19

Simple.mas

Simple.master

Ej tillämpligt

10,243

2021-07-13

17:19

Simpv4.mas

Simplev4.master

Ej tillämpligt

6,530

2021-07-13

17:19

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Ej tillämpligt

12,299

2021-07-13

17:19

Sitebags.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Ej tillämpligt

10,242

2021-07-13

17:19

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Ej tillämpligt

10,522

2021-07-13

17:19

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Ej tillämpligt

9,189

2021-07-13

17:19

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Ej tillämpligt

3,632

2021-07-13

17:19

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Ej tillämpligt

90

2021-07-13

17:19

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Ej tillämpligt

1,289

2021-07-13

17:19

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Ej tillämpligt

36,711

2021-07-13

17:19

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Ej tillämpligt

3,918

2021-07-13

17:19

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Ej tillämpligt

3,915

2021-07-13

17:19

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Ej tillämpligt

4,054

2021-07-13

17:19

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Ej tillämpligt

4,054

2021-07-13

17:19

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Ej tillämpligt

24,323

2021-07-13

17:19

Siterss.asx

Siterss.aspx

Ej tillämpligt

10,595

2021-07-13

17:19

Sites.amx

Sites.asmx

Ej tillämpligt

87

2021-07-13

17:19

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,283

2021-07-13

17:19

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Ej tillämpligt

13,639

2021-07-13

17:19

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Ej tillämpligt

22,976

2021-07-13

17:19

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Ej tillämpligt

5,373

2021-07-13

17:19

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Ej tillämpligt

5,416

2021-07-13

17:19

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Ej tillämpligt

1,135

2021-07-13

17:19

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Ej tillämpligt

1,135

2021-07-13

17:19

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Ej tillämpligt

808

2021-07-13

17:19

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Ej tillämpligt

808

2021-07-13

17:19

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Ej tillämpligt

8,418

2021-07-13

17:19

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Ej tillämpligt

8,418

2021-07-13

17:19

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Ej tillämpligt

4,133

2021-07-13

17:19

Solns.asx

Solutions.aspx

Ej tillämpligt

4,786

2021-07-13

17:19

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Ej tillämpligt

10,835

2021-07-13

17:19

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Ej tillämpligt

10,912

2021-07-13

17:19

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Ej tillämpligt

73,924

2021-07-13

17:19

Sp.core.js

Sp.core.js

Ej tillämpligt

40,446

2021-07-13

17:19

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Ej tillämpligt

115,909

2021-07-13

17:19

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Ej tillämpligt

69,042

2021-07-13

17:19

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Ej tillämpligt

5,825

2021-07-13

17:19

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Ej tillämpligt

255

2021-07-13

17:19

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Ej tillämpligt

1,003,271

2021-07-13

17:19

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Ej tillämpligt

575,930

2021-07-13

17:19

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Ej tillämpligt

40,770

2021-07-13

17:19

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Ej tillämpligt

24,528

2021-07-13

17:19

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Ej tillämpligt

55,563

2021-07-13

17:19

Sp.init.js

Sp.init.js

Ej tillämpligt

32,205

2021-07-13

17:19

Sp.js

Sp.js

Ej tillämpligt

625,682

2021-07-13

17:19

Sp.js_14

Sp.js

Ej tillämpligt

390,757

2021-07-13

17:19

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Ej tillämpligt

16,415

2021-07-13

17:19

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Ej tillämpligt

249

2021-07-13

17:19

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Ej tillämpligt

15,227

2021-07-13

17:19

Spmap.js

Sp.map.js

Ej tillämpligt

8,235

2021-07-13

17:19

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Ej tillämpligt

35,154

2021-07-13

17:19

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Ej tillämpligt

81,202

2021-07-13

17:19

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Ej tillämpligt

51,541

2021-07-13

17:19

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Ej tillämpligt

74,046

2021-07-13

17:19

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Ej tillämpligt

363,159

2021-07-13

17:19

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Ej tillämpligt

325,227

2021-07-13

17:19

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Ej tillämpligt

224,039

2021-07-13

17:19

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Ej tillämpligt

185,617

2021-07-13

17:19

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Ej tillämpligt

110,347

2021-07-13

17:19

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Ej tillämpligt

111,493

2021-07-13

17:19

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Ej tillämpligt

68,791

2021-07-13

17:19

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Ej tillämpligt

425,498

2021-07-13

17:19

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Ej tillämpligt

296,609

2021-07-13

17:19

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Ej tillämpligt

18,342

2021-07-13

17:19

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Ej tillämpligt

11,378

2021-07-13

17:19

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Ej tillämpligt

42,395

2021-07-13

17:19

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Ej tillämpligt

26,257

2021-07-13

17:19

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Ej tillämpligt

277,454

2021-07-13

17:19

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Ej tillämpligt

144,914

2021-07-13

17:19

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Ej tillämpligt

10,163

2021-07-13

17:19

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Ej tillämpligt

6,953

2021-07-13

17:19

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Ej tillämpligt

16,063

2021-07-13

17:19

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Ej tillämpligt

11,315

2021-07-13

17:19

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Ej tillämpligt

50,644

2021-07-13

17:19

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Ej tillämpligt

31,017

2021-07-13

17:19

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Ej tillämpligt

99,428

2021-07-13

17:19

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Ej tillämpligt

52,107

2021-07-13

17:19

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Ej tillämpligt

55,987

2021-07-13

17:19

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Ej tillämpligt

38,359

2021-07-13

17:19

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Ej tillämpligt

69,292

2021-07-13

17:19

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Ej tillämpligt

40,375

2021-07-13

17:19

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Ej tillämpligt

136,506

2021-07-13

17:19

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Ej tillämpligt

82,216

2021-07-13

17:19

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Ej tillämpligt

27,973

2021-07-13

17:19

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Ej tillämpligt

27,973

2021-07-13

17:19

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Ej tillämpligt

28,006

2021-07-13

17:19

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Ej tillämpligt

17,626

2021-07-13

17:19

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Ej tillämpligt

1,012,976

2021-07-13

17:19

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Ej tillämpligt

594,574

2021-07-13

17:19

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Ej tillämpligt

584,834

2021-07-13

17:19

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Ej tillämpligt

365,926

2021-07-13

17:19

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Ej tillämpligt

65,203

2021-07-13

17:19

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Ej tillämpligt

40,240

2021-07-13

17:19

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Ej tillämpligt

434,522

2021-07-13

17:19

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Ej tillämpligt

240,067

2021-07-13

17:19

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Ej tillämpligt

58,451

2021-07-13

17:19

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Ej tillämpligt

34,083

2021-07-13

17:19

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Ej tillämpligt

359,899

2021-07-13

17:19

Spcf.asx

Spcf.aspx

Ej tillämpligt

19,428

2021-07-13

17:19

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Ej tillämpligt

115

2021-07-13

17:19

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Ej tillämpligt

110

2021-07-13

17:19

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Ej tillämpligt

12,854

2021-07-13

17:19

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Ej tillämpligt

11,428

2021-07-13

17:19

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Ej tillämpligt

29,238

2021-07-13

17:19

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Ej tillämpligt

183,484

2021-07-13

17:19

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Ej tillämpligt

39,173

2021-07-13

17:19

Spgantt.js

Spgantt.js

Ej tillämpligt

66,168

2021-07-13

17:19

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Ej tillämpligt

19,338

2021-07-13

17:19

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Ej tillämpligt

7,321

2021-07-13

17:19

Spgridvw.js

Spgridview.js

Ej tillämpligt

4,593

2021-07-13

17:19

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

2021-07-13

17:19

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Ej tillämpligt

42,064

2021-07-13

17:19

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,319

2021-07-13

17:19

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Ej tillämpligt

8,629

2021-07-13

17:19

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Ej tillämpligt

476

2021-07-13

17:19

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

2021-07-13

17:19

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Ej tillämpligt

644

2021-07-13

17:19

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

2021-07-13

17:19

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Ej tillämpligt

654

2021-07-13

17:19

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

2021-07-13

17:19

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Ej tillämpligt

644

2021-07-13

17:19

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Ej tillämpligt

10,067

2021-07-13

17:19

Start.asx

Start.aspx

Ej tillämpligt

1,048

2021-07-13

17:19

Start.debug.js

Start.debug.js

Ej tillämpligt

174,744

2021-07-13

17:19

Start.js

Start.js

Ej tillämpligt

95,780

2021-07-13

17:19

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Ej tillämpligt

14,510

2021-07-13

17:19

Store.sql

Store.sql

Ej tillämpligt

6,504,340

2021-07-13

17:19

Storefront.asx

Storefront.aspx

Ej tillämpligt

4,349

2021-07-13

17:19

Storeup.sql

Storeup.sql

Ej tillämpligt

512,275

2021-07-13

17:19

Steupddl.sql

Storeupddl.sql

Ej tillämpligt

131

2021-07-13

17:19

Storman.asx

Storman.aspx

Ej tillämpligt

10,595

2021-07-13

17:19

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

2021-07-13

17:19

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Ej tillämpligt

272

2021-07-13

17:19

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

2021-07-13

17:19

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.5172.1000

554,088

2021-07-13

17:19

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5371.1000

3,912,600

2021-07-13

17:19

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Ej tillämpligt

10,435

2021-07-13

17:19

Subedit.asx

Subedit.aspx

Ej tillämpligt

14,784

2021-07-13

17:19

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Ej tillämpligt

156

2021-07-13

17:19

Subnew.asx

Subnew.aspx

Ej tillämpligt

15,223

2021-07-13

17:19

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Ej tillämpligt

33,788

2021-07-13

17:19

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Ej tillämpligt

367

2021-07-13

17:19

Success.asx

Success.aspx

Ej tillämpligt

3,172

2021-07-13

17:19

Successp.asx

Successpopup.aspx

Ej tillämpligt

3,735

2021-07-13

17:19

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Ej tillämpligt

32,558

2021-07-13

17:19

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Ej tillämpligt

13,795

2021-07-13

17:19

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Ej tillämpligt

3,200

2021-07-13

17:19

Surijit.asx

Surijit.aspx

Ej tillämpligt

37,673

2021-07-13

17:19

Survedit.asx_14

Surijit.aspx

Ej tillämpligt

36,103

2021-07-13

17:19

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Ej tillämpligt

11,735

2021-07-13

17:19

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

12,621

2021-07-13

17:19

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

8,942

2021-07-13

17:19

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Ej tillämpligt

8,178

2021-07-13

17:19

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Ej tillämpligt

6,769

2021-07-13

17:19

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Ej tillämpligt

4,633

2021-07-13

17:19

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Ej tillämpligt

13,499

2021-07-13

17:19

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Ej tillämpligt

6,798

2021-07-13

17:19

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Ej tillämpligt

12,183

2021-07-13

17:19

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Ej tillämpligt

11,081

2021-07-13

17:19

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Ej tillämpligt

3,028

2021-07-13

17:19

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Ej tillämpligt

3,562

2021-07-13

17:19

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

12,268

2021-07-13

17:19

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

7,749

2021-07-13

17:19

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Ej tillämpligt

3,645

2021-07-13

17:19

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Ej tillämpligt

8,491

2021-07-13

17:19

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Ej tillämpligt

4,495

2021-07-13

17:19

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Ej tillämpligt

4,069

2021-07-13

17:19

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Ej tillämpligt

6,403

2021-07-13

17:19

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Ej tillämpligt

6,296

2021-07-13

17:19

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Ej tillämpligt

11,323

2021-07-13

17:19

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Ej tillämpligt

10,735

2021-07-13

17:19

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Ej tillämpligt

5,705

2021-07-13

17:19

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Ej tillämpligt

2,637

2021-07-13

17:19

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Ej tillämpligt

2,637

2021-07-13

17:19

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Ej tillämpligt

9,478

2021-07-13

17:19

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Ej tillämpligt

27,508

2021-07-13

17:19

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Ej tillämpligt

8,814

2021-07-13

17:19

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

16,234

2021-07-13

17:19

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Ej tillämpligt

16,454

2021-07-13

17:19

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämpligt

10,289

2021-07-13

17:19

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämpligt

13,386

2021-07-13

17:19

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Ej tillämpligt

6,189

2021-07-13

17:19

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Ej tillämpligt

5,272

2021-07-13

17:19

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Ej tillämpligt

207

2021-07-13

17:19

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Ej tillämpligt

28,675

2021-07-13

17:19

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Ej tillämpligt

1,339

2021-07-13

17:19

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Ej tillämpligt

36,906

2021-07-13

17:19

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Ej tillämpligt

442

2021-07-13

17:19

Timecard.js

Timecard.js

Ej tillämpligt

20,888

2021-07-13

17:19

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Ej tillämpligt

15,814

2021-07-13

17:19

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Ej tillämpligt

831

2021-07-13

17:19

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Ej tillämpligt

1,842

2021-07-13

17:19

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Ej tillämpligt

3,420

2021-07-13

17:19

Timer.asx

Timer.aspx

Ej tillämpligt

8,984

2021-07-13

17:19

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Ej tillämpligt

5,114

2021-07-13

17:19

Tjobhist.asx

Timer jobhistory.aspx

Ej tillämpligt

8,860

2021-07-13

17:19

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Ej tillämpligt

8,361

2021-07-13

17:19

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Ej tillämpligt

2,370

2021-07-13

17:19

Topnav.asx

Topnav.aspx

Ej tillämpligt

7,717

2021-07-13

17:19

Topologyservicesvc

Topology.svc

Ej tillämpligt

347

2021-07-13

17:19

Topology.asc

Topologyview.ascx

Ej tillämpligt

4,091

2021-07-13

17:19

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Ej tillämpligt

495

2021-07-13

17:19

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Ej tillämpligt

3,656

2021-07-13

17:19

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Ej tillämpligt

27,328

2021-07-12

19:10

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Ej tillämpligt

77,944

2021-07-12

19:10

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Ej tillämpligt

51,708

2021-07-12

19:10

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Ej tillämpligt

30,976

2021-07-12

19:10

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Ej tillämpligt

6,276

2021-07-13

17:19

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Ej tillämpligt

6,082

2021-07-13

17:19

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Ej tillämpligt

5,541

2021-07-13

17:19

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Ej tillämpligt

9,818

2021-07-13

17:19

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Ej tillämpligt

12,032

2021-07-13

17:19

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Ej tillämpligt

11,239

2021-07-13

17:19

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

5,911

2021-07-13

17:19

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

6,294

2021-07-13

17:19

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

5,911

2021-07-13

17:19

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Ej tillämpligt

5,911

2021-07-13

17:19

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

5,911

2021-07-13

17:19

Upload.asx

Upload.aspx

Ej tillämpligt

13,234

2021-07-13

17:19

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Ej tillämpligt

6,141

2021-07-13

17:19

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Ej tillämpligt

3,491

2021-07-13

17:19

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

5,914

2021-07-13

17:19

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Ej tillämpligt

6,141

2021-07-13

17:19

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

5,914

2021-07-13

17:19

Användning.asx

Användning.aspx

Ej tillämpligt

7,871

2021-07-13

17:19

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Ej tillämpligt

81,583

2021-07-13

17:19

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Ej tillämpligt

6,089

2021-07-13

17:19

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Ej tillämpligt

3,520

2021-07-13

17:19

User.asx

User.aspx

Ej tillämpligt

27,691

2021-07-13

17:19

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Ej tillämpligt

4,299

2021-07-13

17:19

Useredit.asx

Useredit.aspx

Ej tillämpligt

4,175

2021-07-13

17:19

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Ej tillämpligt

92

2021-07-13

17:19

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,311

2021-07-13

17:19

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Ej tillämpligt

82,880

2021-07-13

17:19

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Ej tillämpligt

1,848

2021-07-13

17:19

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Ej tillämpligt

9,435

2021-07-13

17:19

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Ej tillämpligt

81,392

2021-07-13

17:19

V4.mas

V4.master

Ej tillämpligt

26,916

2021-07-13

17:19

V4.mas_mplib

V4.master

Ej tillämpligt

26,916

2021-07-13

17:19

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Ej tillämpligt

5,692

2021-07-13

17:19

Versions.amx

Versions.asmx

Ej tillämpligt

90

2021-07-13

17:19

Versions.asx

Versions.aspx

Ej tillämpligt

35,361

2021-07-13

17:19

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,289

2021-07-13

17:19

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Ej tillämpligt

9,474

2021-07-13

17:19

View.asx_mobile

View.aspx

Ej tillämpligt

2,424

2021-07-13

17:19

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

17,212

2021-07-13

17:19

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Ej tillämpligt

17,275

2021-07-13

17:19

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämpligt

10,960

2021-07-13

17:19

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämpligt

14,303

2021-07-13

17:19

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Ej tillämpligt

4,190

2021-07-13

17:19

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Ej tillämpligt

3,223

2021-07-13

17:19

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Ej tillämpligt

4,190

2021-07-13

17:19

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Ej tillämpligt

4,994

2021-07-13

17:19

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Ej tillämpligt

220,325

2021-07-13

17:19

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Ej tillämpligt

3,747

2021-07-13

17:19

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Ej tillämpligt

5,199

2021-07-13

17:19

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Ej tillämpligt

5,046

2021-07-13

17:19

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Ej tillämpligt

33,824

2021-07-13

17:19

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Ej tillämpligt

16,520

2021-07-13

17:19

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Ej tillämpligt

218,013

2021-07-13

17:19

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Ej tillämpligt

2,718

2021-07-13

17:19

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Ej tillämpligt

4,190

2021-07-13

17:19

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Ej tillämpligt

13,786

2021-07-13

17:19

Views.amx

Views.asmx

Ej tillämpligt

87

2021-07-13

17:19

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,283

2021-07-13

17:19

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Ej tillämpligt

25,520

2021-07-13

17:19

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Ej tillämpligt

26,314

2021-07-13

17:19

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Ej tillämpligt

8,912

2021-07-13

17:19

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Ej tillämpligt

8,991

2021-07-13

17:19

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Ej tillämpligt

52,139

2021-07-13

17:19

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Ej tillämpligt

65,273

2021-07-13

17:19

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Ej tillämpligt

2,059

2021-07-13

17:19

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Ej tillämpligt

6,028

2021-07-13

17:19

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Ej tillämpligt

8,803

2021-07-13

17:19

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Ej tillämpligt

2,986

2021-07-13

17:19

Appmngweb.config

Web.config

Ej tillämpligt

2,641

2021-07-13

17:19

Bdcserviceweb.config

Web.config

Ej tillämpligt

3,156

2021-07-13

17:19

Securitytokenconfig

Web.config

Ej tillämpligt

6,235

2021-07-13

17:19

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Ej tillämpligt

2,647

2021-07-13

17:19

Topologyserviceconfig

Web.config

Ej tillämpligt

1,604

2021-07-13

17:19

Usercodeweb.cfg

Web.config

Ej tillämpligt

1,002

2021-07-13

17:19

Web.cfg

Web.config

Ej tillämpligt

67,626

2021-07-13

17:19

Web.cfg_forms

Web.config

Ej tillämpligt

216

2021-07-13

17:19

Web.cfg_mobile

Web.config

Ej tillämpligt

10,909

2021-07-13

17:19

Web.cfg_multilogin

Web.config

Ej tillämpligt

216

2021-07-13

17:19

Web.cfg_trust

Web.config

Ej tillämpligt

2,190

2021-07-13

17:19

Web.cfg_windows

Web.config

Ej tillämpligt

214

2021-07-13

17:19

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Ej tillämpligt

5,468

2021-07-13

17:19

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Ej tillämpligt

5,350

2021-07-13

17:19

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Ej tillämpligt

1,500

2021-07-13

17:19

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Ej tillämpligt

2,521

2021-07-13

17:19

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Ej tillämpligt

2,521

2021-07-13

17:19

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Ej tillämpligt

7,202

2021-07-13

17:19

Wppages.amx

Webbdelssidor.asmx

Ej tillämpligt

186

2021-07-13

17:19

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,315

2021-07-13

17:19

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Ej tillämpligt

56,408

2021-07-13

17:19

Webs.amx

Webs.asmx

Ej tillämpligt

86

2021-07-13

17:19

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Ej tillämpligt

1,281

2021-07-13

17:19

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Ej tillämpligt

41,302

2021-07-13

17:19

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Ej tillämpligt

5,024

2021-07-13

17:19

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Ej tillämpligt

202

2021-07-13

17:19

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Ej tillämpligt

448

2021-07-13

17:19

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Ej tillämpligt

445

2021-07-13

17:19

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Ej tillämpligt

1,123

2021-07-13

17:19

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Ej tillämpligt

395

2021-07-13

17:19

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Ej tillämpligt

3,356

2021-07-13

17:19

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Ej tillämpligt

86

2021-07-13

17:19

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Ej tillämpligt

1,968

2021-07-13

17:19

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Ej tillämpligt

1,968

2021-07-13

17:19

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Ej tillämpligt

1,957

2021-07-13

17:19

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Ej tillämpligt

1,957

2021-07-13

17:19

Workflow.asx

Workflow.aspx

Ej tillämpligt

25,914

2021-07-13

17:19

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Ej tillämpligt

6,741

2021-07-13

17:19

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Ej tillämpligt

1,180

2021-07-13

17:19

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx