Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2017-04-11

Version:

månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4012218 (från 21 mars 2017), och den åtgärdar följande:

Säkerhetsuppdateringar i Windows Scripting Engine, Hyper-V, bildbehandlingsbiblioteket libjpeg, Adobe Type Manager Font Driver, Win32K, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Graphics Component, Windows kernellägesdrivrutiner och Lightweight Directory Access Protocol.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Lösning

Om datorn har en AMD Carrizo DDR4-processor blockeras nedladdning och installation av framtida Windows-uppdateringar om den här uppdateringen installeras.

Problemet åtgärdas genom KB4022719.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Mer Information

  • Säkerhetskorrigeringarna som anges i avsnittet Översikt i den månatliga samlade kvalitetsuppdateringen 4015549 ingår också i den månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för april 2017 (4015546), med undantag för säkerhetskorrigeringarna för Internet Explorer, som i stället ingår i den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4014661). Säkerhetskorrigeringarna som anges här åtgärdas om du antingen installerar den här samlade månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för mars 2017 eller om du installerar både den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för april 2017 och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer.

  • Denna månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering innehåller också förbättringar och korrigeringar från tidigare månatliga samlade uppdateringar. Om du använder andra processer för uppdateringshantering än Windows Update, och automatiskt godkänner alla klassificeringar för säkerhetsuppdateringar för distribution, distribueras denna säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering för april 2017 (4015546), den månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för april 2017 (4015549) och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4014661). Vi rekommenderar att du läser igenom reglerna för uppdateringsdistribution och kontrollerar att önskade uppdateringar distribueras.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×