Obs!

Den här uppdateringen är inte längre tillgänglig. För att åtgärda problemen som beskrivs i den här artikeln installerar du den senaste Microsoft Office-uppdateringen från följande Microsoft-dokumentations artikel:

De senaste uppdateringarna för versioner av Office som använder Windows installations program (MSI)

I den här artikeln beskrivs uppdaterings KB3055019 för Microsoft SharePoint Foundation 2013 som släpptes den 11 augusti 2015. Den här uppdateringen har en förutsättning.

Förbättringar och korrigeringar

Åtgärdas följande problem:

Ett konfigurerat SharePoint 2010-arbetsflöde startar inte automatiskt som förväntat på SharePoint Server 2013.

Uppdaterings information

Starta om information

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Nödvändiga förberedande

För att du ska kunna använda den här uppdateringen måste Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 vara installerat.

Mer information

Den här uppdateringen innehåller de filer som visas i följande tabeller. Fil information för Wssmui-en-US. msp

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Accessrequestscontrol.css

Ej tillämpligt

2 747

14-Jul-2015

05:02

Aclinv.css

Ej tillämpligt

449

14-Jul-2015

05:02

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23 712

14-Jul-2015

05:02

Applicensing.css

Ej tillämpligt

2 710

14-Jul-2015

05:02

Autohostedapplicenses.css

Ej tillämpligt

1 023

14-Jul-2015

05:02

Bform.debug.js

Ej tillämpligt

381 732

14-Jul-2015

05:02

Bform.js

Ej tillämpligt

248 919

14-Jul-2015

05:02

Blog.css

Ej tillämpligt

9 350

14-Jul-2015

05:02

Bpstd.aspx

Ej tillämpligt

3 287

14-Jul-2015

05:02

Bpstd.aspx

Ej tillämpligt

3 648

14-Jul-2015

05:02

Calendar.css

Ej tillämpligt

29 814

14-Jul-2015

05:02

Calendarv4.css

Ej tillämpligt

17 037

14-Jul-2015

05:02

Core.css

Ej tillämpligt

136 027

14-Jul-2015

05:02

Core.debug.js

Ej tillämpligt

367 486

14-Jul-2015

05:02

Core.en-us.resx

Ej tillämpligt

490 005

14-Jul-2015

05:02

Core.js

Ej tillämpligt

239 173

14-Jul-2015

05:02

Corev15.css

Ej tillämpligt

322 558

14-Jul-2015

05:02

Corev15app.css

Ej tillämpligt

322 652

14-Jul-2015

05:02

Corev4.css

Ej tillämpligt

191 931

14-Jul-2015

05:02

Corev4.css

Ej tillämpligt

208 035

14-Jul-2015

05:02

Createnewdocument.css

Ej tillämpligt

264

14-Jul-2015

05:02

Cui.css

Ej tillämpligt

37 474

14-Jul-2015

05:02

Cui.css

Ej tillämpligt

37 867

15-Jul-2015

01:42

Cuidark.css

Ej tillämpligt

33 435

14-Jul-2015

05:02

Cuidark.css

Ej tillämpligt

40 263

14-Jul-2015

05:02

Datepicker.css

Ej tillämpligt

7 484

14-Jul-2015

05:02

Datepickerv4.css

Ej tillämpligt

7 457

14-Jul-2015

05:02

Designpreview.css

Ej tillämpligt

1 620

14-Jul-2015

05:02

Devdash.css

Ej tillämpligt

3 912

14-Jul-2015

05:02

Devdash_strings.debug.js

Ej tillämpligt

4 415

14-Jul-2015

05:02

Devdash_strings.js

Ej tillämpligt

4 218

14-Jul-2015

05:02

Discthread.css

Ej tillämpligt

1 929

14-Jul-2015

05:02

Error.css

Ej tillämpligt

496

14-Jul-2015

05:02

Form.js

Ej tillämpligt

126 715

14-Jul-2015

05:02

Forms.css

Ej tillämpligt

6 694

14-Jul-2015

05:02

Forms.css

Ej tillämpligt

7 550

14-Jul-2015

05:02

Fpext.msg

Ej tillämpligt

170 871

15-Jul-2015

01:42

Groupboard.css

Ej tillämpligt

1 329

14-Jul-2015

05:02

Help.css

Ej tillämpligt

12 122

14-Jul-2015

05:02

Help.css

Ej tillämpligt

8 203

14-Jul-2015

05:02

Init.debug.js

Ej tillämpligt

172 081

14-Jul-2015

05:02

Init.js

Ej tillämpligt

117 563

14-Jul-2015

05:02

Languagepickercontrol.css

Ej tillämpligt

1 456

14-Jul-2015

05:02

Layouts.css

Ej tillämpligt

21 623

14-Jul-2015

05:02

Layouts.css

Ej tillämpligt

25 350

14-Jul-2015

05:02

Mblrte.css

Ej tillämpligt

40 117

14-Jul-2015

05:02

Menu.css

Ej tillämpligt

3 040

14-Jul-2015

05:02

Menu-21.css

Ej tillämpligt

2 350

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22 152

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39 048

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21 696

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19 592

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226 024

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97 512

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47 752

15-Jul-2015

01:42

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19 080

15-Jul-2015

01:42

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19 632

15-Jul-2015

01:42

Minimalv4.css

Ej tillämpligt

28 798

14-Jul-2015

05:02

Minimalv4.css

Ej tillämpligt

29 133

14-Jul-2015

05:02

Moeerrorux.css

Ej tillämpligt

3 527

15-Jul-2015

01:42

Mssmsg.dll

15.0.4745.1000

193 216

14-Jul-2015

05:02

Mws.css

Ej tillämpligt

3 261

14-Jul-2015

05:02

Osfserver.en-us.resx

Ej tillämpligt

45 025

15-Jul-2015

01:42

Oslo.css

Ej tillämpligt

326 114

14-Jul-2015

05:02

Osloapp.css

Ej tillämpligt

322 652

14-Jul-2015

05:02

Ows.debug.js

Ej tillämpligt

336 201

14-Jul-2015

05:02

Ows.js

Ej tillämpligt

219 083

14-Jul-2015

05:02

Owsnocr.css

Ej tillämpligt

9 919

14-Jul-2015

05:02

Pickerscriptresources.en-us.resx

Ej tillämpligt

9 081

14-Jul-2015

05:02

Pickertree.css

Ej tillämpligt

26 520

14-Jul-2015

05:02

Pickertree.css

Ej tillämpligt

30 033

14-Jul-2015

05:02

Pptmpl.pptx

Ej tillämpligt

27 588

14-Jul-2015

05:02

Resources.en-us.resx

Ej tillämpligt

2 072

14-Jul-2015

05:02

Search.css

Ej tillämpligt

45 443

14-Jul-2015

05:02

Searchv15.css

Ej tillämpligt

57 657

14-Jul-2015

05:02

Sharepoint.cachemanifest

Ej tillämpligt

867

14-Jul-2015

05:02

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Ej tillämpligt

5 825

14-Jul-2015

05:02

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Ej tillämpligt

16 259

14-Jul-2015

05:02

Sp.res.en-us.resx

Ej tillämpligt

73 515

14-Jul-2015

05:02

Sp.runtimeres.debug.js

Ej tillämpligt

6 397

14-Jul-2015

05:02

Sp.runtimeres.js

Ej tillämpligt

6 097

14-Jul-2015

05:02

Spadmin.en-us.resx

Ej tillämpligt

359 493

14-Jul-2015

05:02

Spstd1.aspx

Ej tillämpligt

2 889

14-Jul-2015

05:02

Spstd1.aspx

Ej tillämpligt

3 870

14-Jul-2015

05:02

Spstd2.aspx

Ej tillämpligt

3 744

14-Jul-2015

05:02

Spstd2.aspx

Ej tillämpligt

4 725

14-Jul-2015

05:02

Spstd3.aspx

Ej tillämpligt

3 317

14-Jul-2015

05:02

Spstd3.aspx

Ej tillämpligt

4 298

14-Jul-2015

05:02

Spstd4.aspx

Ej tillämpligt

3 319

14-Jul-2015

05:02

Spstd4.aspx

Ej tillämpligt

4 300

14-Jul-2015

05:02

Spstd5.aspx

Ej tillämpligt

4 476

14-Jul-2015

05:02

Spstd5.aspx

Ej tillämpligt

5 457

14-Jul-2015

05:02

Spstd6.aspx

Ej tillämpligt

4 385

14-Jul-2015

05:02

Spstd6.aspx

Ej tillämpligt

5 366

14-Jul-2015

05:02

Spstd7.aspx

Ej tillämpligt

4 394

14-Jul-2015

05:02

Spstd7.aspx

Ej tillämpligt

5 375

14-Jul-2015

05:02

Spstd8.aspx

Ej tillämpligt

4 346

14-Jul-2015

05:02

Spstd8.aspx

Ej tillämpligt

5 327

14-Jul-2015

05:02

Storefront.css

Ej tillämpligt

13 204

14-Jul-2015

05:02

Sts_initstrings.debug.js

Ej tillämpligt

16 414

14-Jul-2015

05:02

Sts_initstrings.js

Ej tillämpligt

15 825

14-Jul-2015

05:02

Sts_strings.debug.js

Ej tillämpligt

115 839

14-Jul-2015

05:02

Sts_strings.js

Ej tillämpligt

112 389

14-Jul-2015

05:02

Survey.css

Ej tillämpligt

1 827

14-Jul-2015

05:02

Survey.css

Ej tillämpligt

2 477

14-Jul-2015

05:02

Ta_applicensing.css

Ej tillämpligt

3 024

14-Jul-2015

05:02

Themedlocalizedforegroundimages.css

Ej tillämpligt

742

14-Jul-2015

05:02

Themev4.css

Ej tillämpligt

2 407

14-Jul-2015

05:02

Timeline.css

Ej tillämpligt

30 413

14-Jul-2015

05:02

Wdtmpl.dotx

Ej tillämpligt

11 107

14-Jul-2015

05:02

Wiki.css

Ej tillämpligt

1 159

14-Jul-2015

05:02

Wpeditmode.css

Ej tillämpligt

18 949

14-Jul-2015

05:02

Wpeditmodev4.css

Ej tillämpligt

11 171

14-Jul-2015

05:02

Wpeditmodev4.css

Ej tillämpligt

17 596

14-Jul-2015

05:02

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68 800

14-Jul-2015

05:02

Wshellui.mst

Ej tillämpligt

14 848

14-Jul-2015

05:02

Wss.actions

Ej tillämpligt

94 857

14-Jul-2015

05:02

Wss.en-us.resx

Ej tillämpligt

722 778

14-Jul-2015

05:02

Wssmanifest.man

Ej tillämpligt

676 101

14-Jul-2015

05:02

Fil information för WSS-x-none. msp

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Setup.exe

15.0.4745.1000

1 071 808

14-Jul-2015

04:59

Wsssetup.dll

15.0.4745.1000

10 376 872

14-Jul-2015

05:00

Referenser

Se informationen om standard terminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar. Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributions resurserna för alla versioner av Office.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×