Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-08-13

Version:

Månatlig samlad uppdatering

Viktigt! Kontrollera att du har installerat uppdateringarna som anges i avsnittet Så här hämtar du uppdateringeninnan du installerar den här uppdateringen. För alla uppdateringar från och med 13 augusti 2019 rekommenderar vi starkt att du installerar dessa uppdateringar för att förhindra problem.

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4507437 (från 16 juli 2019), och den åtgärdar följande problem:

  • Säkerhetsuppdateringar för Windows applattform och ramverk, trådlöst nätverk i Microsoft Windows, Windows-lagring och -filsystem, virtualisering i Windows, Windows Datacenter Networking, Microsoft Scripting Engine, Microsoft JET Database Engine, indata och sammansättning i Windows, Windows MSXML, Internet Explorer och Windows Server.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Enheter som startas med PXE-avbildningar (Preboot Execution Environment) från Windows Deployment Services (WDS) eller System Center Configuration Manager (SCCM) kan eventuellt inte startas med felet "Status: 0xc0000001, Info: En enhet som krävs är inte ansluten, eller så gick det inte att få tillgång till den" när du har installerat den här uppdateringen på en WDS-server.

Det här problemet åtgärdas i KB4512514.

IA64-enheter (oavsett konfiguration) och x64-enheter som använder EFI-start som tillhandahållits efter 9 juli-uppdateringarna och/eller hoppat över den rekommenderade uppdateringen (KB3133977) kanske inte kan starta med följande fel:

"File: \Windows\system32\winload.efi

Status: 0xc0000428

Info: Den digitala signaturen för den här filen kan inte verifieras i Windows."

För att lösa problemet följer du stegen i artikeln vanliga frågor och svar om stöd för SHA-2 för felkod 0xc0000428.

Symantec har identifierat att negativ interaktion kan uppstå efter att Windows Updates-kod som signerats med endast SHA-2-certifikat har installerats på enheter med installerade antivirusprogram från Symantec eller Norton. Programmet kan inte korrekt identifiera filer i uppdateringen som kod som signerats av Microsoft, vilket gör att enheten riskerar att få en fördröjd eller ofullständig uppdatering.

Säkerhetsspärren har tagits bort. Symantec har slutfört sin utvärdering av hur den här uppdateringen och framtida uppdateringar påverkar Windows 7 och Windows 2008 R2. Symantec har fastställt att det inte finns ökad risk för falsk positiv identifiering för alla versioner av Symantec Endpoint Protection och Nortons antivirusprogram. Se Symantecs supportartikel om du vill ha mer information och kontakta Symantecs eller Nortons support om du får problem.

När du har installerat den här uppdateringen kan program som skapats med hjälp av Visual Basic 6 (VB6), makron som använder Visual Basic for Applications (VBA) och skript eller appar som använder Visual Basic Scripting Edition (VBScript) sluta svara och du kan få felet "Ogiltigt proceduranrop".

Det här problemet åtgärdas i KB4517297, som är en valfri uppdatering. Den här nu tillgänglig på Microsoft Update Catalog och Windows Server Update Services (WSUS).

VBScript i Internet Explorer 11 ska vara inaktiverat som standard efter installation av KB4507437 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering) eller KB4511872 (kumulativ uppdatering för Internet Explorer) och senare. Men i vissa fall är VBScript inte inaktiverat trots att det borde vara det.

Det här problemet åtgärdas i KB4519976.

När du har installerat den här uppdateringen kan du få ett fel när du öppnar eller använder Toshiba Qosmio AV Center. Du kan också få ett fel angående cryptnet.dll i händelseloggen.

Det här problemet åtgärdas i KB4516048.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Genom att installera dessa uppdateringar kan du förbättra tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och undvika potentiella problem när du installerar den samlade uppdateringen.

  1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för denna SSU-version kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

  2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 13 augusti 2019. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

  3. Om du använder EFI-start på enheten eller den virtuella datorn måste du också installera KB3133977. För närvarande krävs KB3133977 som en tillfällig lösning på ett känt problem när du använder EFI-start, och den ska användas även om du inte använder BitLocker. Mer information om den här uppdateringen finns i vanliga frågor och svar i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4512506

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×