Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2017-06-13

Version:

månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4019265 (från 16 maj 2017), och den åtgärdar också följande problem:

  • Åtgärdat problem som uppstår efter installation av KB3164035 då användare inte kan skriva ut avancerade metafiler (EMF) eller dokument som innehåller bitmappar som återges utanför gränser med hjälp av funktionen BitMapSection(DIBSection).

  • Åtgärdat problem då uppdateringar inte installerade alla komponenter korrekt och hindrade dem från att starta.

  • Åtgärdat problem då ett meddelande om att maskinvara inte stöds visas och Windows Update inte söks igenom för system med AMD Carrizo DDR4-processor. Följ stegen i avsnittet Ytterligare information för att installera uppdateringen för de system som påverkas.

  • Säkerhetsuppdateringar för Windows kernel, Microsoft Graphics Component, Microsoft Uniscribe, Windows kernellägesdrivrutiner, Windows OS, Windows COM, Internet Explorer och Windows Shell. Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du skriver ut en specifik iframe eller ram på en webbsida kan utskriften bli tom, eller texten som skrivs ut kan se ut så här:

404 – Hittades inte

(En ram är en del av en webbsida eller ett webbläsarfönster som visar innehåll oberoende av dess behållare. En ram kan läsa in innehåll oberoende av behållaren.)

Det här problemet har också observerats i Internet Explorer 9-11 och i program som använder IE-webbläsarkontrollen.

Problemet åtgärdas genom KB4022168.

Så här skaffar du uppdateringen

Uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Ytterligare information

Installationssteg för system med AMD Carrizo DDR4-processor:

  1. Ladda ned KB4022719 från Microsoft Update Catalog.

  2. Extrahera CAB-filen från den nedladdade .msu-filen från steg 1. Anteckna sökvägen där du sparat CAB-filen för användning i steg 3.

  3. Kör kommandot DISM /Online /Add-Package för att installera uppdateringen: DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath: CAB-filens sökväg från steg 2.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×