Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2017-08-15

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4034681 (släpptes 8 augusti 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Det här paketet innehåller d3dcompiler_47.dll. Du kan läsa mer i blogginlägget HLSL, FXC och D3DCompile.

 • Åtgärdat problemet med att händelseinsamlardata orsakade korrupta data med %-tecken i inloggningshändelser för användare (ID 4624) från andra domänkontrollanter.

 • Åtgärdat problemet med att guiden AppLocker-regler kraschade när konton valdes.

 • Åtgärdat ett problem med att spoolsv.exe kraschade.

 • Åtgärdat problemet med att osynkroniserad åtkomst i NTFS kunde orsaka ett fel.

 • Problemet med dataspill i bufferten och felet 0x19 när en LUN-anslutning togs emot efter buffertallokering under iSCSI-statistikinsamling har åtgärdats.

 • Ett problem med användargränssnitt som döljer iSCSI-mål från iSCSI-initierarens egenskapsfönster har åtgärdats.

 • Åtgärdat problemet med att ett extremt högt antal I/O-tömningar kunde orsaka ett fel.

 • Åtgärdat problemet med att replikering misslyckades med händelsen 1084, fel 8409 "Ett databasfel har inträffat" vid borttagning av objekt med många länkar i Active Directory. Mer information finns i KB3149779.

 • Åtgärdat problemet med åtkomstfel i LSASS som inträffade när Active Directory mottog ett felaktigt LsaLookupNames-svar. Signaturen för LSASS AV är "Systemprocessen C:\Windows\system32\lsass.exe avslutades oväntat med följande statuskod -1073741819". Systemet stängs av och startas om. Fel 107374181 mappas till 0xc0000005/STATUS_ACCESS_VIOLATION.

 • Åtgärdat problemet med att chkdsk /scan oväntat utlöser spotfix. Ibland når spotfix en tidsgräns och systemet avslutas.

 • Åtgärdat problemet med att PowerShell-cmdleten export-dfsrclone, som klonar DFSR-databasen misslyckades för klustrade volymer med 0x00000490=ERROR_NOT_FOUND. Detta gjorde att det inte gick att klona DFSR-databaser från volymer som redan är klustrade.

 • Åtgärdat problemet med en 4 till 17 sekunders fördröjning när du monterar en NFS-resurs i NAS (Network Attached Storage) från klienten och kör touch-kommandot i en fil eller mapp. Programmet i NFS-klienterna kraschade på grund av att lagringssystemet inte svarade klienterna under några sekunder.

 • Åtgärdat problemet med att Office-program slutade svara vid försök att öppna en ADS-fil (alternativ dataström) när filen fanns på en server med deduplicering installerat.

 • Åtgärdat problemet med att en krasch kunde uppstå med dataförlust som följd om du aktiverade kvot på lagringsservrar och försökte skapa säkerhetskopior på dem.

 • Åtgärdat problemet med det inte gick att lägga till en ny sessionsvärd i en befintlig RDS-samling. Felet "Det går inte att konfigurera värdservrarna för fjärrskrivbordssession" inträffade om UPD:er lagrades i en klustrad filresurs.

 • Problem åtgärdat med maskinvaruklockan som felade med flera timmar eller dagar på virtuella Linux-datorer på Hyper-V.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

NPS-autentisering kan avbrytas och trådlösa klienter kanske inte kan ansluta.

Ange följande värde för DWORD-registernyckeln på servern till 0: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck

IME för japanska kan låsa sig i vissa scenarier.

Installera KB2962409.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4034663.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×