Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2017-08-15

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4034664(släpptes 8 augusti 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

  • Åtgärdat ett problem med att spoolsv.exe kraschade.

  • Åtgärdat problemet med att en DNS-server slutade fungera och svarade inte på DNS-begäranden i Windows Server 2008 R2.

  • Åtgärdat ett problem då programmet WordPad ibland kan krascha när det startas. Det här problemet rapporterades först i KB4025337.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

På grund av ett fel i WLDAP32.DLL kan program som utför LDAP-hänvisningsspårning utnyttja för många dynamiska TCP-portar (potentiellt uttömma dem) efter installationen av KB4025337 och KB4025341. Program och roller som är kända för att göra dessa hänvisningar kan vara Outlook.exe, DFSR med flera.

Om normal funktion fås efter en omstart av program som utför LDAP-hänvisningsspårning på datorer med KB4025337 och KB4025341 kan du ha det här problemet.

Som en tillfällig lösning: Starta om tjänster eller program som utför LDAP-hänvisningsspårning för att frigöra dynamiska TCP-portar. En omstart frigör också portar. En omstart av till exempel Outlook frigör portar som det programmet använder.

För att kringgå problemet för klusterdatorer med DFSR-tjänsten placerar du det virtuella klusterobjektet under Dator-behållaren för att undvika hänvisningsspårning, som leder till överanvändning av dynamiska portar.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Om en dator har flera skärmar anslutna och skärmnumreringen inte är i följd kan det uppstå renderingsproblem i vissa program.

  1. Aktivera Skrivbordssammansättning (kräver grafikkortsstöd).

  2. Se till att huvudskärmen är överst till vänster i skärmlayouten.

Det här problemet har åtgärdats i KB4039884.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4034670.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×