Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2016-11-15

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Den här uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB3197868 (från 8 november 2016). Den här uppdateringen innehåller också nya kvalitetsförbättringar och är en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering. Exempel på viktiga ändringar:

  • Problemet med att händelseloggning inte kunde logga IP-adresser i inkommande Remote Desktop Protocol-anrop har åtgärdats.

  • Uppdateringar har gjorts för att stöda tillbakadragandet av SHA1-serverautentiseringscertifikat där program kan välja om de vill använda det nya sättet.

  • Uppdaterade den vitryska ISO 4217-koden från BYN till BYR.

  • Problemet med att enheter emellanåt inte stängs av korrekt har åtgärdats.

  • Problemet med att extern autentisering via Active Directory Federation Services-proxyrollen (AD FS) misslyckades när certifikatet för tokensignering hade förnyats har åtgärdats.

En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3197869

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×