Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Utgivningsdatum:

2016-11-15

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Den här uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB3197877 (från 8 november 2016). Den här uppdateringen innehåller också nya kvalitetsförbättringar och är en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering. Exempel på viktiga ändringar:

  • Problemet med att det inte gick att ändra systemtiden om registerposten RealTimeIsUniversal var aktiverad i Windows har åtgärdats.

  • Problemet med att händelseloggning inte kunde logga IP-adresser i inkommande Remote Desktop Protocol-anrop har åtgärdats.

  • Uppdaterade den vitryska ISO 4217-koden från BYN till BYR.

  • Problemet med att kluster inte kan bildas eller noder inte kan ansluta till ett kluster om klusterdatabasen innehåller dubbletter av nätverks- eller gränssnittsposter har åtgärdats.

  • Problemet med att startpartitionen visades i Utforskaren efter installationen av MS16-100 har åtgärdats.

  • Problemet med att extern autentisering via Active Directory Federation Services-proxyrollen (AD FS) misslyckades när certifikatet för tokensignering hade förnyats har åtgärdats.

En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3197878.Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×