Innehållsförteckning
×

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Förbättrat prestanda i vissa nätverk som har en stor bandbredd och låg latens.

  • Problemet med att användare fick ett 0x000000e3-stoppmeddelande när de försökte få åtkomst till en DFS-namnrymd för domän (till exempel \\contoso.com\SYSVOL) på en dator som konfigurerats för att kräva ömsesidig autentisering (med hjälp av funktionen UNC Hardened Access) har åtgärdats.

    Det här problemet kan uppstå om den valda domänkontrollanten har säkerhetsuppdateringen KB3161561 installerad och om registerposten SmbServerNameHardeningLevel är konfigurerad med ett annat värde än noll i domänkontrollanten.

  • Problemet med att MHT-filer inte lästes in korrekt i Internet Explorer 11 har åtgärdats.

Mer information om hur du hämtar den här uppdateringen och en fullständig lista över berörda filer finns i KB3179573.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×