Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdat problem som gör att Windows Gateway fortsätter att vara frånkopplad i stället för att redundansväxla när ett fel uppstår.

 • Åtgärdat ett problem som inte förhindrade andra program från att använda skrivbordsområdet som används av programmets verktygsfält på skrivbordet (kallas även ”AppBar”) när det körs som en RemoteApp.

 • Åtgärdat ett problem med att dra och släppa OLE-objekt i SharePoint efter installation av KB3072633, vilket hindrade nedladdningen av en fil genom att dra och släppa den från Internet Explorer till Utforskaren.

 • Åtgärdat problem i Windows kärna som gör att Skype för företag (kallades förut Lync) slutar att fungera.

 • Åtgärdat problem som förhindrar inaktivering av läs- och skrivbehörighet för flyttbara lagringsmedia när grupprincipen Granska flyttbart lagringsmedium är aktiverad och förhindrar att en grupprincip kan användas på användarnivå.

 • Åtgärdat problem som orsakar förlust av ledigt minne när frågor körs med hjälp av DNS (Domain Name Service).

 • Förbättrat prestanda genom att åtgärda ett problem som gjorde att dubbla broadcast-datapaket togs emot av varje nätverkskort (NIC) och skickades till program när NIC-teamindelning eller Belastningsutjämning/redundans var inställt i aktivt/passivt läge.

 • Åtgärdat problem som förhindrar automatisk borttagning av Extensible Storage Engine-transaktionsloggar efter att tröskelvärdet uppnåtts. Problemet kan uppstå om ESE-transaktionsloggar görs regelbundet, till exempel DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

 • Åtgärdat problem som ibland gör att säkerhetskopieringar misslyckas eller att servrar låser sig med drivrutiner som använder rutinen IoVolumeDeviceToDosName().

 • Åtgärdat problem som gav en tillfällig ökning i DNS-poster när DNSSEC-verifiering är aktiverat i en miljö där det fanns frågor för icke-existerande DNS-poster i domäner där DNS-servrarna har villkorliga vidarebefordrare.

 • Åtgärdat problem med domänkontrollanter som regelbundet startas om efter ett LSASS-modulfel (Local Security Authority Subsystem Service) och som orsakar avbrott i program och tjänster som är knutna till domänkontrollanten just då.

 • Åtgärdat problem med DNS-servrar som fastnar i en loop och slutar svara på DNS-frågor.

 • Åtgärdat problem med klustertjänster som slutar fungera när loggning av nätverksförlust inträffar. Det här inträffar när en nätverksanslutning inte är tillgänglig och virtuella datorer har konfigurerats med en möjlig ägare.

 • Åtgärdat problem som tillåter användare att ändra ett lösenord från ett externt nätverk via WAP (Wireless Application Protocol) när Proxy aktiverat är inställt på Nej. Det här sker i en miljö som använder ADFS (Active Directory Federation Services) och webbprogramproxy för autentisering.

 • Åtgärdat problem med dataförlust om redundans inträffar när en NFS-klient (Network File System) försöker skriva data till en NFS-server.

 • Åtgärdat problem i SMB-server (Server Message Block) som gör att servern ibland kraschar på grund av felet 0x50.

 • Certifikatinloggningen misslyckas med felkoden 0xC000006D (felmeddelande: ”Inloggningsförsöket är felaktigt. Detta kan bero på att användarnamnet är felaktigt eller på felaktig autentiseringsinformation.”) eller 1326 (felmeddelande: ”Inloggningsfel: Okänt användarnamn eller felaktigt lösenord.”) Det här problemet kan uppstå om flera certifikatinloggningsförsök bearbetas samtidigt av en domänkontrollant i Windows Server 2012 R2.

 • Åtgärdat problem som gjorde att servern felsökte när en NFS-resurs monterades efter installation av KB3025097.

 • Åtgärdat problemet som gjorde att användare fick ett felmeddelande om ”Åtkomst nekad” när de försökte få åtkomst till en DFS-namnrymd för domän (till exempel \\contoso.com\SYSVOL) på en dator som konfigurerats för att kräva ömsesidig autentisering (med hjälp av funktionen UNC Hardened Access).

  Det här problemet kan uppstå om den valda domänkontrollanten har säkerhetsuppdateringen KB3161561installerad och om registerposten SmbServerNameHardeningLevel är konfigurerad med ett annat värde än noll i domänkontrollanten.

 • Åtgärdat problem som gör att domänkontrollanter (DC) slutar fungera när sammansatta biljetter genereras.


Mer information om hur du hämtar den här uppdateringen och en fullständig lista över berörda filer finns i KB3179574.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×