Innehållsförteckning
×

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras. Exempel på viktiga ändringar:

  • Åtgärdat problem som gjorde att användare var tvungna att vänta upp till 30 sekunder efter start innan enheten var tillgänglig och kunde användas.

  • Åtgärdat problem som förhindrar automatisk borttagning av gamla DHCP-säkerhetskopior (Dynamic Host Configuration Protocol) – Extensible Storage Engine-transaktionsloggar.

  • Åtgärdat problem som gjorde att Klustertjänsten för återstående noder oväntat stoppades när en nod i redundansklustret drabbas av strömavbrott.

  • Åtgärdat problemet som gjorde att en NFS-tjänst slutade svara i en Windows-klusterdistribution med två noder vilket gjorde att klienter inte kunde komma åt en NFS-resurs.

  • Åtgärdat problem efter installation av KB3146706som gjorde att Office 2010 slutade svara när Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) var aktiverat.

Mer information om hur du hämtar den här uppdateringen och en fullständig lista över berörda filer finns i KB3179575.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×