17 oktober 2017 – KB4041692 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Utgivningsdatum:

Version:

2017-10-17

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4041690 (släpptes 10 oktober 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

  • Åtgärdat fel med Universal CRT i vilket _stat32i64() returnerade ett felaktigt enhetsnummer (fel 0xFFFFFFFF) vid användning av en relativ sökväg.

  • Åtgärdat fel i Universal CRT med att felaktiga tecken returnerades när funktionen tolower() anropades.

  • Åtgärdat problem med att Universal CRT-funktionen _splitpath() inte hanterade flerbytesträngar på korrekt sätt, vilket gjorde att appar inte kunde få åtkomst till flerbytefilnamn.

  • Åtgärdat problemet med att Universal CRT gjorde så att länkaren (link.exe) slutade fungera för stora projekt.

  • Åtgärdat problem som gjorde att USBHUB.SYS slumpmässigt orsakade skadat minne som resulterade i slumpmässiga systemkrascher som var mycket svåra att diagnostisera.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Installation av den här uppdateringen kan göra att program som är baserade på Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 och äldre program som inte kommer från Microsoft) slutar fungera när Excel-filer skapas eller öppnas (.xls). Följande felmeddelande visas: “Oväntat fel från extern databasdrivrutin (1). (Microsoft JET Database Engine)".

Ladda ned och installera Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable och ändra sedan databasanslutningssträngarna i Microsoft Excel så att ACE anges som provider. Exempel: Ändra Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 till Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4041692.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×