Relaterade ämnen
×
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Utgivningsdatum:

2016-10-18

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Den här uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB3185331 (från 11 oktober 2016). Den här uppdateringen innehåller också nya kvalitetsförbättringar och är en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Problem åtgärdat med att delade enheter blev otillgängliga och att det tog upp till 20 minuter att återställa dem.

 • Problem åtgärdat med minnesläckage i ISCSI WMI-providern. WMI-tjänsten misslyckades med att utföra vissa WMI-frågor och providern avslutades.

 • Problem åtgärdat med att det inte gick att skriva ut från vissa program när cacheposten för nätverksskrivaren inte fanns i CSR-registerposten (klientsiderendering). Felmeddelandet ”Ett StartDocPrinter-anrop utfärdades inte” visades.

 • Förbättrat stöd för nätverk genom att nya poster lagts till i APN-databasen.

 • Problem åtgärdat som hindrade publicerade skrivaranslutningar och skrivaranslutningar från betrodda servrar från att installeras i scenarion med ”Point and Print” efter installationen av MS16-087.

 • Problem åtgärdat med ändrad sommartid.

 • Problem åtgärdat med att Version 2.0-prestandaräknare inte returnerar data för en klustrad MSMQ-resurs (Microsoft Message Queuing) efter att en redundansåtgärd görs för resursen.

 • Problem åtgärdat med att en klient med en IP-reservation (Internet Protocol) får alternativ med felaktiga värden från DHCP-servern (Dynamic Host Configuration Protocol) eller alternativ saknas. Alternativet för BootFileName saknas vilket innebär att klienten inte startas från rätt startfil.

 • Problem åtgärdat med att inkommande replikering i domänkontrollanter blockeras med fel 8409 ”Ett databasfel har inträffat” efter att tombstone-livstiden (eller papperskorgens DelLifetime) går ut för ett borttaget Active Directory-objekt som har cirka 100 000 länkar eller fler.

 • Problem åtgärdat med att klientfrågor för poster för kanoniska namn (CNAME-poster) som pekar på delegeringsnamnposter (DNAME-poster) ibland misslyckas i ett tvånivåsammanhang (caching -> auktoritativ server).

 • Problem åtgärdat med att synkronisering av ett borttaget Active Directory-objekt gör att tjänsten Server for NIS kraschar. Det här problemet gäller normalt endast domänkontrollanter som har Server for NIS installerat och Papperskorgen i Active Directory konfigurerad.

 • Problem åtgärdat med att LSASS tog upp 100 % av processorkraften på datorer med rollen som domänkontrollant på grund av stora överlappande databasindex vid hantering av en sökbegäran från LDAP-klienter.

 • Problem åtgärdat med att integreringen av Office 365 med Windows Server Essentials 2012 R2 misslyckas på grund av otillräcklig utdatabuffert vilket hindrar hämtningen av Office 365-prenumerationer.

 • Problem åtgärdat med att Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) startas om och SQL Server-instanser kan inte återansluta till MS DTC. Det ledde till att distribuerade transaktioner eventuellt misslyckades med ett felmeddelande tills du startade om SQL Server-instanserna.

 • Problem åtgärdat med att användarprofildisken (UPD) inte avmonteras när användaren loggar ut. Det ledde till att användarna fick tillfälliga profiler och inte kunde arbeta med sina egna profiler nästa inloggning. Händelse-ID 20491 med en beskrivning av ”Det gick inte att koppla från en användardisk för användarkontot med SID <SID>. Felkoden 0xAA.93” kommer att loggas.

 • Problem åtgärdat med att veckovisa schemalagda aktiviteter inte kunde köras. Fel: ERROR_REQUEST_REFUSED (0x800710e0).

 • Problem åtgärdat med att virtuella datorer (VM) i ett Hyper-V-redundanskluster orsakar instabilitet och krascher.

 • Förbättrad uppladdning av telemetri och nedladdning av telemetriinställningar i en miljö med proxyautentisering.

En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3192404.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×