Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Utgivningsdatum:

2017-09-19

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4038792(släpptes 12 september 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Åtgärdat problem då prestandaräknarens fråga gör att CPU-användningen ökar under längre tid. Det här inträffar eftersom EnumCounterObjects() ställer frågor i informationen för alla räknare när den försöker hämta namnen på alla räknare.

 • Problemet med misslyckad återkallning av certifikat för ett inaktiverat användarkonto i CA-hanteringskonsolen har åtgärdats. Felet var "Användarnamnet eller lösenordet är felaktigt. 0x8007052e (WIN32: 1326 ERROR_LOGON_FAILURE)”.

 • Har åtgärdat problem då servern ibland slutade svara när ett smartkort användes för att logga in på en fjärrskrivbordsserver.

 • Problemet med LSASS-deadlocks med Server Message Block 2.0 (SMB 2.0)-klientomdirigering har åtgärdats. Alla försök att logga in på en fjärrskrivbordsserver misslyckades.

 • PowerShell-skriptet BitLocker.psm1 har uppdaterats till att inte logga lösenord när loggning är aktiverat.

 • Har rensat läckta valideringsportar som är associerade med ögonblicksbilder i VMMS.

 • Uppdaterat funktionen för SPN- och UPN-unikhet så att den fungerar i skogens rot/träd och mellan andra träd i skogen. Den uppdaterade NTDSAI.DLL tillåter inte att ett underträd lägger till ett SPN eller UPN som en dubblett i hela skogen.

 • Åtgärdat problem då domänkontrollanter för Windows Server 2016 kan logga granskningshändelser med ID 4625 och 4776. Domänkontrollanterna använder information från Microsoft Windows Security som har trunkerade användarnamn och domännamn för inloggningar som kommer från klientprogram som använder wldap32.dll.

 • Åtgärdat problem då DFSR-replikering ibland kan sluta och orsaka säkerhetskopieringsfel.

 • Åtgärdat problem då användare inte får åtkomst till filresurser när Windows Server 2012 R2-filserverresursen är online igen efter att ha varit offline.

 • Åtgärdat problem med att PowerShell-skriptinställningar som definieras i en grupprincip med hjälp av GPMC tas bort och sedan inte kan tillämpas. Det här problemet påverkar inloggnings- och utloggningsskript, användarskript och skript för start och avstängning som tillämpas på datorer.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa användare som har ställt in en större textstorlek för ikoner (med Bildskärmsinställningar på Kontrollpanelen) kan ha problem med att starta Internet Explorer.

Du kan lösa problemet genom att minska textstorleken för ikoner eller använda inställningen Ändra storleken för alla objekt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4038774.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×