Innehållsförteckning
×

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Förbättrat stöd för verktyget Diskrensning för att frigöra utrymme genom att ta bort äldre Windows-uppdateringar när de har ersatts av nyare uppdateringar.

  • Bättre kompatibilitet för vissa program.

  • Alternativet för kopieringsskydd vid rippning av CD-skivor i WMA-format (Windows Media Audio) har tagits bort från Windows Media Player.

  • Problemet som gjorde att mmc.exe tog upp 100 % av CPU i en processor när försök gjordes att stänga Exchange 2010 Exchange Management Console (EMC) efter installation av KB3125574 har åtgärdats.

  • Problem åtgärdat med att Generic Commands (GC) misslyckades när försök gjordes att installera KB2919469eller KB2970228på en enhet som redan har KB3125574.

En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3185278.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×