Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2018-02-22

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4074594 (släpptes 13 februari 2018) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Åtgärdar problemet som innebar att omdirigering av iSCSI-mål under inloggningen kunde orsaka stoppfel 9f.

 • Åtgärdar problemet som orsakade att services.exe slutade fungera när du har tillämpat privilegiet ”Få en personifieringstoken för en annan användare i samma session” på datorer med Windows Server 2012 R2. Dessa datorer fastnade sedan i en loop med omstarter. Systemet kan rapportera SceCli-händelse-ID 1202 med fel 0x4b8. Det kan även rapportera händelse-ID 1000 för programfel med det felaktiga modulnamnet scesrv.dll och undantagskoden 0xc0000409. Det här privilegiet introducerades i Windows Server 2016.

 • Uppdaterar informationen om tidszon.

 • Åtgärdar problemet som innebar att unidrv.dll inte uppdaterades när du hade uppdaterat.

 • Åtgärdar problemet som innebar att MMC (Microsoft Management Console) slutade svara när du skapade en schemalagd aktivitet från ett grupprincipobjekt (GPO).

 • Åtgärdar problemet som innebar att ett serverfel ibland kunde inträffa under filöverföring. Felet är ”Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend”.

 • Åtgärdar problemet som innebar att Spaces-volymen inte kunde återanslutas efter att ha varit offline när stora ögonblicksbilder skapats under säkerhetskopieringen av Hyper-V-kluster. Du kan återställa Spaces-volymen efter att det här felet har uppstått genom att installera den här uppdateringen och sedan följa anvisningarna i KB4089120.

 • Åtgärdar problemet som innebar att Microsoft Management Console slutade fungera vid bearbetning av meddelanden om kopiering från Urklipp.

 • Åtgärdar problemet som innebar att fjärrskrivbordsklienten returnerade ett allmänt felmeddelande när tidsgränsen för en session hade uppnåtts. Det här felet inträffade när tidsgränsen för sessionen hade ställts in med hjälp av RDMS-konsolen.

 • Åtgärdar problemet som innebar att ett 0x9E-stoppfel kunde uppstå i en nod i en Windows Server 2012 R2-redundansklusternod när denna var värd för en NFS-resurs med NFS-aktivitetsloggning aktiverad.

 • Åtgärdar problemet som orsakade ett fel när du hade installerat .NET 4.7 och sedan skapade en ny DFS-replikeringsgrupp eller lade till en medlem i en befintlig replikeringsgrupp i snapin-modulen DFS-hantering. Felet var ”Värdet hamnar inte inom det förväntade intervallet”.

 • Åtgärdar problemet som innebar att en SMB-skrivåtgärd som krypterade ett paket kunde orsaka fel vid RDR_FILE_SYSTEM (27) när systemet började få slut på minne.

 • Åtgärdar en krasch i LSASS.exe som orsakade oplanerade omstarter på en skrivskyddad domänkontrollantdator (RODC). Loggade händelser omfattar:

  • USER32-händelse 1074 som konstaterar att LSSAS.exe avslutades oväntat med statuskoden -1073740286.

  • WINNIT-händelse 1015: LSSAS.exe misslyckades med statuskoden c0000602.

  • PROGRAMFEL-händelse 1000 som citerar ett fel i LSSAS.exe version 6.3.9600.16384 och ESENT.dll version 6.3.9600.16384.

 • Åtgärdar problemet som innebar att servrarna var konfigurerade att skicka sina säkerhetshändelseloggar till en central server för analys via en prenumeration. WinRM-händelsefrågan returnerar felet ”0x6c6 (RPC_S_INVALID_BOUND)” från målservern.

 • Åtgärdar problemet som innebar att en SMB-filresurs (Server Message Block) kanske inte kunde skapas på skalbara filserverresurser (SOFS). Detta inträffar när ägarnoderna har tömts, resurserna återställts och systemets drifttid är mellan 25 och 49 dagar.

 • Åtgärdar problemet som innebar att kommandot certutil.exe -MergePfx inte kunde skapa en sammanslagen EPF-fil för flera V1-certifikat.

 • Åtgärdar problemet som medförde att en växling i MPIO under en pågående begränsning i in- och utdatabegäranden kunde orsaka att alla tillgängliga sökvägar misslyckas.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

På grund av ett problem som påverkar vissa versioner av antivirusprogram fungerar den här lösningen endast för datorer på vilka antivirusleverantören har uppdaterat ALLOW REGKEY.

Det här problemet åtgärdas i KB4093121. Du behöver inte längre följande ALLOW REGKEY för att upptäcka och erbjudas den här uppdateringen: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Så här skaffar du uppdateringen

Den tillhandahålls som en valfri uppdatering via Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformationen för uppdatering 4075212

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×