Relaterade ämnen
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Utgivningsdatum:

2017-06-27

Version:

förhandsversion av månatlig samlad uppdatering

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB4022726(släpptes 13 juni 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Åtgärdat problemet där program inte tar emot SNMP-traps efter slumpmässiga tidpunkter. När detta händer kan inga program ta emot SNMP-traps. Omstart av datorn kan tillfälligt lösa problemet.

 • Åtgärdat problemet att tillhandahålla Server Message Block version 1 granskning på Windows Server 2012 R2.

 • Åtgärdat problemet där flera klienter av virtuella datorer startas om när en eller flera SSD-hårddiskar har tagits bort från pool 1 av CPS-rack (Cloud Platform System).

 • Åtgärdat ett problem där utskrift från Internet Explorer och Microsoft Edge från en ram kan medföra ett 404-fel där eller att en tom sida skrivs ut.

 • Åtgärdat problem då certutil.exe inte längre kan generera en EPF-fil vid försök att återställa en nyckel för ett version 1-certifikat.

 • Åtgärdade ett problem där MPIO-redundans stoppas efter att en enhet har tagits bort, identifierat med händelse-ID T 157: ”Disk X har tagits bort” när det finns fortfarande finns sökvägar som ska användas. Scenariot kan inträffa när den valda sökvägen tillhör enheten som har tagits bort.

 • Åtgärdat problemet där en serverkrasch orsakar förlorad åtkomst till filer och kräver fullständiga återställningar för speglade data.

 • Åtgärdat problemet med NTFS-felhändelse ID:55, som inträffar när du använder Unified Write Filter i DISK-läge.

 • Åtgärdat problemet när du kör ChkDsk på en volym som innehåller flera miljoner filer. ChkDsk kan ta flera veckor att slutföra och verkar ha fastnat i steg 3.

 • APN-databasen med åtkomstpunktsnamn har uppdaterats.

 • Åtgärdat problemet när ett system återgår från strömsparläge, skrivare visas offline via trådlöst nätverk trots att de är online. Detta sker på trådlösa nätverk som är känsliga för ignorerade paket.

 • Åtgärdar problemet där ett konkurrenstillstånd orsakar ett NFS-serverfel (0x0000000A) när en NFS-klient monterar och demonterar en NFS-resurs.

 • Åtgärdat problemet där stoppfel 0x50 kan uppstå när klienter tillfrågas att anslutna till en NFS (Network File System) i Windows Server 2012 R2.

 • Åtgärdat problemet där processen svchost.exe, som är värd för tjänsten Fjärrskrivbordsgateway, kraschar. I programloggen sker programfel 1000 och den felaktiga modulen pekar mot c:\windows\system32\aaedge.dll. Det här startar om tjänsten Fjärrskrivbordsgateway, vilket gör att anslutningar till fjärrskrivbord ignoreras.

 • Åtgärdat problemet där fjärrskrivbordssessioner oregelbundet väntar vid utloggning när winlogon.exe blockeras när den väntar på DWM.exe. Blockeringen beror på ett problem med tidsinställningen som stoppar DWM.exe. Användarsessioner kan inte återanvändas och fjärrskrivbordservern måste startas om för att rensa väntande sessioner.

 • Åtgärdat problemet med tjänsten för Hyper-V-integrering som orsakar att användare kan förlora nätverksåtkomst när Accelerated Networking (SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization)) är aktiverad på virtuella gästdatorer. Protokollet netvsc_vfpp ger IO-virtualisering funktionalitet för nätverkskort som stöder SR-IOV. Nätverksåtkomst förloras om protokollet tas bort och om flera nätverkskort är kopplade till virtuella gästdatorer.

 • Problemet med att uppdatera tidszonsinformation har åtgärdats.

 • Uppdaterat IDNA-tabellen för att stödja matchning av de senaste emoji-tecknen i Unicode från punycode.

 • Åtgärdat problemet med försämrad prestanda när flera klienter ansluter till LDAP med autentisering baserad på SSL-certifikat.

 • Åtgärdat ett stabilitetsproblem i Windows Search.

 • Åtgärdat ett problemet där CRM UI låser sig när du trycker på knappen Svara i arbetsflödet för e-post.

 • Åtgärdat problemet med att Microsoft Standard NVM Express Driver (stornvme) felaktigt visade inaktiva namnrymder som diskar för OS. Operativsystemet kan inte använda inaktiva namnrymder och de ska inte visas för det.

 • Granskning av SMB1-åtkomst på Windows Server 2012 R2 tillagt. Granskningen är inaktiverad som standard. När det aktiveras loggas en granskningshändelse med klientadressen när en SMB1-klient försöker ansluta till servern. Detta gör att kunder kan fatta välgrundade beslut om SMB1-användningen innan SMB1 på Windows Server 2012 R2 inaktiveras eller tas bort.  
   
   
  Om du vill aktivera granskning av SMB1-åtkomst kör du följande powershell-cmdlet med förhöjda privilegier för alternativet nedan:
  Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access $true

  Om du vill inaktivera granskning av SMB1-åtkomst kör du följande powershell-cmdlet med förhöjda privilegier för alternativet nedan:
  Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access $false

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen kan Internet Explorer 11 avslutas oväntat när du besöker vissa webbplatser. När detta inträffar kan du få ett felmeddelande som liknar följande:

Det gick inte att dirigera dig tillbaka till [tidigare URL]
. Internet Explorer har slutat försöka återställa den här webbplatsen. Problemet med webbplatsen ser ut att kvarstå.

Problemet kan uppstå om webbplatsen är komplex och använder vissa webb-API:er.

Det här problemet är åtgärdat i den månatliga samlade uppdateringen från 11 juli 2017 – KB4025336.

Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försök att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska.

Microsoft undersöker problemet och uppdaterar den här artikeln när mer information är tillgänglig.
Mer information om det här problemet finns i följande avsnitt.

Windows Server 2012 R2- och Server 2016-datorer där frånkoppling av iSCSI-anslutna mål inträffar kan uppvisa många olika symtom. Dessa omfattar, men är inte begränsade till:

 • Operativsystemet slutar svara.

 • Du får stoppfelen (felsökningsfelen) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 eller 0xDEADDEAD.

 • Användarinloggningsfel uppstår tillsammans med felet "Inga inloggningsservrar är tillgängliga".

 • Program- och tjänstfel uppstår på grund av tillfällig överbelastning.

 • Ett ovanligt stort antal tillfälliga portar används av systemprocessen.

 • Ett ovanligt stort antal trådar används av systemprocessen.

Orsak

Problemet orsakas av ett låsproblem på Windows Server 2012 R2- och Windows Server 2016 RS1-datorer, vilket ger anslutningsproblem till iSCSI-målen. Problemet kan uppstå när du har installerat någon av följande uppdateringar:

Windows Server 2012 R2

Utgivningsdatum

KB

Artikelrubrik

16 maj 2017

KB 4015553

18 april 2017 – KB4015553 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

9 maj 2017

KB 4019215

9 maj 2017 – KB4019215 (månatlig samlad uppdatering)

9 maj 2017

KB 4019213

9 maj 2017 – KB4019213 (endast säkerhetsuppdatering)

18 april 2017

KB 4015553

18 april 2017 – KB4015553 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

11 april 2017

KB 4015550

11 april 2017 – KB4015550 (månatlig samlad uppdatering)

11 april 2017

KB 4015547

11 april 2017 – KB4015547 (endast säkerhetsuppdatering)

21 mars 2017

KB 4012219

Mars 2017 – förhandsversion av den månatliga samlade kvalitetsuppdateringen för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1)

Utgivningsdatum

KB

Artikelrubrik

16 maj 2017

KB 4023680

26 maj 2017 – KB4023680 (OS-version 14393.1230)

9 maj 2017

KB 4019472

9 maj 2017 – KB4019472 (OS-version 14393.1198)

11 april 2017

KB 4015217

11 april 2017 – KB4015217 (OS-version 14393.1066 och 14393.1083)


Verifiering

 • Kontrollera vilken version av följande MSISCSI-drivrutin som finns på systemet:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Den version som uppvisar det här beteendet är 6.3.9600.18624 för Windows Server 2012 R2 och version 10.0.14393.1066 för Windows Server 2016.

 • Följande händelser loggas i systemloggen:

  Händelsekälla

  ID

  Text

  iScsiPrt

  34

  En anslutning till målet avbröts, men initieraren lyckades återansluta till målet. Dumpdata innehåller målnamnet.

  iScsiPrt

  39

  Initieraren skickade ett aktivitetshanteringskommando för att återställa målet. Målnamnet anges i dumpdata.

  iScsiPrt

  9

  Målet svarade inte i tid på en SCSI-begäran. CDB anges i dumpdata.

 • Granska antalet trådar som körs under systemprocessen och jämför det med en känd, fungerande baslinje.

 • Granska antalet referenser som för tillfället har öppnats av systemprocessen och jämför det med en känd, fungerande baslinje.

 • Granska antalet tillfälliga portar som används av systemprocessen.

 • Kör följande kommando från en administrativ PowerShell:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Eller så kör du kommandot NETSTAT tillsammans med växeln "Q" från en kommandotolk med administrativ CMD. Då visas "bundna" portar som inte längre är anslutna:

  NETSTAT –ANOQ

  Fokusera på portar som ägs av systemprocessen.

  Allt över 12 000 i de tre föregående punkterna anses vara misstänkt. Om iSCSI-mål finns i datorn är det troligt att det här problemet uppstår.

Lösning

Om händelseloggarna tyder på att många återanslutningar görs kan du samarbeta med din iSCSI- och nätverksleverantör för att diagnostisera och åtgärda orsaken till felet med att behålla anslutningar till iSCSI-mål. Kontrollera att iSCSI-mål kan nås via den aktuella nätverksinfrastrukturen. Installera uppdaterade korrigerar när de blir tillgängliga. Den här artikeln kommer att uppdateras med det specifika KB-artikelnumret för korrigeringen som ska installeras när den blir tillgänglig.

Obs! Vi rekommenderar inte att du avinstallerar några säkerhetsuppdateringar från mars, april, maj och juni. Om du gör det utsätts datorerna för kända säkerhetshot och andra fel som åtgärdas via uppdateringar varje månad. Vi rekommenderar att du först arbetar med iSCSI-mål och nätverksleverantörer för att lösa anslutningsproblemen som orsakar återanslutning av mål.

Komprimerbart elementinnehåll

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×