9 februari 2021 – KB4601363 (endast säkerhetsuppdatering)

Utgivningsdatum:

Version:

2021-02-09

Endast säkerhet

VIKTIGTKontrollera att du har installerat de uppdateringar som krävs i avsnittet Hämta  den här uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen.

Kunder som har köpt den utökade säkerhetsuppdateringen (ESU) för lokala versioner av det här operativsystemet måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när utökad support upphör den 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka versioner som stöds finns i KB4497181. 

Eftersom ESU är tillgängligt som en separat SKU för vart och ett av de år då de erbjuds (2020, 2021 och 2022) – och eftersom ESU bara kan köpas under vissa 12-månadersperioder– måste du köpa det andra året av ESU-täckning separat och aktivera en ny nyckel på varje tillämplig enhet för dina enheter för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar under 2021.

Om din organisation inte köpte det första året av ESU-täckning måste du köpa både År 1 och År 2 ESU för dina tillämpliga Windows 7- eller Windows Server-enheter innan du installerar och aktiverar År 2 MAK-tangenterna för att få uppdateringar. Stegen för att installera, aktivera och distribuera ESUs är desamma för första och andra års täckning. Mer information finns i Skaffa utökade säkerhetsuppdateringar för kvalificerade Windows-enheter för volymlicensieringsprocessen och köpa Windows 7 ESUs som leverantör av molnlösningar för CSP-processen. Om det gäller inbäddade enheter kontaktar du oem-tillverkaren (Original Equipment Manufacturer).

Mer information finns i ESU Year 2-bloggen.

Mer information om de olika typerna av Windows-uppdateringar, till exempel kritisk, säkerhet, drivrutin, service pack och så vidare, finns i följande artikel. Om du vill visa andra anteckningar och meddelanden går du till startsidan för uppdateringshistoriken för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1.

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Lägger till historiska uppdateringar och korrigeringar av sommartid för den lokala staten.

 • Åtgärdar ett problem med tyska översättningar av Centraleuropeisk tid.

 • Uppdaterar Netlogon Elevation of Privilege Vulnerability(CVE-2020-1472)för att aktivera tvingande läge. Mer information finns i CVE-2020-1472 och hur du hanterar ändringar i Netlogon-säkra kanalanslutningar kopplade till CVE-2020-1472.

 • Säkerhetsuppdateringar för Windows-appplattformen och -ramverket, Windows Hybrid Cloud-nätverk och Windows Core-nätverk.

Mer information om de lösta säkerhetsproblemen finns på den nya webbplatsen med säkerhetsuppdateringsguide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat uppdateringen och startat om enheten kan det hända att du får felmeddelandet ”Det gick inte att konfigurera Windows-uppdateringar. Ändringar återställs. Stäng inte av datorn” och det kan stå att uppdateringen misslyckades i uppdateringshistoriken.

Detta är förväntat i följande fall:

 • Om du installerar den här uppdateringen på en enhet som kör en utgåva som inte stöds för ESU. En fullständig lista över vilka versioner som stöds finns i KB4497181.

 • Om ingen ESU MAK-tilläggsnyckel har installerats och aktiverats.

Om du har köpt en ESU-nyckel och får det här problemet kontrollerar du att alla förutsättningar har uppfyllts och att nyckeln har aktiverats. Mer information om aktivering finns i det här blogginlägget. Information om förutsättningar finns i avsnittet ”Så här hämtar du uppdateringen” i den här artikeln.

Vissa åtgärder, till exempel byte av namn, som du utför på filer eller mappar på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

VIKTIGT Kunder som har köpt den utökade säkerhetsuppdateringen (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när utökad support upphör. Utökad support upphör så här:

 • För Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 upphör utökad support 14 januari 2020.

 • För Windows Embedded Standard 7 upphör utökad support den 13 oktober 2020.

Mer information om ESU och vilka versioner som stöds finns i KB4497181.

Obs! För Windows Embedded Standard 7 måste Windows Management Instrumentation (WMI) vara aktiverat för att få uppdateringar från Windows Update eller Windows Server Update Services.

Förutsättningar

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Om du installerar dessa uppdaterar förbättras tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och risken minskar för problem vid installation av den samlade uppdateringen och Microsofts säkerhetskorrigeringar.

 1. Servicestackuppdateringen 12 mars 2019 (SSU)(KB4490628). Om du vill ha det fristående paketet för detta SSU söker du efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som är endast SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen(KB4474419)som släpptes den 10 september 2019. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som är endast SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 krav för stöd för SHA-2-kodsignering för Windows och WSUS.

 3. För Windows Tunn dator måste du ha SSU(KB4570673)eller en senare SSU installerad 11 augusti 2020 för att säkerställa att du fortsätter att få utökade säkerhetsuppdateringar från och med uppdateringarna från den 13 oktober 2020.

 4. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om "Förberedelsepaketet för utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) Licensing Preparation Package"(KB4538483)eller "Update for the Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package"(KB4575903)även om du tidigare installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig av WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för förberedelsepaketet för ESU-licensiering söker du efter det i Microsoft Update Catalog.

När du har installerat objekten ovan rekommenderar Microsoft starkt att du installerar det senaste SSU(KB4592510). Om du använder Windows Update och är ESU-kund erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt. Om du vill ha det fristående paketet för det senaste SSU söker du efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSUs finns i Service stack updates andServicing Stack Updates (SSU): Frequently Asked Questions.

PÅMINNELSE Om du använder endast säkerhetsuppdateringar måste du också installera alla tidigare säkerhetsuppdateringar och den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer(KB4586768).

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Nej

Se de andra alternativen nedan.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7, Windows Thin PC

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

Filinformation

En lista över de filer som finns i den här uppdateringen hittar du om du hämtar filinformationen för den kumulativa uppdateringen 4601363.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×