Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics AX för litauiska och estniska (lt och ee) regioner.

Översikt

SEPA/ISO20022 betalningar i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och R3 för AX 2012


SEPA credit transfer export betalningar är utformade i AX 2012 R3 via Application Integration Framework (AIF). Mer information kan hittas i TechNet-artikel:

https://technet.microsoft.com/library/hh227461.aspx

Om du vill generera land-specifik version av filen kredit överföring i formuläret bearbetningsdata för betalning i fältet värde för Litauen, Skriv "LT" för Estland "EE".

Du kan använda det här formatet om du vill generera SEPA-betalning (betalning i euro till land i SEPA-zon).

Mer information hittar du i SEPA CT WhitepaperFör Litauen och Estlandimplementeras betalningsformat för allmän ISO20022 kredit överföring genom att använda funktionen för betalningsformat. Två nya betalningsformat är tillgängliga:

-Allmän ISO20022 CredTrans LT

-Allmän ISO20022 CredTrans EE

Du kan använda dessa format om du vill generera SEPA eller allmän ISO20022 betalning.

SEPA/ISO20022 betalningar i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1


Betalningsformat för SEPA credit transfer implementeras genom att använda funktionen för betalningsformat. Filformat för export till nio SEPA finns redan: SEPA ISO20022 CredTrans XX smärta 001.001.03, där XX – landskoden för nio stöds länder. Mer information hittar du i SEPA CT Whitepaper

Du kan också använda SEPA ISO20022 CredTrans LT och SEPA ISO 20022 CredTrans EE exportformat för att generera SEPA-betalning (betalning till land i SEPA-zon i euro)

Dessutom flera landsspecifika allmän ISO20022 format är tillgängliga för generering av utländska betalningar: allmän ISO20022 CredTrans XX, där XX – landskod

För Litauen och Estlandimplementeras betalningsformat för allmän ISO20022 kredit överföring genom att använda funktionen för betalningsformat. Det finns två nya exportformat:

-Allmän ISO20022 CredTrans LT

-Allmän ISO20022 CredTrans EE

Du kan använda dessa format om du vill generera SEPA eller utländsk allmän ISO20022-betalning.

Inställningar

Innan du kan skapa ISO20022 SEPA exportera filer, måste du ställa in juridisk enhet och bankkonto information i Microsoft Dynamics AX.

Ställ in information om juridisk person

Använd formuläret juridiska personer för att ställa in information för juridisk person för ISO20022/SEPA-betalningar.

För den juridiska personen initierar betalning och gäldenären juridisk person, ange namn, adress, juridisk person (kontrollera, ISO-landskod har angetts för land/region för juridisk person).


För Litauen: Ställ in momsregistreringsnummer

För Estland: Ställ in Operationsföljdsnr

Ställ in företagets bankkonton för ISO20022/SEPA-betalningar

Använd formuläret bankkonton för att ange bankkontoinformation för en juridisk person.

Du bör ge IBANs och SWIFT-koder (BIC) om du vill göra ISO20022/SEPA-betalningar för bankkontot för den juridiska personen som begär överföringen.

Ställ in leverantörer och leverantörsbankkonton för ISO20022/SEPA-betalningar

Använd formuläret leverantör om du vill ställa in information om leverantören för ISO20022/SEPA-betalningar.

Ställ in namn, adress (av typen faktura eller primär adress, kontrollera att ISO-landskod har angetts för land/region för leverantörens adress).


För Litauen: Ställa in Enterprise-kod (fliken faktura och leverans).


Använd leverantörsbankkonton formuläret Ställ in information om leverantör, bankkonton.

Kontrollera att adressen har ställts in för leverantörens bankkonto och landskoden för leverantörens bankkonto adress ställs in i utländska handelsparametrar, Egenskaper fliken och land typ för land/region som har tilldelats till den: EU, EFTA eller tredje part.

Endast betalningar i euro och till bankkonton i länder med lands-/ regiontyp = inrikes, EU eller EFTA identifieras som SEPA-betalningar, identifieras alla betalningar som utländska betalningar.


Du bör ge IBANs och SWIFT-koder (BIC) för ett leverantörsbankkonto som används för ISO20022/SEPA-betalningar.

För utländska betalningar (icke - SEPA ISO20022) kan du ange "bankkontonummer" (fliken Allmänt) för leverantörens bankkonto skiljer sig från IBAN.

Dessutom kan du ställa in ytterligare landsspecifik information för utlandsbetalningar :

För Litauen

Motsvarande bank-ID: (leverantörsbankkonton > fliken Allmänt > ID för motsvarande bankgrupp)

-Motsvarande bankens namn

-Motsvarande bankadressen.

-Motsvarande bankens SWIFT-kod

-Motsvarande bankkonto (om du fyller IBAN här exporteras till XML-taggen < IBAN > på annat sätt exporteras till XML-taggen < anda > / < Id >)Förmedlande bank-ID (Leverantörsbankkonton > fliken Allmänt > grupp för mellanliggande bank-ID

-Mellanliggande bankens namn

-Mellanliggande bankadressen.

-Mellanliggande bank SWIFT-kod

-Mellanliggande bankkonto (om du fyller IBAN här exporteras till XML-taggen < IBAN > på annat sätt exporteras till XML-taggen < anda > / < Id >)

För Estland

Motsvarande bank-ID: (leverantörsbankkonto > fliken Inställningar > korrespondens bankgrupp)

-Definiera motsvarande banken i fältet Bank och för den valda banken definiera:

o motsvarande bankens namn i fältet namn

o motsvarande bankens adress i fältet adress

Motsvarande bank SWIFT-o i fältet SWIFT-kod

-Definiera motsvarande bankkonto i fältet Corr. bankkonto (om du fyller IBAN här exporteras till XML-taggen < IBAN > på annat sätt exporteras till XML-taggen < anda > / < Id >)Ställ in betalningsmetod för ISO20022 SEPA/LT eller EE betalningAnvänd Betalningsmetoder-leverantörer formuläret för att ställa in en betalningsmetod. Välj i formatfältet för Export

-Allmän ISO20022 CredTrans LT för Litauen

-Allmän ISO20022 CredTrans EE för Estland

för att exportera betalning i SEPA och allmän ISO20022-format.


För Litauen: I fältet sekvens nummer (fliken Allmänt) välja nummerserien för betalningsorder. Verifikationsnummer genereras automatiskt när generera betalningen funktionen körs. Verifikationsnumret exporteras till XML-taggen < IntrId >.

Transaktioner

Skapa och bokföra fakturor från leverantörer på vanligt sätt.


Skapa och exportera leverantörsbetalningar med hjälp av ett format för SEPA i AX 2012 R2 och R3 för AX 2012

Använd journalformuläret för att skapa och exportera leverantörsbetalningar. Mer information finns i TechNet-artikeln https://technet.microsoft.com/library/hh227461.aspx och SEPA CT Whitepaper

Skriv "LT" eller "EE" exporterar SEPA-filen med litauiska eller estniska detaljerna för Litauen eller Estland, i dialogrutan Generera betalningar i fältet land.Skapa och exportera betalningar med ISO20022 Allmänt betalningsformat i AX 2009 SP1, AX 2012 R2 och R3 för AX 2012 för Litauen och Estland.

Använd journalformuläret för att skapa och exportera leverantörsbetalningar.

1. Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal. Skapa eller välj en journal

2. för Litauen: på fliken Allmänt i gruppen utländska betalningar information fyller standardvärden för Utlandsbetalning:

Betalning prioritet: Standard, brådskande eller Express.

Utländsk bankavgifter: avsändarens, delade bidragsmottagarens

Meddela genom telex kryssrutan

Informera med telefon-kryssruta

Debet valuta

Du kan ändra standardvärdena för varje betalningsrad på fliken betalning, grupp fält utländska betalningarFör Estland: På fliken Allmänt i gruppen utländska betalningar information fyller du standardvärdena för Utlandsbetalning:

Betalning prioritet: Standard, brådskande eller Express

Utländsk bankavgifter: avsändarens, delade bidragsmottagarens

Du kan ändra standardvärdena för varje betalningsrad på fliken betalning, grupp fält utländska betalningar

3. Klicka på rader om du vill öppna formuläret Bokföringsorder för betalningsjournalrader.

4. Klicka på Betalningsförslag > Skapa betalningsförslag.

5. i formuläret leverantör betalningsförslag, klickar du på Välj.

6. i VendPaymProposal-formuläret anger du villkor för urval av betalningar för SEPA-betalning. Till exempel för metoden i fältet betalningsmetod, ange betalningsmetod som använder en av SEPA ISO20022 CredTrans Exportera filformat i fältet villkor och klicka sedan på OK.

7. i formuläret leverantör betalningsförslag, klickar du på OK.

8. i leverantörsformuläret betalningsförslag som visas som ett resultat, klickar du på Överför.

9. Överför betalningsförslag i journalformuläret, klicka på OK.

10. i formuläret Bokföringsorder, på fliken Översikt väljer du en rad.

11. på fliken betalning, för Litauenfylla fälten som är värdefulla för betalningen initieras:
Observera – Skriv betalning anteckningar visas på ostrukturerad Remitteringsinformation

Ett betalningsändamål – 10 tecken kod visas på strukturerade borgenären Referensinformation

Dokument – betalning ordernummer presenteras på Betalningsidentifiering Identificationà instruktion (InstrId). Verifikationsnumret kommer att genereras automatiskt (från den nummerserie som valts i fältet sekvens i formuläret Betalningsmetoder-metoden), när generera betalningen funktionen körs.

Dokumentdatum – betalning Orderdatum. Dokumentets datum genereras automatiskt med bearbetningsdatum Generera betalningar dialogrutan.För Estland: du kan fylla fälten som är värdefulla för betalningen initieras på fliken betalning:

Observera – Skriv betalning anteckningar visas på ostrukturerad Remitteringsinformation

Betalnings-ID – typ 10 referens-ID som ska användas i strukturerade borgenären Referensinformation

Dokument – betalning ordernummer presenteras på Betalningsidentifiering Identificationà instruktion (InstrId). Verifikationsnumret kommer att genereras automatiskt (med verifikations-Id), när generera betalningen funktionen körs.

Dokumentdatum – betalning Orderdatum. Dokumentets datum genereras automatiskt med bearbetningsdatum Generera betalningar dialogrutan.12. Klicka på Funktioner > Generera betalningar.

-I metoden i fältet betalningsmetod väljer du en betalningsmetod: allmän ISO20022 CredTrans LT för Litauen och allmän ISO20022 CredTrans EE för Estland

-Välj alternativet Exportera format och välj lämpligt exportformat ska användas.

13. och välj sedan det bankkonto som betalningen ska dras från i fältet bankkonto.

14. Klicka på dialogrutan. Ange information för exportfilen i formuläret Dialog. Följande tabell innehåller information om varje fält.

Fältet

Beskrivning

Bearbetningsdatum

Ange det datum när banken ska bearbeta betalningar.

Remitteringsinformation

Välj format för Remitteringsinformation, beroende på kraven i ditt land eller din bank:

• Strukturerad – Välj detta alternativ för att exportera en strukturerad referens leverantörsinformation

• Ostrukturerade – Välj detta alternativ för att exportera ostrukturerad information om betalning

• Standard – Välj det här alternativet för att exportera leverantörsreferensen strukturerade och Ostrukturerade betalningar anteckningar, beroende på vad som anges i betalningsraden.

Batch-bokning

Begär batch bokning krävs:

• Okänd – inte exporteras

• Batch Nej – bokning = FALSE

• Batch Ja – bokning = SANT

Filnamn

Ange eller välj namnet på ISO20022 XML-filen. Använd filen filnamnstillägget .xml. Filnamnet visas även på de deltagande rapporten.

För Litauen

Betalningsorder

Markera den här kryssrutan för att skriva ut inhemska betalningsorder eller utländsk betalning ordning papperskopia.

Observera. Om du markerar den här kryssrutan om bör alla betalningar i batch generera betalningen vara av samma typ – alla inhemska eller utländska alla.

Kontrollrapport

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en rapport som innehåller betalningsinformation om. Du kan ange rapportalternativ för genom att klicka på knappen för kontroll.

Notering om deltagande

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut rapporten deltagande anteckning. Du kan ange alternativ genom att klicka på knappen anteckning för närvarande.

Betalningsavi

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en betalningsavirapport. Du kan ange rapportalternativ för genom att klicka på knappen betalning råd.

Huvudsakliga konto/kundnummer

Ange Huvudkontonumret respektive kundnumret. Numret visas på de deltagande rapporten.

Sekvensnummer

Ange ett ordningsnummer för att identifiera filen. Sekvensnumret visas på de deltagande rapporten.

Följebrev från mängd av fakturor

Ange värdet på kvantiteten av fakturor, från vilken ett följebrev rapporten skrivs ut.15. Klicka på OK. Klicka på OK om du vill skapa betalningsfilen i formuläret Generera betalningar.Skicka kredit överföra filen till banken

När du genererar betalningar sparas betalningar på den plats som du anger i dialogruteformulär eller till den plats som anges i den utgående porten (för SEPA-betalningar i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och R3 för AX 2012 endast). Nästa steg är att skicka XML-filen till din bank. Den här processen varierar från bank till bank. Följ instruktionerna från din bank för att skicka filer till banken för bearbetning.
Lösning

Ändringar i snabbkorrigeringen aktivera den här funktionen.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Installationsinformation

Om du har anpassat en eller flera av metoderna eller tabellerna som påverkas av den här snabbkorrigeringen måste du installera ändringarna i testmiljö innan du installerar snabbkorrigeringen i en produktionsmiljö.
Mer information om hur du installerar den här snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

893082 hur du installerar en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics AX

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Krav på omstart

Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Aximpactanalysis.exe

Ej tillämplig

62,136

31-Oct-2014

21:04

x86

Axupdate.exe

Ej tillämplig

62,120

31-Oct-2014

21:04

x86

Dynamicsax2012r3-kb3097121-syplabels.axmodel

6.3.3000.452

13,142,768

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4311373.axmodel

6.3.164.926

81,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4318420.axmodel

6.3.164.744

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4321180.axmodel

6.3.164.743

97,496

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4332773.axmodel

6.3.164.920

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4356568.axmodel

6.3.164.1043

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4360819.axmodel

6.3.164.998

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4363111.axmodel

6.3.164.1021

31,448

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371446.axmodel

6.3.164.1110

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4400976.axmodel

6.3.164.1301

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

79,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441918.axmodel

6.3.164.1563

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4456209.axmodel

6.3.164.1753

23,768

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4457533.axmodel

6.3.164.1768

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4458782.axmodel

6.3.164.1776

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459488.axmodel

6.3.164.1831

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467052.axmodel

6.3.164.1903

50,904

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4470991.axmodel

6.3.164.1938

50,904

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471102.axmodel

6.3.164.1941

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489307.axmodel

6.3.164.2128

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4491282.axmodel

6.3.164.2161

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4492173.axmodel

6.3.164.2175

30,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4493208.axmodel

6.3.164.2182

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495371.axmodel

6.3.164.2252

33,496

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499819.axmodel

6.3.164.2269

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4518815.axmodel

6.3.164.2429

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4537928.axmodel

6.3.164.2553

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542586.axmodel

6.3.164.2669

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542604.axmodel

6.3.164.2700

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543631.axmodel

6.3.164.2748

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543635.axmodel

6.3.164.2752

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543645.axmodel

6.3.164.2768

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543652.axmodel

6.3.164.2773

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543681.axmodel

6.3.164.2808

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543694.axmodel

6.3.164.2823

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

28,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543737.axmodel

6.3.164.2877

63,192

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543739.axmodel

6.3.164.2879

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543746.axmodel

6.3.164.2886

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543799.axmodel

6.3.164.2949

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543817.axmodel

6.3.164.2969

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543836.axmodel

6.3.164.2996

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543855.axmodel

6.3.164.3020

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543877.axmodel

6.3.164.3045

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543894.axmodel

6.3.164.3059

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543896.axmodel

6.3.164.3062

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543901.axmodel

6.3.164.3067

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543912.axmodel

6.3.164.3079

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544942.axmodel

6.3.164.3126

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544943.axmodel

6.3.164.3127

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544973.axmodel

6.3.164.3166

31,448

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544978.axmodel

6.3.164.3169

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

55,000

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545037.axmodel

6.3.164.3249

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546090.axmodel

6.3.164.3343

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546102.axmodel

6.3.164.3361

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546111.axmodel

6.3.164.3370

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546116.axmodel

6.3.164.3376

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546138.axmodel

6.3.164.3400

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546151.axmodel

6.3.164.3422

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546156.axmodel

6.3.164.3430

30,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546168.axmodel

6.3.164.3443

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546170.axmodel

6.3.164.3445

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546173.axmodel

6.3.164.3449

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546203.axmodel

6.3.164.3486

52,952

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546209.axmodel

6.3.164.3495

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546235.axmodel

6.3.164.3537

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546244.axmodel

6.3.164.3552

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547289.axmodel

6.3.164.3619

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547310.axmodel

6.3.164.3650

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547336.axmodel

6.3.1000.419

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547343.axmodel

6.3.1000.427

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547352.axmodel

6.3.1000.438

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547358.axmodel

6.3.1000.445

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547367.axmodel

6.3.1000.455

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547368.axmodel

6.3.1000.456

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

38,616

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547398.axmodel

6.3.1000.490

156,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547399.axmodel

6.3.1000.490

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547406.axmodel

6.3.1000.506

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547419.axmodel

6.3.1000.525

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.1000.526

72,920

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

26,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547423.axmodel

6.3.1000.528

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548435.axmodel

6.3.1000.571

128,728

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548436.axmodel

6.3.1000.571

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548437.axmodel

6.3.1000.651

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548438.axmodel

6.3.1000.651

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548453.axmodel

6.3.1000.598

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548458.axmodel

6.3.1000.607

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548467.axmodel

6.3.1000.629

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548475.axmodel

6.3.1000.650

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548478.axmodel

6.3.1000.652

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548483.axmodel

6.3.1000.666

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548493.axmodel

6.3.1000.683

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548509.axmodel

6.3.1000.698

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548513.axmodel

6.3.1000.702

51,928

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

169,688

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548538.axmodel

6.3.1000.735

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548556.axmodel

6.3.1000.756

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548595.axmodel

6.3.1000.809

66,776

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548597.axmodel

6.3.1000.811

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548600.axmodel

6.3.1000.814

66,776

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548606.axmodel

6.3.1000.828

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

156,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549612.axmodel

6.3.1000.837

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550626.axmodel

6.3.1000.855

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

156,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550646.axmodel

6.3.1000.879

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550647.axmodel

6.3.1000.880

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

156,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550680.axmodel

6.3.1000.972

46,296

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550683.axmodel

6.3.1000.931

50,392

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550685.axmodel

6.3.1000.933

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550692.axmodel

6.3.1000.946

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550693.axmodel

6.3.1000.947

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550696.axmodel

6.3.1000.954

59,608

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

31,448

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

459,480

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551711.axmodel

6.3.1000.988

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551722.axmodel

6.3.1000.1002

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551727.axmodel

6.3.1000.1014

27,352

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,120

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551736.axmodel

6.3.1000.1027

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551744.axmodel

6.3.1000.1040

34,520

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551753.axmodel

6.3.1000.1053

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551789.axmodel

6.3.1000.1108

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551792.axmodel

6.3.1000.1111

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551813.axmodel

6.3.1000.1139

28,376

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551819.axmodel

6.3.1000.1146

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,397,976

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551825.axmodel

6.3.1000.1158

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551830.axmodel

6.3.1000.1165

69,336

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551851.axmodel

6.3.1000.1201

45,272

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551862.axmodel

6.3.1000.1216

90,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551876.axmodel

6.3.1000.1233

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551878.axmodel

6.3.1000.1238

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,104

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551920.axmodel

6.3.1000.1292

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551926.axmodel

6.3.1000.1297

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552930.axmodel

6.3.1000.1305

87,768

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552936.axmodel

6.3.1000.1316

143,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552937.axmodel

6.3.1000.1316

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552941.axmodel

6.3.1000.1326

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552952.axmodel

6.3.1000.1345

89,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

73,944

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552962.axmodel

6.3.1000.1358

50,392

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553010.axmodel

6.3.1000.1422

66,264

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553015.axmodel

6.3.1000.1431

21,208

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553026.axmodel

6.3.1000.1444

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553032.axmodel

6.3.1000.1451

23,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553037.axmodel

6.3.1000.1457

97,496

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553038.axmodel

6.3.1000.1457

26,328

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553041.axmodel

6.3.1000.1462

68,824

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553042.axmodel

6.3.1000.1462

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553043.axmodel

6.3.1000.1464

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553045.axmodel

6.3.1000.1467

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553046.axmodel

6.3.1000.1468

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553056.axmodel

6.3.1000.1483

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553060.axmodel

6.3.1000.1487

30,936

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553066.axmodel

6.3.1000.1495

29,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553075.axmodel

6.3.1000.1506

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553110.axmodel

6.3.1000.1557

22,232

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,136

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553112.axmodel

6.3.1000.1559

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553113.axmodel

6.3.1000.1561

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553117.axmodel

6.3.1000.1568

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553159.axmodel

6.3.1000.1627

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553165.axmodel

6.3.1000.1644

17,624

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553176.axmodel

6.3.1000.1708

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553186.axmodel

6.3.1000.1727

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553187.axmodel

6.3.1000.1727

37,080

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553189.axmodel

6.3.1000.1730

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,885,848

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553201.axmodel

6.3.1000.1740

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553210.axmodel

6.3.1000.1753

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553213.axmodel

6.3.1000.1756

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554225.axmodel

6.3.1000.1782

23,768

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554231.axmodel

6.3.1000.1791

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555263.axmodel

6.3.1000.1895

712,920

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555264.axmodel

6.3.1000.1895

62,680

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555276.axmodel

6.3.1000.1894

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555277.axmodel

6.3.1000.1893

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555279.axmodel

6.3.1000.1862

34,520

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555293.axmodel

6.3.1000.1896

25,816

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555296.axmodel

6.3.1000.1904

32,984

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555297.axmodel

6.3.1000.1904

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555304.axmodel

6.3.1000.1922

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555305.axmodel

6.3.1000.1921

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555306.axmodel

6.3.1000.1923

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555307.axmodel

6.3.1000.1924

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555312.axmodel

6.3.1000.1932

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555322.axmodel

6.3.1000.1946

24,792

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555327.axmodel

6.3.1000.1952

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555334.axmodel

6.3.1000.1964

25,304

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555337.axmodel

6.3.1000.1969

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555370.axmodel

6.3.1000.1983

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555389.axmodel

6.3.1000.2102

64,216

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555393.axmodel

6.3.1000.2106

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555394.axmodel

6.3.1000.2107

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556401.axmodel

6.3.1000.2122

23,768

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556406.axmodel

6.3.1000.2127

55,512

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556411.axmodel

6.3.1000.2135

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556430.axmodel

6.3.1000.2163

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556434.axmodel

6.3.1000.2167

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556437.axmodel

6.3.1000.2172

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556444.axmodel

6.3.1000.2180

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557468.axmodel

6.3.1000.2218

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557507.axmodel

6.3.1000.2260

86,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557508.axmodel

6.3.1000.2261

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557522.axmodel

6.3.1000.2276

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557525.axmodel

6.3.1000.2279

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557544.axmodel

6.3.1000.2297

90,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557545.axmodel

6.3.1000.2298

28,888

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557554.axmodel

6.3.1000.2306

30,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557556.axmodel

6.3.1000.2307

30,936

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557591.axmodel

6.3.1000.2349

77,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557605.axmodel

6.3.1000.2433

51,928

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557624.axmodel

6.3.1000.2458

87,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557626.axmodel

6.3.1000.2463

45,272

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557630.axmodel

6.3.1000.2470

30,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557631.axmodel

6.3.1000.2470

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557645.axmodel

6.3.1000.2487

32,472

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557646.axmodel

6.3.1000.2489

23,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557657.axmodel

6.3.1000.2513

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557663.axmodel

6.3.1000.2550

19,160

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557670.axmodel

6.3.1000.2564

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557678.axmodel

6.3.1000.2573

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557685.axmodel

6.3.1000.2585

87,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557705.axmodel

6.3.1000.2625

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557707.axmodel

6.3.1000.2628

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557708.axmodel

6.3.1000.2629

48,856

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557718.axmodel

6.3.1000.2652

38,616

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558726.axmodel

6.3.1000.2663

13,528

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558755.axmodel

6.3.1000.2697

29,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558807.axmodel

6.3.1000.2757

157,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558815.axmodel

6.3.1000.2765

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558816.axmodel

6.3.1000.2801

175,832

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558817.axmodel

6.3.1000.2801

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558818.axmodel

6.3.1000.2801

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558822.axmodel

6.3.1000.2791

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560847.axmodel

6.3.1000.2837

26,840

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560856.axmodel

6.3.1000.2850

1,239,256

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560857.axmodel

6.3.1000.2850

55,512

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560858.axmodel

6.3.1000.2850

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560862.axmodel

6.3.1000.2868

400,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560863.axmodel

6.3.1000.2868

20,696

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560865.axmodel

6.3.1000.2870

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560867.axmodel

6.3.1000.2877

43,224

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560871.axmodel

6.3.2000.2892

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560886.axmodel

6.3.2000.2956

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560887.axmodel

6.3.2000.2956

15,064

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560888.axmodel

6.3.2000.2957

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560889.axmodel

6.3.2000.2957

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560894.axmodel

6.3.2000.2964

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560895.axmodel

6.3.2000.2965

198,872

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560896.axmodel

6.3.2000.2965

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560905.axmodel

6.3.2000.2976

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560907.axmodel

6.3.2000.2980

16,600

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560934.axmodel

6.3.2000.3030

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560935.axmodel

6.3.2000.3030

12,504

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560960.axmodel

6.3.2000.3068

66,264

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560961.axmodel

6.3.2000.3070

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560969.axmodel

6.3.2000.3082

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560995.axmodel

6.3.2000.3113

18,648

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561001.axmodel

6.3.2000.3123

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561010.axmodel

6.3.2000.3136

102,104

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561035.axmodel

6.3.2000.3177

93,400

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561050.axmodel

6.3.2000.3226

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561055.axmodel

6.3.2000.3234

21,720

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561060.axmodel

6.3.2000.3240

30,936

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561063.axmodel

6.3.2000.3244

157,912

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561070.axmodel

6.3.2000.3253

24,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561075.axmodel

6.3.2000.3269

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561098.axmodel

6.3.2000.3313

107,736

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561106.axmodel

6.3.2000.3323

158,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561113.axmodel

6.3.2000.3334

158,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561120.axmodel

6.3.2000.3340

88,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561121.axmodel

6.3.2000.3341

16,088

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561124.axmodel

6.3.2000.3344

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561135.axmodel

6.3.2000.3355

27,864

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561146.axmodel

6.3.2000.3375

558,296

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561192.axmodel

6.3.2000.3423

88,280

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561235.axmodel

6.3.2000.3471

70,360

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561260.axmodel

6.3.2000.3572

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561289.axmodel

6.3.2000.3520

158,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561326.axmodel

6.3.2000.3552

98,520

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561329.axmodel

6.3.2000.3556

158,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561340.axmodel

6.3.2000.3585

1,129,176

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561341.axmodel

6.3.2000.3585

75,992

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561342.axmodel

6.3.2000.3585

158,424

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561360.axmodel

6.3.2000.3629

1,060,056

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561361.axmodel

6.3.2000.3629

14,040

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561377.axmodel

6.3.2000.3686

566,488

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561424.axmodel

6.3.2000.3766

14,552

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561425.axmodel

6.3.2000.3768

15,576

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561426.axmodel

6.3.2000.3772

229,592

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564017.axmodel

6.3.2000.4762

17,112

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564167.axmodel

6.3.3000.304

19,672

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565305.axmodel

6.3.3000.433

104,664

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565306.axmodel

6.3.3000.433

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565317.axmodel

6.3.3000.458

13,016

22-Nov-2015

05:26

Ej tillämplig

Hotfixdependencygraph.dgml

Ej tillämplig

359,013

22-Nov-2015

05:23

Ej tillämplig

Hotfixinformation.xml

Ej tillämplig

6,521,527

22-Nov-2015

05:23

Ej tillämplig

Axsetupsp.exe

6.3.2000.4082

2,009,776

06-Oct-2015

18:52

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

22-May-2015

13:02

x86

Axsetupui.exe

6.3.2000.4837

363,696

04-Nov-2015

05:48

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

26-Jun-2014

13:37

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

17:33

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

12-Aug-2014

00:05

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

12-Aug-2014

00:05

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

31-Oct-2014

21:04

x86

Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Axupdate.exe

Ej tillämplig

62,120

24-Nov-2015

15:55

x86

Kb3097121glp.xpo

Ej tillämplig

59,646,611

24-Nov-2015

15:42

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:42

Ej tillämplig

Kb3097121glp.xpo

Ej tillämplig

76,431,784

24-Nov-2015

15:45

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:45

Ej tillämplig

Kb3097121glp.xpo

Ej tillämplig

5,501,552

24-Nov-2015

15:48

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:48

Ej tillämplig

Kb3097121glp.xpo

Ej tillämplig

18,651,025

24-Nov-2015

15:50

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:50

Ej tillämplig

Kb3097121.xpo

Ej tillämplig

100,955,152

24-Nov-2015

15:40

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:40

Ej tillämplig

Kb3097121.xpo

Ej tillämplig

101,500,560

24-Nov-2015

15:46

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:46

Ej tillämplig

Kb3097121.xpo

Ej tillämplig

98,157,228

24-Nov-2015

15:48

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:48

Ej tillämplig

Kb3097121.xpo

Ej tillämplig

98,076,482

24-Nov-2015

15:38

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:38

Ej tillämplig

Kb3097121.xpo

Ej tillämplig

99,282,549

24-Nov-2015

15:50

Ej tillämplig

Metadata.xml

Ej tillämplig

72

24-Nov-2015

15:50

Ej tillämplig

Axsetupsp.exe

5.0.1100.45

1,637,040

24-Nov-2015

15:55

x86

Cabextractor.dll

Ej tillämplig

19,632

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1600.3427

150,256

24-Nov-2015

15:55

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,336

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1500.1212

16,320

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

543,424

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,848

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

547,520

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

18,872

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

559,808

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

20,408

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

527,040

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

15,800

25-Sep-2015

06:49

x86

Cabextractor.dll

Ej tillämplig

23,216

24-Nov-2015

15:55

x64

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen här i tillhandahålls som-är som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×