Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för Nederländerna (nl) språk.

Symptom

Filen sparas inte av inställningen Export protokoll för rapporten SEPA ISO20022 smärta 01.01.03 (11000012) eller rapporten SEPA ISO20022 smärta 008.001.02 (11000013) i den rollbaserade klienten (RTC). Det här problemet uppstår i följande produkter:

 • Den nederländska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den nederländska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

 • Ändra behörighet för objektet ändras.

 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Observera alltid testa koden korrigeringar i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar i dina produktionsdatorer. Lös problemet så här:

 1. Ändra koden på sidan begäran i rapporten SEPA ISO20022 smärta 01.01.03 (11000012) enligt följande:
  Befintlig kod

  ...  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  CODE
  ...

  Ersättningskod

  ...  }
  CONTROLS
  {
  { 1900000001;0;Container;
  ContainerType=ContentArea }

  { 1900000002;1;Group ;
  CaptionML=ENU=Options }

  { 1000002;2;Field ;
  CaptionML=ENU=Always Create New File;
  SourceExpr=AlwaysNewFileName }

  }
  }
  CODE
  ...

 2. Ändra koden i funktionen ExportSEPAFile i rapporten SEPA ISO20022 smärta 01.01.03 (11000012) enligt följande:
  Befintlig kod 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1000005 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Ersättningskod 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1000005 : Text[250];
  ClientTempFileName@1000004 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Befintlig kod 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  DOWNLOAD(ServerTempFileName,'','','XML (*.xml)|*.xml',ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

  Ersättningskod 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  ClientTempFileName := FileMgt.DownloadTempFile(ServerTempFileName);
  COPY(ClientTempFileName,ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

 3. Ändra koden på sidan begäran i rapporten SEPA ISO20022 smärta 008.001.02 (11000013) enligt följande:
  Befintlig kod

  ...  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  CODE
  ...

  Ersättningskod

  ...  }
  CONTROLS
  {
  { 1900000001;0;Container;
  ContainerType=ContentArea }

  { 1900000002;1;Group ;
  CaptionML=ENU=Options }

  { 1000002;2;Field ;
  CaptionML=ENU=Always Create New File;
  SourceExpr=AlwaysNewFileName }

  }
  }
  CODE
  ...

 4. Ändra koden i funktionen ExportSEPAFile i rapporten SEPA ISO20022 smärta 008.001.02 (11000013) enligt följande:
  Befintlig kod 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1170000001 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Ersättningskod 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1170000001 : Text[250];
  ClientTempFileName@1000004 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Befintlig kod 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  DOWNLOAD(ServerTempFileName,'','','XML (*.xml)|*.xml',ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

  Ersättningskod 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  ClientTempFileName := FileMgt.DownloadTempFile(ServerTempFileName);
  COPY(ClientTempFileName,ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Den nederländska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den nederländska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×