Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt! Den här snabbkorrigeringen gäller endast Windows 8 och Windows Server 2012. Resten av informationen i den här artikeln gäller dock för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 och Windows Server 2012.

Symtom

Tänk på följande scenario:

 • Du har en USB-hubb ansluten till en dator som kör Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012.

 • Du har en USB-enhet ansluten till en USB-port på hubben.

 • Du tar bort USB-enheten från USB-porten på ett säkert sätt.

 • Du ansluter samma USB-enhet eller en annan USB-enhet till samma USB-port på hubben igen.

I det här scenariot identifierar inte datorn USB-enheten.

Obs! Det här problemet påverkar USB 2.0-hubbar och USB 2.0-komponenter i USB 3.0-hubbar.

Orsak

Det här problemet inträffar eftersom USB-porten är inaktiverad när du tar bort enheten från porten på ett säkert sätt.

Lösning

Lös problemet genom att installera Windows RT, Windows 8 och Windows Server 2012 samlad uppdatering 2845533 eller installera snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln.

Dessutom måste du ange registernyckeln som beskrivs i avsnittet "Registerinformation" för att aktivera den här samlade uppdateringen eller snabbkorrigeringen.

Information om uppdateringen

Om du vill ha mer information om hur du hämtar det här samlade uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2845533 samlad uppdatering för Windows RT, Windows 8 och Windows Server 2012: juni 2013

Snabbkorrigeringsinformation

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är dock endast avsedd att korrigera det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd endast den här snabbkorrigeringen på system som har det här specifika problemet.

Om snabbkorrigeringen kan laddas ned finns avsnittet "Nedladdning av snabbkorrigering tillgänglig" högst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas skickar du en begäran till Microsofts kundtjänst och support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om ytterligare problem uppstår eller om någon felsökning krävs kan du behöva skapa en separat servicebegäran. De vanliga supportkostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den här specifika snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsofts kundtjänst och support eller för att skapa en separat servicebegäran finns på följande Microsoft-webbplats:

Kontakta Microsoft Support Obs! Formuläret "Tillgänglig nedladdning av snabbkorrigering" visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för. Om du inte ser ditt språk beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det språket.

Krav

Om du vill använda den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 8 eller Windows Server 2012.

Registerinformation

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som beskriver hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på fel sätt. Se därför till att du följer de här stegen noggrant. Om du vill ha ytterligare skydd bör du säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Sedan kan du återställa registret om ett problem uppstår. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Viktigt! Du måste tillämpa följande registerändringar för att lösa problemet i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012.

Obs! I Windows 8 och Windows Server 2012 måste du skapa registernyckeln innan du startar om datorn (när du har tillämpat den här snabbkorrigeringen).

Så här aktiverar du uppdateringen för en viss enhet:

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen och klickar sedan på Sök.

 2. Skriv regedit i sökrutan och tryck eller klicka sedan på regedit.

  Meddelandeikon Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Om du uppmanas att bekräfta gör du det.

 3. Leta reda på och tryck eller klicka sedan på följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags

 4. Peka på NyttRedigera-menyn och tryck eller klicka sedan på Tangent.

 5. Skriv ett namn för den nya nyckeln med följande format:
  vvvvpppprrrr
  Anteckningar

  1. "vvvv" representerar ett fyrsiffrigt hexadecimalt tal som identifierar enhetens leverantörs-ID.

  2. "pppp" representerar ett fyrsiffrigt hexadecimalt tal som identifierar enhetens produkt-ID.

  3. "rrrr" representerar ett binärt, fyrsiffrigt binärt kodat decimaltal som innehåller enhetens revisionsnummer.

 6. Peka Nytt på redigera-menyn och tryck eller klicka sedan på DWORD-värde (32-bitars).

 7. Skriv DisableOnSoftRemove.

 8. Håll ned eller högerklicka på DisableOnSoftRemove och tryck eller klicka sedan på Ändra.

 9. Skriv 0 i rutan Värdedata och tryck eller klicka sedan på OK.

 10. Avsluta Registereditorn.

Så här aktiverar du uppdateringen för alla USB-enheter som är uppräknade på datorn:

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen och klickar sedan på Sök.

 2. Skriv regedit i sökrutan och tryck eller klicka sedan på regedit.

  Meddelandeikon Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Om du uppmanas att bekräfta gör du det.

 3. Leta reda på och tryck eller klicka sedan på följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub

 4. Peka på NyttRedigera-menyn och tryck eller klicka sedan på Tangent.

 5. Skriv HubG.

 6. Peka Nytt på redigera-menyn och tryck eller klicka sedan på DWORD-värde (32-bitars).

 7. Skriv DisableOnSoftRemove.

 8. Håll ned eller högerklicka på DisableOnSoftRemove och tryck eller klicka sedan på Ändra.

 9. Skriv 0 i rutan Värdedata och tryck eller klicka sedan på OK.

 10. Avsluta Registereditorn.

Obs! När värdet för registerposten DisableOnSoftRemove är inställd på 0 gör systemet ingenting när en USB-enhet tas bort. När värdet för registerposten DisableOnSoftRemove är inställd på 1 inaktiverar systemet porten från vilken en USB-enhet tas bort.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har tillämpat den här snabbkorrigeringen och/eller registerändringen.

Ersättningsinformation för snabbkorrigering

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte en tidigare släppt snabbkorrigering.

Den globala versionen av snabbkorrigeringen installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). Datum och tid för filerna på den lokala datorn visas i din lokala tid tillsammans med din aktuella sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Windows 8 och Windows Server 2012 filinformation Viktigt Windows 8 snabbkorrigeringar och Windows Server 2012 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Men bara "Windows 8" visas på sidan Begäran om snabbkorrigering. Om du vill begära snabbkorrigeringspaketet som gäller för ett eller båda operativsystemen väljer du snabbkorrigeringen som visas under "Windows 8" på sidan. Se alltid avsnittet "Gäller för" i artiklar för att fastställa det faktiska operativsystemet som varje snabbkorrigering gäller för.

 • De filer som gäller för en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och service branch (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka filversionsnumren enligt följande tabell:

  Version

  Produkt

  Milstolpe

  Service branch

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 och Windows Server 2012

  RTM

  Ldr

 • Manifestfilerna (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö visas separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är mycket viktiga för att behålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna, för vilka attributen inte visas, signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Usbhub3.sys

6.2.9200.16603

361,728

den 3 maj 2013

03:48

x86

Usbhub3.sys

6.2.9200.20707

361,728

den 3 maj 2013

04:16

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012 som stöds

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Usbhub3.sys

6.2.9200.16603

446,208

den 3 maj 2013

07:00

x64

Usbhub3.sys

6.2.9200.20707

446,208

den 3 maj 2013

07:00

x64

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Mer information

Om du vill ha mer information om terminologi för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsofts programuppdateringar Mer information om hur du hittar maskinvaru-ID:n för specifika enheter finns i registerposterna för USB-enheter.

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Filnamn

Update-bf.mum

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

1,763

Datum (UTC)

den 3 maj 2013

Tid (UTC)

15:04

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

X86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_f2e110b11e2c8fc0.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

2,104

Datum (UTC)

den 3 maj 2013

Tid (UTC)

03:54

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

X86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_f36eaea4374694e6.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

2,104

Datum (UTC)

den 3 maj 2013

Tid (UTC)

04:42

Plattform

Inte tillämpligt

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 8 och av Windows Server 2012 som stöds

Filnamn

Amd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_4effac34d68a00f6.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

2,108

Datum (UTC)

den 3 maj 2013

Tid (UTC)

07:10

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_4f8d4a27efa4061c.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

2,108

Datum (UTC)

den 3 maj 2013

Tid (UTC)

07:05

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Update-bf.mum

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

1,989

Datum (UTC)

den 3 maj 2013

Tid (UTC)

15:05

Plattform

Inte tillämpligt

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×