Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om vissa Windows-funktioner inte fungerar eller Windows kraschar, använda Systemfilsgranskaren för att skanna Windows och återställa dina filer.  
 
Även om stegen nedan kan verka komplicerade vid första anblicken, följ dem bara i rätt ordning, steg för steg, så ska vi försöka få tillbaka dig på rätt spår.

 

Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Eller om du använder en mus, peka på skärmens nedre högra hörn och klicka därefter på Sök. Skriv Kommandotolken i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
Command prompt - Run as administrator (Windows 8 or 8.1) 

 

Gör detta genom att klicka på Start, skriv Kommandotolk eller cmd i sökrutan, högerklicka på Kommandotolk och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
Kommandot Ange - kör som administratör 

Mer information

Så här ser du information om Systemfilsgranskarens process

Visa informationen som finns i filen CBS.Log genom att kopiera informationen till filen Sfcdetails.txt med kommandot Findstr. Därefter kan du visa informationen i Sfcdetails.txt. Följ de här stegen för att göra det:

 1. Öppna en förhöjd kommandotolk enligt beskrivningen i steg 1.

 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:

  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 

  Obs! Filen Sfcdetails.txt innehåller information från varje gång som systemfilsgranskaren har körts på datorn. Filen innehåller information om filer som inte har reparerats av Systemfilsgranskaren. Kontrollera posterna för datum och tid och se vilka problemfiler som hittades senaste gången du körde Systemfilsgranskaren.

 3. Öppna filen Sfcdetails.txt från skrivbordet.

 4. Filen Sfcdetails.txt använder följande format:

  Datum/tid SFC-information Följande exempelloggfil innehåller en post för en fil som inte kunde repareras: 2007-01-12 12:10:42, Info CSI 00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing


Så här ersätter du manuellt en skadad systemfil med en fungerande kopia av filen

När du har fastställt vilken systemfil som var skadad och inte kunde repareras genom den detaljerade informationen i filen Sfcdetails.txt hittar du filens plats och byter sedan manuellt ut den skadade filen mot en fungerande kopia av filen. Gör så här:

Obs! Du kanske kan få en fungerande kopia av systemfilen från en annan dator med samma version av Windows som din dator. Du kan utföra en Systemfilsgranskar-process på datorn för att se till att systemfilen som du tänker kopiera fungerar.

 1. Få administrativ äganderätt till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando i en förhöjd kommandotolk och sedan trycka på RETUR:

  takeown /f Sökväg_och_filnamn Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. 
  Kommandotolken med administratören rättigheter - kommandot lyckades

 2. Tilldela administratörer fullständig åtkomst till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:

  icacls Sökväg_och_filnamn /GRANT ADMINISTRATORS:F Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel icacls E:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Kommandotolken med administratörsrättigheter

 3. Byt ut den skadade systemfilen mot en fungerande kopia av filen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:

  Kopiera Källfil Mål Obs! Platshållaren Källfil står för sökväg och filnamn för den fungerande kopian av filen på din dator och platshållaren Mål står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Om stegen ovan inte fungerar, kan du behöva installera om Windows. För mer information, se Windows 10 återställningsalternativ.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×