Använda Avancerad läsare i Microsoft Edge

Avancerad läsare i Microsoft Edge blir det enklare att skapa en layout för webbsidor, vilket gör det enklare att läsa. I den här artikeln kommer vi också att introducera några fantastiska utbildning- och hjälpmedelsverktyg i Microsoft EdgeAvancerad läsare för att förbättra läsförståelse och förbättra lärandet.  Avancerad läsare är utformad för att tillgodose behoven hos läsare med dyslexi och dysgrafer eller personer som vill göra det lättare att läsa på enheten. 

Om du vill öppna läsläget går du till den webbplats som du vill läsa i Microsoft Edge och väljer Ange Avancerad läsare i adressfältet eller använder kortkommandot F9. 

Ange Avancerad läsare

Om du vill avsluta Avancerad läsare klickar du på Avsluta Avancerad läsare i adressfältet eller använder kortkommandot F9. 

Avsluta Avancerad läsare

Mer information finns i Ange läsvyn med Avancerad läsare i Microsoft Edge

Tips:  Om du inte ser Avancerad läsare i adressfältet kan du fortfarande visa texten i Avancerad läsare. Markera den text du vill läsa, högerklicka och välj Öppna i Avancerad läsare på snabbmenyn.

Högläsning är ett enkelt, men kraftfullt verktyg som läser upp texten på en webbsida högt.  

Börja genom att välja Läs upp Avancerad läsare verktygsfältet. Ett menyfliksområde visas högst upp på sidan när du startar Högläsning. Verktygsfältet innehåller knappen Spela upp, knappar för att gå till nästa eller föregående stycke samt en knapp för att justera röstalternativen. Med röstalternativ kan du välja bland olika Microsoft-röster och ändra uppläsningshastigheten. 

Om du vill sluta lyssna väljer du knappen Pausa eller X för att stänga Läs upp. 

Tips: Ett annat sätt att komma åt Läs upp är att Inställningar och mer och sedan välja Läs upp.

Du kan välja flera olika text- och färgalternativ med hjälp av Textstorlek,Textavståndoch Sidteman för att förbättra läsupplevelsen i Avancerad läsare.

Öppna textinställningarna genom att välja Textinställningar Avancerad läsare verktygsfältet.

Avancerad läsare Textinställningar

 • Textstorlek:Under etiketten Textstorlek flyttar duskjutreglaget åt höger för att göra texten större. flytta den åt vänster så att texten blir mindre.

 • Textavstånd: Aktivera Textavstånd om du vill öka avståndet mellan textrader.

 • Sidteman: Välj ett sidtema för att minska visuella distraktioner. Det finns en mängd olika färgalternativ, bland annat teman som inspireras av Irlen-specifikationer för personer som blir beroende av Irlen Design. Klicka på Fler teman om du vill visa alla tillgängliga teman.

Grammatikverktyg hjälper läsförståelse genom att dela in ord i stavelser och markera substantiv, verb och adjektiv. 

Öppna grammatikverktygen genom att välja Grammatikverktyg Avancerad läsare verktygsfältet. 

Avancerad läsare Grammatikverktyg

 • Syl·la·bles: Aktivera Syl·la·bles för att dela upp ord genom att visa små punkter mellan stavelserna.

 • Orddelar: Under Orddelaraktiverar du Substantiv, Verb,Adjektiveller Adverb för att markera alla substantiv, verb, adjektiv eller adverb på sidan i en färg som motsvarar färgen på etiketten. Du kan anpassa markeringsfärgerna och visa de infogade etiketterna genom att aktivera Visa etiketter.

I Läsinställningar kan du aktivera verktyg som Radfokus om du vill fokusera på att läsa en, tre eller fem rader i taget, bildordlistan för att se en bild som betyder ett ord, eller Översätt om du vill ändra språk för texten. 

Öppna Läsinställningar genom att välja Läsinställningar Avancerad läsare läsverktygsfältet.

Läsinställningar i Avancerad läsare

 • Radfokus: Radfokus begränsar fokus för din läsning till en, tre eller fem rader i Avancerad läsare. När bara en del av texten är markerad blir innehållet enklare att läsa och förstå. 


  Radfokus i Avancerad läsare
  Använd uppåt- och nedåtpilarna i Avancerad läsare eller upp- och nedpilarna på tangentbordet för att flytta radfokus uppåt eller nedåt på sidan.

 • Bildordlista: Om bildordlistan är på kan du klicka på ett enskilt ord och se en bild relaterad till innebörden.  

  Bildordlista i Avancerad läsare

 • Översätt: Med Översätt kan du ändra språk för texten du läser. Välj språket i listan och aktivera Översätt hela sidan.

Språk som stöds av Utbildningsverktyg

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×