Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll som baseras på villkor som uppstår i formuläret. Om de angivna villkoren är sanna när en användare fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen tillämpas den villkorsstyrda formateringen.

I den här artikeln förklaras hur du använder villkorsstyrd formatering för att ändra bakgrundsfärgen på en rad i ett upprepande avsnitt. Det här är användbart om du vill visa status för ett objekt i det upprepande avsnittet. I en formulärmall för statusrapport kan du till exempel använda villkorsstyrd formatering för att göra raden för ett objekt som ligger efter schemat röd och raden för ett objekt som är grönt enligt schemat.

Obs!: I den här artikeln används färg för att demonstrera en procedur. Men vissa användare kan inte urskilja färger. Om du vill skapa en tillgänglig formulärmall måste du även lägga till meningsfull text i formulärmallen för att ange status för ett objekt.

I den här artikeln

Steg 1: Lägga till dina kontroller för InfoPath

För att du ska kunna utföra den här proceduren måste formulärmallen innehålla ett upprepande avsnitt, en textruta och en nedrullningsbar listruta. Så här lägger du till dessa kontroller:

 1. Klicka på den plats i formulärmallen där du vill infoga ett upprepande avsnitt.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller.

 4. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 5. Placera insättningspunkten i det upprepande avsnittet.

 6. Klicka på Textruta under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller.

 7. Tryck på RETUR och sedan på Nedrullningsbar listruta under Infoga kontroller.

 8. I formulärmallen skriver du Arbetsobjekt: som etikett för textrutan och skriver Status: som etikett för den nedrullningsbara listrutan.

 9. Dubbelklicka på den nedrullningsbara listrutan i formulärmallen.

 10. Klicka på fliken Data.

 11. Under Poster i listrutan klickar du på Lägg till.

 12. Skriv Aktiv i rutan Värde i dialogrutan Lägg till alternativ och klicka sedan på OK.

 13. Upprepa steg 11 och 12 för att lägga till alternativen Löst och Stängd som i listrutan.

Överst på sidan

Steg 2: Ange villkorsstyrd formatering för InfoPath

När du har lagt till kontrollerna i formulärmallen kan du ange lämplig villkorsstyrd formatering.

 1. Markera det upprepande avsnittet i formulärmallen och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringformateringsmenyn.

 2. I dialogrutan Villkorsstyrd formatering klickar du på Lägg till.

 3. Klicka på det fält som motsvarar den nedrullningsbara listrutan som du just infogade i den första rutan under Om det här villkoret är sant.

 4. Lämna värdet som är lika med i den andra rutan.

 5. I den tredje rutan klickar du på Skriv text och skriver sedan Aktiv.

  Obs!: Uttrycken är skiftlägeskänsliga.

 6. I listan Skuggning under Använd sedan den här formateringen klickar du på röd och sedan på OK.

 7. Upprepa steg 2 till 6 för att lägga till villkorsstyrd formatering för de två återstående listposterna. Välj gul som bakgrundsfärg för Löst och grön som bakgrundsfärg för Stängd.

Överst på sidan

Steg 3: Förhandsgranska formulärmallen för InfoPath

När du har lagt till villkorsstyrd formatering i formulärmallen rekommenderar vi att du testar ändringarna för att kontrollera att de fungerar som de ska.

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 2. Välj de olika alternativen i listrutan i förhandsgranskningsfönstret. Lägg märke till att bakgrundsfärgen i avsnittet ändras när du väljer alternativen.

 3. Peka på AvsnittInfoga-menyn och klicka sedan på avsnittsnamnet för att lägga till ytterligare ett avsnitt. Observera att den villkorsstyrda formateringen tillämpas separat på båda avsnitten.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×