I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning

Denna artikel beskriver hur du använder kopplade dokument i Word 2003 med en kontaktlista från Microsoft Outlook.

Mer Information

Kontrollera att Outlook visar kontaktfilerna

För att kunna använda kopplade dokument med en Outlook-kontaktlista måste du markera kryssrutan Visa denna mapp som en e-postadressbok i dialogrutan Egenskaper för mappen med kontakterna.Om kontaktfilerna inte visas i Outlook gör du så här:

 1. Starta Outlook och klicka på Kontakter.

 2. Högerklicka på undermappen med kontakterna som inte visas, och klicka på Egenskaper på snabbmenyn.

 3. Markera kryssrutan Visa denna mapp som en e-postadressbok på fliken Outlook-adressbok och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Kopplade dokument med en Outlook-kontaktlista

Gör så här för att koppla dokument i Word 2003 baserat på en kontaktlista i Outlook:

 1. Peka på Brev och utskickVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument.

 2. Klicka på Brev under Välj dokumenttyp i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 3. Klicka på Startdokument längst ned i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 4. Gör något av följande, beroende på hur dokumentets brödtext ska se ut:

  • Om du vill att det dokument som är öppet ska användas som brevets brödtext klickar du på Använd aktuellt dokument under Välj startdokument och fortsätt sedan med steg 6.

  • Om du vill använda en befintlig mall som brödtext i brevet klickar du på Börja med en mall under Välj startdokument och klicka sedan på Välj mall.

  • Om du vill använda ett annat dokument som brödtext i brevet klickar du på Börja med ett befintligt dokument under Välj startdokument, klicka på Öppna och öppna den fil som du vill använda som huvuddokument.

 5. Klicka på Välj mottagare.

 6. Klicka på Välj från Outlook-kontakter under Välj mottagare.

 7. Klicka på Välj mappen Kontakter under Välj från Outlook-kontakter.

 8. Markera den kontaktlista som du vill använda i dialogrutan Markera mapp för kontaktlista och klicka sedan på OK.

 9. Gör alla ändringar i dialogrutan E-postmottagare och klicka sedan på OK.

 10. Klicka på Skriv brevet och skriv brevet om du inte redan har gjort det.

 11. Klicka där det första fältet ska infogas. Klicka på det fält som ska infogas under Skriv brevet i åtgärdsfönstret Koppla dokument. Du kan också klicka på Fler objekt för att visa dialogrutan Infoga kopplingsinstruktion och sedan det fält som ska infogas.

 12. Klicka på Förhandsgranska ditt brev när du är klar.

 13. Klicka på vänster- eller högerpilen för att förhandsgranska det kopplade dokument, gör de ändringar som behövs och klicka sedan på Slutför koppling av dokument.

 14. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Referenser

Om du vill veta mer om kopplade dokument klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

294684 WD2002: Så här använder du Koppla dokument för att skapa adressetiketter

290408 WD2002: Vanliga frågor om koppling av dokument

294693 Använda kopplade dokument för att skapa en katalog (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

294685 Använda kopplade dokument för att skapa kuvert (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

294694 Använda kopplade dokument för att skapa e-postmeddelanden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

294695 Använda kopplade dokument för att skapa fax (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

294683 Använda kopplade dokument för att skapa standardbrev i Word 2002

287561 Använda kopplade dokument med Kontakter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×