Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Uppnå slutdatumet

Du har gjort ändringar i ditt projektschema och nu har slutdatumet flyttats för långt fram i tiden.

Du kan ändra projektets slutdatum genom att justera de aktiviteter som påverkar slutdatumet mest. De här aktiviteterna ligger på projektets kritiska linje.

Fler artiklar i den här serien med instruktioner för projektledning finns i Översikt över projektledning.

Tips om projektledning innan du börjar

När du ändrar ditt schema finns det tre faktorer du bör tänka på: Projektkostnaden, slutprodukternas omfattning och tiden. De här faktorerna visas ofta som en triangel. Du kan inte ändra en utan att påverka de andra.

Projekttriangel

Här finns några exempel på vad det innebär för ditt projekts slutdatum.

  • Om du flyttar det planerade slutdatumet kan det leda till ökade kostnader och minskad omfattning.

  • Om du planerar att aldrig ändra projektets kostnader kan resultatet bli ett längre schema med minskad omfattning.

  • Om du ökar omfattningen av eller antalet slutprodukter kan projektet ta längre tid och kosta mer på grund av behov av fler medarbetare och resurser.

Om projektledning är nytt för dig    Oavsett hur bra du planerar ett projekt är det alltid något som kan gå fel. Börja leta efter problem så snart som möjligt eftersom ett problem som inte identifieras förrän i processen kan orsaka allvarliga problem.

Här är några sätt att följa upp och åtgärda din projekt.

  • Titta på de viktigaste aktiviteterna först    Vissa aktiviteter är viktigare än andra när du behöver lösa problem med ditt projekt. De aktiviteter som påverkar schemat mest är de kritiska aktiviteterna och det är dem du måste vara mest uppmärksam på.

  • Välj rätt vy för projektet    I Project finns flera vyer och rapporter som hjälper dig att ta reda på vad som är fel med ditt projekt. För enklare projekt bör du hålla ett öga på projektets slutdatum med hjälp av ett Gantt-diagram. För mer komplicerade projekt kan du titta på avvikelsetabellerna och EV-rapporterna (Earned Value).

  • Få veckovisa statusrapporter    Det är inte lätt att skicka in arbetsstatusrapporter. Enkla sätt att få status är under veckovisa teammöten. Att samla in statusrapporter oftare än så kan vara kontraproduktivt.

Om du är en van projektledare    Du har arbetat som projektledare länge men står nu inför ett projekt som behöver noggrann uppföljning så att budgeten inte överskrids.

Dessutom säger din sponsor att hon vill ha exekutiva rapporter varje månad.

Här är några sätt att följa upp, rapportera och åtgärda din projekt.

  • Skapa en originalplan för projektet    När du har skapat schemat kan du spara en originalplan. Det är en ursprunglig version av projektet som du kan använda för att jämföra aktiviteternas förlopp.

  • Välj rätt vy för projektet    I Project finns flera vyer och rapporter som hjälper att ta reda på vad som är fel med ditt projekt. Allt eftersom projektet blir mer komplicerat kan du ta reda på var felet ligger med hjälp av avvikelsetabeller eller EV-rapporter,

  • Få veckovisa statusrapporter    I mer komplicerade projekt kan du samla in veckovisa statusrapporter med hjälp av sofistikerade metoder. Gruppmedlemmar kan ange statusinformation i sina SharePoint-aktivitetslistor som sedan kan synkroniseras med Microsoft Project. Om du använder Project Professional kan du också samla in statusrapporter från gruppen med Project Web App. Att samla in statusrapporter oftare än så kan vara kontraproduktivt.

  • Förstå EV-analyser (Earned Value)    Med hjälp av EV-analyser kan du avgöra om projektet ligger i fas.

Övervaka ditt projekt

Följa upp ditt schema

Ta reda på var potentiella problem ligger med aktivitetsuppdateringar från gruppmedlemmar. Du kan smidigt följa utvecklingen med hjälp av ett Gantt-diagram eller så kan du använda dig av en sofistikerad EV-analys.

Det här hjälper dig att se om projektet flyter på som det ska.

Visa och spåra schemaläggningsfaktorer

Lär dig hur projektet schemaläggs. Du kan se hur ändringar i aktivitetsschemat påverkar avslutsdatumet för projektet.

Visa projektets kritiska linje

Visa aktiviteter som har störst inverkan på projektets slutdatum. Lös problem med ditt schema genom att titta på de här aktiviteterna.

Välj rätt vy för ditt projektschema

Ta reda på var eventuella problem ligger och ändra schemat med hjälp av vyer och rapporter i Project.

Ange och spara en originalplan

Om du vill börja om uppföljningen kan du påbörja en ny originalplan och på så vis jämföra framtida utveckling.

Visa en rapport med potentiella problem

Skapa och anpassa grafiska rapporter om projektutvecklingen. Visa de här rapporterna i Project eller exportera dem till andra program som PowerPoint, Word eller Excel.

Hitta problem med en EV-analys

EV-analys hjälper dig att svara på frågor som ”Hur mycket pengar ska vi ha spenderat utifrån hur mycket arbete som har gjorts i projektet?” eller ”Kommer vi att bli klara i tid?”

Överst på sidan

Lösa problemen

Ändra start- eller slutdatum

Välj ett datum som börjar eller avslutas på ett datum som är tidigare än datumet för den aktuella planen. Om det här är ett alternativ för projektet kan du prova att ändra startdatumet först.

Ändra varaktigheten för en aktivitet

Tidigarelägg slutdatumet genom att minska aktiviteters varaktighet. Se till att du minskar varaktigheten för de kritiska aktiviteter med störst inverkan på projektets slutdatum.

Omtilldela arbete på en aktivitet

Om personer arbetar med för många saker samtidigt kan du låta Project omdistribuera arbetet och jämna ut resurstilldelningen.

Dela en aktivitet.

Du kan dela en enskild aktivitet om den består av flera element som kan bearbetas samtidigt av olika resurser. Om du delar in en kritisk linjeaktivitet i dessa olika element med olika tilldelningar kanske du kan uppfylla avslutsdatumet.

Lägga till fler personer i ett projekt

Lägga till personer i aktiviteter som flyttar fram ett slutdatum.

Ta bort en person från en grupp

Ett annat sätt att uppnå slutdatumet är att ta bort personer från aktiviteter. För många personer i en aktivitet, eller fel personer, kan orsaka kommunikationsproblem som ökar aktivitetens varaktighet.

Ändra arbetsdagar för projektkalendern

Du kan tidigarelägga projektets slutdatum genom att ändra personers arbetstidskalendrar. Du kan till exempel lägga till fler arbetsdagar i personers scheman eller låta dem arbeta övertid.

Ställa en fråga i Project-forumet

Få svar på frågor om Project av experter. På Project-forumet på Answers.com finns erfarna användare och Project-konsulter som kan svara på dina frågor.

Kommunicera projektinformation

Efter att du har ändrat en persons schema bör du meddela personen om ändringarna så att de inte tappas bort.

Förstå projekttriangeln

Alla ändringar du gör i ett projekt görs på bekostnad av tid, pengar eller omfattning. Det är de här faktorerna du jonglerar med varje dag när du ska hålla projektplanen på rätt spår. Lär dig hur du kan arbeta med de här begränsningarna.

Så här schemaläggs aktiviteter i Project

När ditt schema justeras i Project kan aktiviteter flyttas runt oväntat. Förstå det stora "Varför?" bakom Project kraftfulla schemaläggningsmotor.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×