Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Innehåll i TechKnowledgeSUMMARY


Syftet med denna artikel till att ge tips om avstämning av Kundreskontra i redovisningen.


MER INFORMATION

Avstämning av Kundreskontra i redovisningen

Avstämning av saldon på konton Kundreskontra modul med AR konton i redovisningen är ett viktigt steg och bör utföras som en del av månadsslut stängningsprocess. Om en månatlig avstämning görs blir korrekt dokumentationen tillgänglig om en revision utförs, och eventuella skillnader som finns mellan de två modulerna kan fångas upp och åtgärdas innan perioden är stängd.


Vilka konton ska stämmas?

All information som anges i Kundreskontra uppdateringar ett redovisningskonto. Det viktigaste att förena är Kundreskontra konto. Andra konton som du vill synkronisera mellan två moduler skulle vara AR hålla kontot (om du använder Cash Manager), intäktskonton, kassakonto, rabatter, räntor, etc.


Stämma av kontot P.A. i GL konto innebär att summan av kundreskontra från AR-modul är lika med saldot för AR i redovisningen.


Vad rapporter bör undersökas för avstämning?

Kund-råbalans (08.620) – endast öppna dokument format eller åldras P.A. (08.610) – sammanfattning kundsaldon format.


General Ledger råbalans (01.610) antingen format – kör detta bara för kontot som Balanserat. Detta görs genom att ange ett Select-kommando för kundreskontra-konto på följande sätt: fältet: account.acct Operator: lika med värdet: (AR-konto).


Summan på GL råbalansrapport konto ska stämma överens med Summa i rapporten Kundreskontra. Om summorna från dessa två rapporter balanserar, krävs inga ytterligare avstämning.


Anmärkning: Om du har flera kundreskontrakontona och eller flera underkonton med ett konto för Kundreskontra, måste du göra något av följande:


1. Skriv ut AR rapport med en select-sats innehåller bara ett av kontona P.A. och använda samma Markera uttrycket i GL råbalans och jämför varje AR konto i taget.


ELLER


2. Lägg till alla konton P.A. i GL råbalans och jämför den med totalen från AR-rapporten.


Period för Kund-råbalans (08.621) och Period känsliga åldras P.A. (08.611) - för att stämma av tidigare perioder, ger Dynamics SL rapporterna som visar dokumentet saldon per perioden och kan användas för att stämma av mot redovisningen för den föregående perioden.

Avstämning av skillnader mellan AR-rapporten och GL råbalans

Om en skillnad konstateras genom att jämföra summor AR åldras eller Kund-råbalans med GL råbalans, finns det många detaljerade rapporter i Dynamics SL för att hitta skillnaderna.

Detaljerad redovisning (01.620) – Skriv ut rapporten för kundreskontrakontona. Då visas alla transaktioner som har bokförts på konton för perioden.


Använd fältet Typ Jrnl för att kontrollera modulen var en transaktion på AR har sitt ursprung. Det har modulen som AR (Kundreskontra), GJ (redovisning) eller AP (leverantörsreskontra). Det är möjligt att när du anger en GL batch journaltypen kan ändras till P.A. i vilket fall med hjälp av typen Jrnl enbart för att hitta avvikelser inte kanske är tillräckligt. Om det inträffar kan använda Tranberg typ samt Jrnl typ för att identifiera nödvändiga transaktioner. De olika typerna för Tranberg är GL (redovisning), CE (konsolidering), LS (fördelningskällan) och LD (mål-fördelning). Tranberg-typen motsvarar dokumenttypen för det ursprungliga dokumentet.


Om det finns en Jrnl typ än AR, skulle detta tyda på att en registrering görs på Kundreskontra-konto via en modul än kundreskontra som skulle kunna skapa en skillnad mellan redovisning och Kundreskontra. Ett enkelt sätt att hitta den ursprungliga transaktionen för transaktionen är att göra följande:


1. Observera batchnumret för transaktionen i fältet Bat Nbr, och värdet i fältet Typ i Jrnl i rapporten detaljerad redovisning.


2. Öppna Redigera rapporten för modulen som anges i fältet Jrnl (dvs. Om fältet Typ Jrnl GJ öppnar GL Redigera (01.810) rapport). Ange ett select-uttryck om du vill att rapporten ska inkludera endast batchnumret ovan. Forskning vid transaktionen i fråga på Redigera rapport och bestäm vilka justeringar som behövs till saldokonton mellan allmänna redovisningskonton och i Kundreskontra.


Transaktioner som bokförts till tidigare perioder ut inte på den aktuella rapporten detaljerad redovisning. Jämför Startsaldot på aktuell månad rapporten detaljerad redovisning med den utgående balansen för föregående månad rapporten för kundreskontra konton och underkonton för att fastställa om transaktioner har bokförts till tidigare perioder. Om ingående saldo i den aktuella månaden och den utgående balansen för föregående månad inte är samma, är indikationer på att en transaktion har bokförts till föregående period. Skriva ut en detaljerad redovisning för föregående period och undersöka de transaktioner som har bokförts för perioden. Transaktioner som bokförts i en annan period kommer att markeras med en asterisk (*) och förklaringen "anger perioden som angetts skiljer sig från perioden efter' skrivs ut längst ned på sidan gör det enkelt att titta på en sida för att se vilka transaktioner som har bokförts i en annan period.


GL-transaktion (01.680) – den här rapporten används också vid försök för att förena skillnader mellan redovisning och Kundreskontra. Generera rapporten med ett ej bokförda format. I den här rapporten visas alla transaktioner som registrerats via underordnade moduler som Kundreskontra samt de som angavs i redovisningen. Så det finns inga ej bokförda transaktioner som kan påverka kunden eller saldon i redovisningen.


Kontodistribution (08.630) - så att kundreskontrakontona var korrekt för fakturor och kreditnotor debet debiteras och krediteras för betalningar och kreditnotor, en översyn av denna rapport bör göras. Saldo i den här rapporten ska vara lika med saldot för kundreskontrakontona i rapporten detaljerad redovisning. En översyn av fältet Transaktionstyp (TnTp) hjälper dig att identifiera transaktioner. Transaktionstyper i modulen Kundreskontra är i (faktura), PA (betalning), CM (kreditnota), DM (debetbelopp memo) och FI (ränta). Batchnummer för varje transaktion visas också i rapporten. Om en transaktion som tveksamma Observera batchnummer i fältet Batch och granska batch genom att köra rapporten AR Redigera (08.810) efter batchnummer.


AR-transaktioner (08.640) – den här rapporten är användbar om tveksamma transaktioner visas på någon av ovanstående rapporterna. Denna rapport listar varje transaktion som angetts för den aktuella perioden i fakturan och PM (08.010), (08.030) ansökningar om ersättning och betalningstransaktionen (08.050). Det visar varje Kundreskontra konto och avräkning-utgiftskonto som transaktionerna ska bokföras. Markera ARTRAN om du vill sortera rapporten efter transaktionstyp. TranType i fältet Sortera/Välj och i värdefältet ange TnTp för transaktionen i fråga.


Konton Kundreskontra Kontrollera principintegritet (08.990) - om efter att ha granskat ovan rapporter problemet inte är löst, det är nästa alternativ att överväga. Kontrollera principintegritet verifierar att data i modulen Kundreskontra är fullständiga och korrekta.


Alternativen som används för att kontrollera endast data och inte ändra data i modulen Kundreskontra är:


Kontrollera journaler bokförs AR - Välj om du vill granska alla publicerat Kundreskontra journaler för att säkerställa att de har överförts korrekt i redovisningen (dvs de är fullständiga och korrekta i redovisningen). Ta en titt på varje parti och säkerställer att det finns dokument för batchen och att ackumulerade belopp för dokumentet till batch Total kontroll. Om det finns skillnader, skapas en post i händelseloggen.


Kontrollera saldon för kunder - Välj om du vill granska alla kundposter för att kontrollera att saldot för varje kund öppet dokument är lika med kundens associerade saldo för aktuella och framtida kvantiteterna. Om det finns skillnader, skapas en post i händelseloggen.


Kontrollera betalningen program - Välj granska programprocess för alla betalningar och kreditnotor för att säkerställa att både justera och justerade dokumentet poster har uppdaterats (tillämpas korrekt på databasen). Om det finns skillnader, skapas en post i händelseloggen.


Kontrollera perioder av stängning

Du bör alltid köra alternativ för verifiering innan du kör alternativ för att korrigera eller återskapa data. Den rätta och återskapa alternativ i konton Kundreskontra Kontrollera principintegritet behöver köras med försiktighet eftersom dessa alternativ ändrar data i relaterade poster. Återskapa processer ska inte köras utan godkännande från en redovisning ansvarig. En säkerhetskopia av databasen bör alltid utföras innan du kör något av dessa processer. Alternativen är:


Korrigera kundsaldona totala saldot för Doc – Välj om du vill granska alla kundposter och uppdatera (nytt beräkna) poster som behövs för att komma överens med deras stödjande dokument öppna saldon. Innan du kör den här funktionen bör du se till att alla dokument i databasen är fullständiga och korrekta. Kör Kontrollera bokförda AR partier, kontrollera kundsaldon och kontrollera betalningen program innan du kör den här funktionen. Det här alternativet är bara tillgängligt om Kontrollera kundsaldon har valts.


Återskapa AR historik från dokument – Välj om du vill uppdatera kundens tidigare poster genom att summera konton Kundreskontra dokument för varje kund per period. Kör Kontrollera bokförda AR partier, kontrollera kundsaldon och kontrollera betalningen program innan du kör den här funktionen.


Rätt perioder av stängning

Om fel har hittats och korrigeras, bör råbalans GL och AR Kund-råbalans eller rapporten åldras AR omtryckt och ses över om du vill kontrollera att de stämmer överens.


När månatliga avstämningen är klar och har verifierats att Kundreskontra och redovisningen samtycker, kan avslutande månad utföras.

Den här artikeln har TechKnowledge-dokument ID:136078

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×