Symptom

När du klickar på knappen Test & Aktivera postlådan på en post i Dynamics 365 loggas följande avisering och avtalade tider, kontakter och uppgifter synkroniseringen misslyckas:


"Avtalade tider, kontakter och uppgifter kan inte synkroniseras eftersom postlådan < namn på postlåda > e-postadressen är konfigurerad med en annan organisation i Microsoft Dynamics-365. Bästa praxis är att skriva över konfigurationen när du testar och aktivera postlådan i din primära organisation. Även ändra synkroniseringsmetoden för postlådan i organisationer för icke-primära ingen."


Orsak

Det här felet uppstår under följande conditoins:


  • Postlådan som är konfigurerad för att använda SSI-synkronisering för avtalade tider, kontakter och uppgifter.

  • Associerade Exchange-postlådan är redan konfigurerad med en annan organisation i Dynamics 365.


En användare kan vara medlem i mer än en organisation för Dynamics 365, men en Exchange-postlåda (e-postadress) kan endast synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med en organisation, och en användare som tillhör den organisationen kan endast synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med en Exchange-postlåda. Dynamics 365 lagrar organisation ID (OrgID) för att synkronisera organisationen och senast gången som användaren synkroniseras i Exchange.


Exempel: din användarpost som kan finnas i en organisation för Dynamics 365 som används för produktion, förbrukning och företaget kan också ha en annan organisation som används för något annat som utbildning, testning och utveckling.  Din Exchange-postlåda kan bara konfigureras för att använda SSI-synkronisering med någon av organisationerna.Lösning

När du klickar på knappen Test & Aktivera postlådan i dialogrutan innehåller kryssrutan "Synkronisera objekt med Exchange från denna Dynamics 365 org, även om Exchange har ställts in för synkronisering med en annan organisation".  Med det här alternativet skrivs inställningen lagras i Exchange om du vill ändra den primära synkroniseringsorganisation.Mer Information

Mer information om alternativet "Synkronisera objekt med Exchange från denna Dynamics 365 org, även om Exchange var inställt på att synkronisera med en annan organisation" finns i följande artikel:


När skulle jag vilja använda den här rutan?


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×