Förbättringar och korrigeringar

Uppdateringen för Azure Stack version 1805 innehåller förbättringar av kvalitet. Inga nya funktioner introduceras i denna uppdatering. Följande: viktiga ändringar

  • Justera om du vill förhindra att användare ser tidsgränser och andra fel när de använder funktionerna Role-Based Access Control rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) i Azure Stack-portal.

  • Fastställa att förhindra användare från att köra iisreset för tjänsten graph i frånkopplade distributioner.

Hur du får den här snabbkorrigeringen

Hämta snabbkorrigeringen för Azure Stack version 1805 från följande plats:

AzS snabbkorrigering 1.1805.7.57

Om du vill installera uppdateringen måste du ha version 1.1805.1.47 installerat.

Mer information

Den här snabbkorrigeringen är kumulativa och innehåller uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Knowledge Base:

Azure Stack snabbkorrigering 1.1805.4.53

Resurser med Azure Stack-uppdatering

Hantera uppdateringar i Azure Stack-översikt

Installera uppdateringar i Azure Stack

Övervaka uppdateringar i Azure Stack med privilegierad slutpunkt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×