Introduktion

Den här artikeln beskrivs det fristående installationsprogrammet för Windows Update (Wusa.exe) i följande Windows-operativsystem:

 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 8

 • Windows Server 2012

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 10

 • Windows Server 2016 teknisk förhandsgranskning

Wusa.exe-filen finns i mappen %windir%\System32. Det fristående installationsprogrammet för Windows Update används Windows Update Agent-API för att installera uppdateringspaket. Uppdateringspaket har filnamnstillägget MSU. MSU-filnamnstillägg associeras med det fristående installationsprogrammet för Windows Update.

Mer Information

MSU-filen innehåller följande.

Innehåll

Beskrivning

Windows Update-metadata

Beskriver varje uppdateringspaket som MSU-filen innehåller.

En eller flera CAB-filer

Varje CAB-fil representerar en uppdatering.

En XML-fil

Den här XML-filen beskriver MSU-uppdateringspaketet. I Wusa.exe används XML-filen när du utför en obevakad installation av uppdateringen med hjälp av Package Manager (Pkgmgr.exe).

Till exempel att du hämtar snabbkorrigering 934307. Filen Windows6.0-KB934307-x86.msu finns i mappen C:\934307. Skriver du följande kommando vid en kommandotolk för att expandera MSU-filen till en temporär mapp:

expand - f: * "C:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu" % TEMP %
Sedan skriver du följande kommando vid en kommandotolk:

pkgmgr.exe /n:%TEMP%\Windows6.0-KB934307-x86.xml

En egenskapsfil

Den här filen innehåller strängegenskaper som används av Wusa.exe. Den här filen innehåller till exempel rubrik på den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base.När du använder Wusa.exe för att installera ett uppdateringspaket expanderar Wusa.exe innehållet i MSU-filen till en tillfällig mapp. Wusa.exe utför sedan följande steg:

 1. I Wusa.exe används Windows Update-metadata i MSU-filen för att söka efter tillämpliga uppdateringar.

 2. Wusa.exe kopierar innehållet i tillämpliga uppdateringar till sandlådan för Windows Update. Sandlådan för Windows Update är en skyddad mapp.

 3. Wusa.exe anropar tillämplig funktion i Windows Update Agent-API enligt läget som Wusa.exe startas.

 4. När Windows Update-guiden Slutför installationen, returnerar Windows Update Agent-API: N en status. Sedan fungerar Wusa.exe synkront med Windows Update Agent-API: N.

Obs! Varje uppdatering i ett MSU-uppdateringspaket installeras i en separat session. Endast en instans av Wusa.exe körs när du använder Wusa.exe. Wusa.exe ändrar inte innehållet i uppdateringarna i MSU-filer. Windows Update-infrastrukturen utför åtgärderna som krävs enligt innehållet i uppdateringen.

När du startar Wusa.exe i interaktivt läge visar en välkomstskärm övergripande information om uppdateringen. Om du fortsätter att installera uppdateringen anropar Wusa.exe lämplig funktion i Windows Update Agent API för att starta Windows Update-guiden. Windows Update-guiden visar licensvillkoren som är associerade med uppdateringspaketet. Wusa.exe anropar Windows Update Agent-API om du vill fortsätta installationen. Sedan väntar Wusa.exe tills Windows Update-guiden Slutför installationen.

Om du vill installera ett MSU-uppdateringspaket kör du Wusa.exe tillsammans med den fullständiga sökvägen till filen.

Till exempel om filen Windows6.0-KB934307-x86.msu i mappen D:\934307 skriver du följande kommando vid en kommandotolk för att installera uppdateringspaketet:

wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msuDu kan även dubbelklicka på MSU-filen för att installera uppdateringspaketet.

Du kan använda Wusa.exe för att avinstallera en uppdatering i Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 och Windows Server 2012.

Obs! Du kan inte använda Wusa.exe för att avinstallera uppdateringar i Windows Vista eller Windows Server 2008. Du kan använda Programutforskaren i Windows Defender för att avinstallera uppdateringarna manuellt. Mer information om Software Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:

Använda Programutforskaren i Windows Defender
Du kan använda följande växlar tillsammans med Wusa.exe.

Växel

Beskrivning

/?, /h, /help

Visa hjälp.

/quiet

Kör Wusa.exe i tyst läge utan inblandning från användaren. När verktyget körs i tyst läge, körs utan inblandning från användaren. Datorn startar om det krävs.

Till exempel om filen Windows6.0-KB934307-x86.msu i mappen D:\934307 skriver du följande kommando vid en kommandotolk för att installera uppdateringspaketet utan åtgärder från användaren:

wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet
Obs! När du använder den här växeln visas inte licensvillkoren för programvara från Microsoft.

/norestart

Förhindrar Wusa.exe från att starta om datorn. Växeln/norestart ignoreras om växeln/quiet inte finns. Om du kör Wusa.exe tillsammans med dessa två växlar du måste manuellt starta om operativsystemet när installationen är klar om installationen kräver att du startar om datorn.

Till exempel om filen Windows6.0-KB934307-x86.msu i mappen D:\934307 skriver du följande kommando vid en kommandotolk för att installera uppdateringspaketet:

wusa.exe D:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet /norestart

/uninstall

Avinstallerar den angivna paket eller KB-nummer.

/kb

Anger att paketet avinstalleras med hjälp av dess KB-nummer. Kan skickas endast tillsammans med växeln / uninstall .

/extract

Wusa.exe extraherar paketinnehållet i till en målmapp.

/warnrestart

När den här växeln kombineras med växeln/quiet Wusa.exe frågar du innan den startas om för installation och avinstallation av operationer.

/forcerestart

När den här växeln kombineras med växeln/quiet Wusa.exe tvång stänger program och börjar en omstart.Obs! MSU-filer kan installeras i en offlineavbildning med hjälp av alternativet/Add-Package DISM.exe tillsammans med Windows 7 eller Windows 8 OEM Preinstallation Kit (OPK) eller Windows Automated Installation Kit (AIK). Mer information finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Kommandoradsalternativ för underhåll av operativsystemspaket
Gör så här om du vill visa händelseloggen fristående installationsprogrammet Windows Update:

 1. Klicka på Start windows icon , Skriv Loggboken i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Loggboken i listan program . Skriv Loggbokeni Windows 8 och Windows Server 2012, på Start -skärmen, klicka på Inställningaroch klicka på Visa händelseloggar under Inställningar.

  Notice icon om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.

 2. I Loggboken, expandera Windows-loggaroch klicka sedan på Inställningar.

  Installationshändelser visas i fönsterrutan i mitten.

 3. Klicka på Filtrera aktuell loggi rutan åtgärder .

 4. Markerar du kryssrutan WUSA i listan Händelsekällor och klicka sedan på OK.

Referenser

Mer information om Windows Update Agent-API: N finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows Update Agent (WUA) API Reference

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×