Beskrivning av förhandsgranskning av kvalitet samlade för.NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 och 4.7.1 för Windows 7 SP1 och Server 2008 R2 SP1 och.NET Framework 4.6 för Server 2008 (KB 4096234)

Inledning

Det kan 2018 uppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 innehåller kumulativa tillförlitlighet förbättringar i .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 och 4.7.1. Den här maj 2018 uppdateringspaketet för Windows Server 2008 innehåller dessutom förbättringar i.NET Framework 4.6. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen som en del av din rutiner för regelbundet underhåll. Innan du installerar den här uppdateringen finns i ”förutsättningar” och ”krav på omstart” avsnitt.

Viktigt!

 • Alla uppdateringar för.NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 och 4.7 kräver d3dcompiler_47.dll-uppdatering installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen ingår d3dcompiler_47.dll innan du installerar den här uppdateringen. Läs mer om uppdateringen d3dcompiler_47.dll KB 4019990 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1. Eller se KB 4019478 för Windows Server 2008 SP2.

 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i lägga till språkpaket i Windows.

Förbättringar av kvalitet och tillförlitlighet

CLR

 • Fixesett problem iWindowsIdentity.Impersonatesom hanterar har inte uttryckligen rengörs Utskriftsforma

 • Åtgärdar ett problem i deserialisering som uppstår vid CultureAwareCompareranvänds av en samlingstyp, till exempel en ConcurrentDictionary.

 • Fixes ett problem i ett spill vid flyttalsoperation i trådpoolen hill–klättrar algoritm.

 • Åtgärdas ett problem som observerar hög CPU-användning som förbrukas av ntoskrnl! KiPageFault och originates från BGC (indikeras av clr! * gc_heap::bgc_thread_function), kanske den här ändringen så att GC- processen inte längre används system -implementerade skrivning klockan till Spåra ändringar för BGC heap. Sådan användning är dyra eftersom varje av dessa sidan fel måste ta ett stort Processlås–. Detta är särskilt noticeable i tidigare versioner av systemet. Du förmodligen ser att de flesta av CPU som spenderas i ntoskrnl! ExpWaitForSpinLockExclusiveAndAcquire funktion. Den här ändringen gör GC använder CLR genomförandet av skrivning bevakning i stället.

NCL

 • Fixesn problemeti den anslutningen begränsa som uppstår när du använder HttpClient för att skicka begäranden till loopback-adresser. This .NET blog artikelLäs mer, .

WPF3

 • Åtgärdar ett problem där en krasch kan inträffa vid avstängning av ett program som värdar WPF innehåll i en separat AppDomain. (Till exempel ett Office-program som är värd för ett VSTO-tillägg som använder WPF.)

 • Åtgärdar ett problem som medför att målet .NET 3.5 laddas ibland felaktigt med .NET 4 XAML Browser Applications (XBAPs). x -körning. Korrigeringsfil för problemet måste aktiveras av kunder som har svårt att XBAP-program körs under CLR v4 målet.NET Framework 3.5. Korrigeringsfilen kan aktiveras genom att ange undernycklar i registret i följande tabell.

  Plattform-arkitektur

  Registerundernyckel

  Namn

  Värdetyp

  Värde

  Beskrivning

  32-bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\. NETFramework\Windows Presentation Foundation\Hosting

  DoNotLaunchVersion3HostedApplicationInVersion4Runtime

  REG_DWORD

  0, eller värdet inte finns

  XBAP-program som är avsedda för.NET Framework 3.5 or.NET Framework 4.x både startas under CLR v4

  1, eller något annat värde än noll

  XBAP-program som är avsedda för.NET Framework 3.5 startas under CLR v2 och XBAP-program som är avsedda för.NET Framework 4.x startas under CLR v4

  64-bit

  Båda dessa undernycklar bör anges:

  Undernyckeln 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\. NETFramework\Windows Presentation Foundation\Hosting

  Undernyckeln 2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\. NETFramework\Windows Presentation Foundation\Hosting

  DoNotLaunchVersion3HostedApplicationInVersion4Runtime

  REG_DWORD

  0, eller värdet inte finns

  XBAP-program som är avsedda för.NET Framework 3.5 or.NET Framework 4.x både startas under CLR v4

  1, eller något annat värde än noll

  XBAP-program som är avsedda för.NET Framework 3.5 startas under CLR v2 och XBAP-program som är avsedda för.NET Framework 4.x startas under CLR

 • Åtgärdas ett problem som WPF-program kan krascha eftersom NullReferenceException om en bindning (eller MultiBinding) som används i en DataTrigger (eller MultiDataTrigger) som tillhörs till en formatmall (eller en annan mall eller ThemeStyle) rapporterar ett nytt värde men element vars värden får samlas inunder en period med smala i rapporteringsprocessen.

 • Åtgärdar ett problem där WPF-program kan krascha eftersom en falska ElementNotAvailableException. Detta kan inträffa när du Gör så här:

 1. Ändra TreeView.IsEnabled

 2. Ta bort ett objekt X från samlingen

 3. Sätt tillbaka samma artikel X tillbaka i samlingen

 4. Ta bort en av x underobjekt Y från sin samling

Obs!  Steg 4 kan uppståvid någon tidpunkt i förhållande till steg 2 och 3. Steg 4 måste dock ske efter steg 1. Steg 2–4 måste infalla före asynkrona anrop till UpdatePeer, bokföras med steg 1. Thans ska uppstå om steg 2–4 alla förekommer i samma klick händelsehanterare.

 Common Language Runtime (CLR) Klassbiblioteket för nätverk (NCL)3 Windows Presentation Foundation (WPF)

Ytterligare information om den här uppdateringen

Uppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1för mer information om detta, finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

4103472Maj 2018 Förhandsgranska kvalitet uppdateringar för.NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 och 4.7.1 för Windows 7 SP1 och Server 2008 R2 SP1 (KB 4103472) 

Mer information om denna uppdatering för Windows Server 2008, finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

4103474Maj 2018 Förhandsgranska kvalitet uppdateringar för.NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2 4.5.2 och 4.6 för Windows Server 2008 (KB 4103474) 

Kända problem

Om tillämpningsprogrammet serializes eller deserializes data med hjälp av anpassad formatters som förlitar sig på en viss order av fält i strömmen serialisering, kan få ett felmeddelande om undantag visas vid försök att avserialisera en instans av CustomAwareComparer objekt som har serialiserats på en tidigare versioner av.NET Framework.

Undantag fel kan likna följande:

Undantagstyp: System.ArgumentException

Meddelande: Objekt av typen 'System.Globalization.CompareOptions' kan inte konverteras till typen 'System.Boolean'.

Så här hämtar du uppdateringen

Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns Windows Update: vanliga frågor om.

Microsoft Update Catalog

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen, gå till den Microsoft Update-katalogenwebbplats.

 • Uppdatera KB 4103472för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 tillämpas.

 • Tillämpa uppdateringen KB 4103474för Windows Server 2008.

Windows Software Update Services (WSUS)

Gör följande på WSUS-servern:

 1. Klickar du på Start, klicka på Administrationsverktygoch klicka sedan på Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Visa datornamnoch klicka på åtgärd.

 3. Klickar du på Importera uppdateringar.

 4. WSUS öppnas ett webbläsarfönster där du uppmanas att installera en ActiveX-kontroll. Du måste installera ActiveX-kontrollen för att fortsätta.

 5. När du har installerat ActiveX-kontrollen, se Microsoft Update Catalog -skärmen. Ange 4103472 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 eller ange 4103474 för Windows Server 2008 i sökrutan och klicka sedan på Sök.

 6. Sök efter.NET Framework-paket som matchar det operativsystem, språk och processorerna i din miljö. Klicka på Lägg till om du vill lägga till dem i din varukorg.

 7. När du har markerat alla paket du behöver klickar du på Visa korg.

 8. Importera paketen till WSUS-servern, clickar du på Importera.

 9. När paketen är importerade, click Stäng och återgå till WSUS.

Uppdateringarna kan nu installeras via WSUS.

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 eller 4.7.1 installerat.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen, om alla berörda filer används. Vi rekommenderar att du avslutar alla.NET Framework-baserade program innan du installerar den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter tidigare utgivna uppdateringar KB 4057273 och 4057270 KB.

Filinformation

Engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade versioner av system som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.2634.0

42,656

12-Apr-2018

00:33

aspnet_wp.exe

4.7.2634.0

46,184

12-Apr-2018

00:33

clr.dll

4.7.2661.0

7,240,312

12-Apr-2018

00:35

clrjit.dll

4.7.2661.0

522,888

12-Apr-2018

00:35

dfdll.dll

4.7.2634.0

159,872

12-Apr-2018

00:33

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

12-Apr-2018

00:35

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,341,080

12-Apr-2018

00:35

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,167,504

12-Apr-2018

00:35

mscoreei.dll

4.7.2634.0

511,632

12-Apr-2018

00:33

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,632,144

12-Apr-2018

00:35

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

12-Apr-2018

00:35

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

12-Apr-2018

00:35

VsVersion.dll

14.7.2634.0

19,096

12-Apr-2018

00:33

peverify.dll

4.7.2661.0

188,560

12-Apr-2018

00:35

PresentationCore.dll

4.7.2661.0

3,635,016

12-Apr-2018

00:35

PresentationFramework.dll

4.7.2661.0

6,211,424

12-Apr-2018

00:35

PresentationHost_v0400.dll

4.7.2661.0

214,216

12-Apr-2018

00:35

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.2661.0

84,696

12-Apr-2018

00:35

PresentationNative_v0400.dll

4.7.2661.0

827,088

12-Apr-2018

00:35

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.2634.0

29,384

12-Apr-2018

00:33

SMDiagnostics.dll

4.7.2634.0

73,288

12-Apr-2018

00:33

SOS.dll

4.7.2661.0

743,544

12-Apr-2018

00:35

System.Activities.dll

4.7.2634.0

1,532,520

12-Apr-2018

00:33

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.2634.0

126,168

12-Apr-2018

00:33

System.Core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

12-Apr-2018

00:35

System.Data.Entity.dll

4.7.2634.0

4,034,232

12-Apr-2018

00:33

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.2634.0

296,224

12-Apr-2018

00:33

System.IdentityModel.dll

4.7.2634.0

1,088,632

12-Apr-2018

00:33

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.2634.0

198,368

12-Apr-2018

00:33

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.2634.0

1,054,368

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.2634.0

157,920

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.2634.0

308,456

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.dll

4.7.2634.0

6,315,624

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.2634.0

253,616

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.2634.0

130,776

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.2634.0

39,656

12-Apr-2018

00:33

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.2634.0

70,832

12-Apr-2018

00:33

System.Web.Extensions.dll

4.7.2634.0

1,849,464

12-Apr-2018

00:33

System.Workflow.Activities.dll

4.7.2634.0

1,051,352

12-Apr-2018

00:33

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.2634.0

1,541,864

12-Apr-2018

00:33

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.2634.0

498,888

12-Apr-2018

00:33

System.Runtime.Caching.dll

4.7.2634.0

109,768

12-Apr-2018

00:33

System.Data.dll

4.7.2634.0

3,397,272

12-Apr-2018

00:33

System.Data.SqlXml.dll

4.7.2634.0

734,312

12-Apr-2018

00:33

System.Deployment.dll

4.7.2634.0

845,408

12-Apr-2018

00:33

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.2634.0

201,416

12-Apr-2018

00:33

System.dll

4.7.2634.0

3,539,992

12-Apr-2018

00:33

System.Drawing.dll

4.7.2634.0

600,144

12-Apr-2018

00:33

System.Management.dll

4.7.2634.0

415,328

12-Apr-2018

00:33

System.Net.Http.dll

4.7.2634.0

203,352

12-Apr-2018

00:33

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.2634.0

347,264

12-Apr-2018

00:33

System.Security.dll

4.7.2650.0

324,696

12-Apr-2018

00:33

System.Transactions.dll

4.7.2634.0

307,392

12-Apr-2018

00:33

System.Web.dll

4.7.2634.0

5,410,456

12-Apr-2018

00:33

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.2661.0

742,632

12-Apr-2018

00:35

System.Windows.Forms.dll

4.7.2634.0

5,216,368

12-Apr-2018

00:33

System.Xaml.dll

4.7.2661.0

642,104

12-Apr-2018

00:35

System.Xml.dll

4.7.2634.0

2,670,136

12-Apr-2018

00:33

UIAutomationClient.dll

4.7.2661.0

178,000

12-Apr-2018

00:35

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.2661.0

361,352

12-Apr-2018

00:35

UIAutomationProvider.dll

4.7.2661.0

48,984

12-Apr-2018

00:35

UIAutomationTypes.dll

4.7.2661.0

221,008

12-Apr-2018

00:35

webengine.dll

4.7.2634.0

24,720

12-Apr-2018

00:33

webengine4.dll

4.7.2634.0

550,040

12-Apr-2018

00:33

WindowsBase.dll

4.7.2661.0

1,289,528

12-Apr-2018

00:35

WMINet_Utils.dll

4.7.2634.0

136,352

12-Apr-2018

00:33

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.2634.0

89,352

12-Apr-2018

00:33

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.2661.0

19,144

12-Apr-2018

00:35

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.2661.0

25,696

12-Apr-2018

00:35

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2661.0

1,345,184

12-Apr-2018

00:35

Placeholder.dll

4.7.2634.0

24,728

12-Apr-2018

00:33

PenIMC2_v0400.dll

4.7.2661.0

86,176

12-Apr-2018

00:35

För alla x64-baserade versioner av system som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.2634.0

46,232

12-Apr-2018

00:33

Aspnet_perf.dll

4.7.2634.0

42,656

12-Apr-2018

00:33

aspnet_wp.exe

4.7.2634.0

50,784

12-Apr-2018

00:33

aspnet_wp.exe

4.7.2634.0

46,184

12-Apr-2018

00:33

clr.dll

4.7.2661.0

10,360,952

12-Apr-2018

00:54

clr.dll

4.7.2661.0

7,240,312

12-Apr-2018

00:35

clrjit.dll

4.7.2661.0

1,208,456

12-Apr-2018

00:54

clrjit.dll

4.7.2661.0

522,888

12-Apr-2018

00:35

compatjit.dll

4.7.2661.0

1,259,664

12-Apr-2018

00:54

dfdll.dll

4.7.2634.0

191,624

12-Apr-2018

00:33

dfdll.dll

4.7.2634.0

159,872

12-Apr-2018

00:33

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

12-Apr-2018

00:35

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,838,232

12-Apr-2018

00:54

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,341,080

12-Apr-2018

00:35

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,621,136

12-Apr-2018

00:54

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,167,504

12-Apr-2018

00:35

mscoreei.dll

4.7.2634.0

630,416

12-Apr-2018

00:33

mscoreei.dll

4.7.2634.0

511,632

12-Apr-2018

00:33

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,414,032

12-Apr-2018

00:54

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,632,144

12-Apr-2018

00:35

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

12-Apr-2018

00:55

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

12-Apr-2018

00:35

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

12-Apr-2018

00:55

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

12-Apr-2018

00:35

VsVersion.dll

14.7.2634.0

19,096

12-Apr-2018

00:33

VsVersion.dll

14.7.2634.0

19,096

12-Apr-2018

00:33

peverify.dll

4.7.2661.0

260,240

12-Apr-2018

00:54

peverify.dll

4.7.2661.0

188,560

12-Apr-2018

00:35

PresentationCore.dll

4.7.2661.0

3,612,336

12-Apr-2018

00:54

PresentationCore.dll

4.7.2661.0

3,635,016

12-Apr-2018

00:35

PresentationFramework.dll

4.7.2661.0

6,211,424

12-Apr-2018

00:35

PresentationHost_v0400.dll

4.7.2661.0

277,704

12-Apr-2018

00:54

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.2661.0

84,696

12-Apr-2018

00:54

PresentationHost_v0400.dll

4.7.2661.0

214,216

12-Apr-2018

00:35

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.2661.0

84,696

12-Apr-2018

00:35

PresentationNative_v0400.dll

4.7.2661.0

1,109,712

12-Apr-2018

00:54

PresentationNative_v0400.dll

4.7.2661.0

827,088

12-Apr-2018

00:35

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.2634.0

31,432

12-Apr-2018

00:33

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.2634.0

29,384

12-Apr-2018

00:33

SMDiagnostics.dll

4.7.2634.0

73,288

12-Apr-2018

00:33

SOS.dll

4.7.2661.0

872,056

12-Apr-2018

00:54

SOS.dll

4.7.2661.0

743,544

12-Apr-2018

00:35

System.Activities.dll

4.7.2634.0

1,532,520

12-Apr-2018

00:33

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.2634.0

126,168

12-Apr-2018

00:33

System.Core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

12-Apr-2018

00:35

System.Data.Entity.dll

4.7.2634.0

4,034,232

12-Apr-2018

00:33

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.2634.0

296,224

12-Apr-2018

00:33

System.IdentityModel.dll

4.7.2634.0

1,088,632

12-Apr-2018

00:33

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.2634.0

198,368

12-Apr-2018

00:33

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.2634.0

1,054,368

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.2634.0

157,920

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.2634.0

308,456

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.dll

4.7.2634.0

6,315,624

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.2634.0

253,616

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.2634.0

130,776

12-Apr-2018

00:33

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.2634.0

39,656

12-Apr-2018

00:33

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.2634.0

70,832

12-Apr-2018

00:33

System.Web.Extensions.dll

4.7.2634.0

1,849,464

12-Apr-2018

00:33

System.Workflow.Activities.dll

4.7.2634.0

1,051,352

12-Apr-2018

00:33

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.2634.0

1,541,864

12-Apr-2018

00:33

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.2634.0

498,888

12-Apr-2018

00:33

System.Runtime.Caching.dll

4.7.2634.0

109,768

12-Apr-2018

00:33

System.Data.dll

4.7.2634.0

3,461,784

12-Apr-2018

00:33

System.Data.dll

4.7.2634.0

3,397,272

12-Apr-2018

00:33

System.Data.SqlXml.dll

4.7.2634.0

734,312

12-Apr-2018

00:33

System.Deployment.dll

4.7.2634.0

845,408

12-Apr-2018

00:33

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.2634.0

201,416

12-Apr-2018

00:33

System.dll

4.7.2634.0

3,539,992

12-Apr-2018

00:33

System.Drawing.dll

4.7.2634.0

600,144

12-Apr-2018

00:33

System.Management.dll

4.7.2634.0

415,328

12-Apr-2018

00:33

System.Net.Http.dll

4.7.2634.0

203,352

12-Apr-2018

00:33

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.2634.0

347,264

12-Apr-2018

00:33

System.Security.dll

4.7.2650.0

324,696

12-Apr-2018

00:33

System.Transactions.dll

4.7.2634.0

310,456

12-Apr-2018

00:33

System.Transactions.dll

4.7.2634.0

307,392

12-Apr-2018

00:33

System.Web.dll

4.7.2634.0

5,397,144

12-Apr-2018

00:33

System.Web.dll

4.7.2634.0

5,410,456

12-Apr-2018

00:33

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.2661.0

742,632

12-Apr-2018

00:35

System.Windows.Forms.dll

4.7.2634.0

5,216,368

12-Apr-2018

00:33

System.Xaml.dll

4.7.2661.0

642,104

12-Apr-2018

00:35

System.XML.dll

4.7.2634.0

2,670,136

12-Apr-2018

00:33

UIAutomationClient.dll

4.7.2661.0

178,000

12-Apr-2018

00:35

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.2661.0

361,352

12-Apr-2018

00:35

UIAutomationProvider.dll

4.7.2661.0

48,984

12-Apr-2018

00:35

UIAutomationTypes.dll

4.7.2661.0

221,008

12-Apr-2018

00:35

webengine.dll

4.7.2634.0

26,264

12-Apr-2018

00:33

webengine.dll

4.7.2634.0

24,720

12-Apr-2018

00:33

webengine4.dll

4.7.2634.0

667,800

12-Apr-2018

00:33

webengine4.dll

4.7.2634.0

550,040

12-Apr-2018

00:33

WindowsBase.dll

4.7.2661.0

1,289,528

12-Apr-2018

00:35

WMINet_Utils.dll

4.7.2634.0

188,064

12-Apr-2018

00:33

WMINet_Utils.dll

4.7.2634.0

136,352

12-Apr-2018

00:33

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.2634.0

101,128

12-Apr-2018

00:33

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.2634.0

89,352

12-Apr-2018

00:33

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.2661.0

19,144

12-Apr-2018

03:56

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.2661.0

19,144

12-Apr-2018

00:35

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.2661.0

26,720

12-Apr-2018

03:56

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.2661.0

25,696

12-Apr-2018

00:35

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2661.0

1,764,000

12-Apr-2018

00:54

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2661.0

1,345,184

12-Apr-2018

00:35

Placeholder.dll

4.7.2634.0

25,760

12-Apr-2018

00:33

Placeholder.dll

4.7.2634.0

24,728

12-Apr-2018

00:33

PenIMC2_v0400.dll

4.7.2661.0

104,608

12-Apr-2018

00:54

PenIMC2_v0400.dll

4.7.2661.0

86,176

12-Apr-2018

00:35

 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×